Sunday, 16 June 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Daiya Maekawa GK Hiroshima 1994/9/8 191/86 18 -
2 Nanasei Iino MF Niigata 1996/10/2 173/65 8 0
3 Mastheus Thuler DF Brazil 1999/3/10 186/86 7 0
5 Hotaru Yamaguchi MF Mie 1990/10/6 173/72 33 2
6 Sergei Samper MF Spain 1995/1/20 182/73 6 0
8 Andres Iniesta MF Spain 1984/5/11 171/68 24 2
10 Yuya Osako FW Kagoshima 1990/5/18 184/75 26 7
11 Yoshinori Muto FW Tokyo 1992/7/15 179/72 26 6
14 Koya Yuruki MF Kanagawa 1995/7/3 183/70 32 5
15 Yuki Honda DF Aichi 1991/1/2 173/69 15 0
16 Mitsuki Saito MF Kanagawa 1999/1/10 166/66 26 2
17 Ryuho Kikuchi DF Iwate 1996/12/9 188/80 24 4
18 Haruya Ide MF Chiba 1994/3/25 171/66 7 0
19 Ryo Hatsuse DF Osaka 1997/7/10 180/70 17 1
21 Shuhei Kawasaki FW Osaka 2001/4/28 168/66 0 0
22 Daiju Sasaki MF Shimane 1999/9/17 180/77 19 0
23 Tetsushi Yamakawa DF Hyogo 1997/10/1 186/79 28 1
24 Gotoku Sakai DF Niigata 1991/3/14 176/74 34 1
25 Leo Osaki DF Tokyo 1991/8/7 187/82 25 0
26 Jean Patric FW Brazil 1997/5/14 175/70 28 5
27 Toya Izumi MF Osaka 2000/12/2 174/62 1 0
28 Yuya Tsuboi GK Hyogo 1999/8/23 183/73 2 -
30 Stefan Mugosa FW Montenegro 1992/2/26 188/81 5 0
31 Yuya Nakasaka MF Tokushima 1997/8/5 171/68 8 0
32 Ryotaro Hironaga GK Tokyo 1990/1/9 186/80 0 0
33 Takahiro Ogihara MF Osaka 1991/10/5 185/74 12 0
34 Yusei Ozaki DF Yamaguchi 2003/7/26 186/75 1 0
35 Niina Tominaga FW Hyogo 2004/7/18 175/73 0 0
36 Shuto Adachi MF Kumamoto 2004/7/15 170/63 0 0
37 Shogo Terasaka DF Hyogo 2004/6/6 181/81 0 0
38 Juzo Ura MF Fukuoka 2004/5/21 169/62 0 0
40 Felipe GK Brazil 1999/2/8 185/82 0 0

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Daiya Maekawa GK 191 86 0 0
3 Yuki Kobayhashi DF 185 75 0 0
4 Thomas Vermaelen DF 183 80 0 0
5 Hotaru Yamaguchi MF 173 72 0 0
6 Sergi Samper MF 182 73 0 0
7 Yuta Goke MF 183 74 0 0
8 Andres Iniesta MF 171 68 0 0
9 Noriaki Fujimoto FW 175 69 0 0
11 Kyogo Furuhashi FW 170 63 0 0
14 Takuya Yasui MF 174 66 0 0
17 Ryuho Kikuchi DF 188 80 0 0
18 Hiroki Iikura GK 181 75 0 0
19 Ryo Hatsuse DF 180 70 0 0
20 Shion Inoue MF 167 60 0 0
21 Junya Tanaka FW 181 77 0 0
22 Daiju Sasaki MF 180 77 0 0
23 Tetsushi Yamakawa DF 186 79 0 0
24 Gotoku Sakai DF 176 74 0 0
25 Leo Osaki DF 187 82 0 0
26 Nagisa Sakurauchi DF 176 73 0 0
27 Tatsunori Sakurai MF 178 68 0 0
29 Lincoln FW 180 79 0 0
30 Genta Ito GK 190 75 0 0
31 Yuya Nakasaka MF 171 68 0 0
32 Ryotaro Hironaga GK 186 80 0 0
37 Asahi Masuyama MF 173 72 0 0
41 Yutaro Oda FW 181 70 0 0
49 Douglas FW 184 80 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daiya Maekawa GK 191 86 0 0
1 Daiya Maekawa GK 191 86 0 0
3 Hirofumi Watanabe DF 186 77 0 0
4 Thomas Vermaelen DF 183 80 0 0
5 Hotaru Yamaguchi MF 173 72 0 0
6 Sergi Samper MF 182 73 0 0
8 Andres Iniesta MF 171 68 0 0
9 Noriaki Fujimoto FW 175 69 0 0
11 Kyogo Furuhashi FW 170 63 0 0
13 Keijiro Ogawa FW 170 67 0 0
14 Takuya Yasui MF 174 66 0 0
18 Hiroki Iikura GK 181 75 0 0
17 Ryuho Kikuchi DF 188 80 0 0
19 Ryo Hatsuse DF 180 70 0 0
21 Junya Tanaka FW 181 77 0 0
22 Daigo Nishi DF 178 74 0 0
23 Tetsushi Yamakawa DF 186 79 0 0
24 Gotoku Sakai DF 176 74 0 0
25 Leo Osaki DF 187 82 0 0
27 Yuta Goke MF 183 74 0 0
28 Kenshin Yoshimaru GK 183 75 0 0
30 Genta Ito GK 190 75 0 0
31 Yuya Nakasaka MF 171 68 0 0
33 Dankler DF 187 80 0 0
38 Daiju Sasaki MF 180 77 0 0
41 Yutaro Oda FW 181 70 0 0
44 So Fujitani DF 178 67 0 0
49 Douglas FW 184 80 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daiya Maekawa GK 191 86 0 0
2 Daisuke Nasu DF 180 77 0 0
3 Hirofumi Watanabe DF 186 77 0 0
4 Kunie Kitamoto DF 181 75 0 0
5 Jimg Woo-Young MF 186 78 0 0
6 Shunki Takahashi DF 169 71 0 0
8 Hirotaka Mita MF 173 63 0 0
9 Mike Havenaar FW 194 92 0 0
10 Lukas Podolski FW 180 80 0 0
11 Leandro FW 176 70 0 0
13 Keijiro Ogawa FW 170 67 0 0
14 Naoyuki Fujita MF 175 72 0 0
15 Daiki Miya DF 186 82 0 0
17 Wellington FW 188 90 0 0
18 Kim Seung-Gyu GK 187 84 0 0
19 Kazuma Watanabe FW 182 79 0 0
20 Asahi Masuyama MF 173 72 0 0
21 Junya Tanaka FW 181 77 0 0
22 Wataru Hashimoto DF 181 72 0 0
23 Yoshiki Matsushita MF 174 67 0 0
24 Masatoshi Mihara MF 175 69 0 0
27 Yuta Goke MF 183 74 0 0
28 Kenshin Yoshimaru GK 183 75 0 0
29 Kota Ogi GK 183 74 0 0
30 Theerathon DF 171 62 0 0
31 Yuya Nakasaka MF 171 68 0 0
34 So Fujitani DF 178 67 0 0
35 Takuya Yasui MF 172 66 0 0
36 Tatsuki Noda MF 182 71 0 0
33 Shuhei Otsuki FW 178 75 0 0
38 Daiju Sasaki FW 180 77 0 0
39 Masahiko Inoha DF 179 74 0 0

  Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daiya Maekawa GK 191 86 0/0 --
3 Hirofumi Watanabe DF 186 80 103/35 8/3
4 Kunie Kitamoto DF 181 78 334/53 11/5
5 Takuya Iwanami DF 186 72 77/37 (1) 3/2 (0)
6 Shunki Takahashi DF 170 70 142/47 7/1
7 Nilton MF 185 88 13/0 3/0
8 Wescley MF 173 69 0/0 0/0
11 Leandro FW 176 70 185/59 87/36
13 Keijiro Ogawa FW 170 65 107/39 21/16
14 Naoyuki Fujita MF 176 72 159/55 9/4
15 Seigo Kobayashi MF 176 65 20/0 1/0
16 Hideto Takahashi MF 184 75 148/32 (2) 10/4 (0)
17 Hideo Tanaka MF 172 65 191/81 9/8
18 Kim Seung Gyu GK 187 76 34/0 --
19 Kazuma Watanabe FW 182 77 235/0 76/0
21 Junya Tanaka FW 181 75 135/24 38/6
22 Wataru Hashimoto DF 181 72 127/29 5/0
23 Yoshiki Matsushita MF 174 67 12/0 1/0
24 Masatoshi Mihara MF 175 67 103/38 2/0
25 Junya Higashi DF 176 72 2/0 0/0
26 Shinji Yamaguchi DF 172 64 1/0 (7) 0/0 (0)
28 Kenshin Yoshimaru GK 184 70 0/0 (15) --
29 Kotaro Omori MF 167 63 84/16 (2) 11/1 (0)
30 Kenta Tokushige GK 187 87 109/27 --
31 Yuya Nakasaka MF 171 61 12/0 1/0
33 Shuhei Otsuki FW 178 73 73/33 6/9
34 So Fujitani DF 178 62 5/0 0/0
35 Takuya Yasui MF 172 66 0/0 0/0
36 Tatsuki Noda MF 182 71 0/0 0/0
37 Akito Mukai FW 168 64 0/0 0/0
39 Masahiko Inoha DF 179 74 218/57 4/2

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
2 Yudai Tanaka DF 169 68 9/3 0/1
3 Takahito Soma DF 176 74    
4 Kunie Kitamoto DF 181 78 14/3 1/0
5 Takuya Iwanami DF 186 72 21/6 1/0
6 Shunki Takahashi DF 169 68 34/9 1/1
7 Pedro Junior FW 182 75 29/8 11/7
8 Shohei Takahashi DF 180 70 13/8 0/1
9 Daisuke Ishizu FW 173 71 19/9 1/2
11 Leandro FW 176 70 31/6 19/6
13 Keijiro Ogawa FW 170 65 7/2 1/0
14 Naoyuki Fujita MF 175 68 32/9 1/1
15 Seigo Kobayashi MF 176 65 20/5 1/1
17 Hideo Tanaka MF 172 65 13/3 0/0
18 Kim Seung Gyu GK 187 76 34/3 --
19 Kazuma Watanabe FW 182 77 33/9 12/5
20 Asahi Masuyama MF 173 72    
21 Koki Matsuzawa GK 182 80    
22 Kaito Yamamoto GK 188 81    
23 Yoshiki Matsushita MF 174 63 11/6 1/0
24 Masatoshi Mihara MF 175 67 30/8 0/0
25 Junya Higashi DF 176 72 2/3 0/0
26 Shinji Yamaguchi DF 170 57 7/3 0/0
27 Ryo Matsumura MF 168 58    
29 Yosuke Tashiro FW 172 65    
30 Kenta Tokushige GK 187 87 0/8 --
31 Yuya Nakasaka MF 171 61 12/8 1/3
32 Ryosuke Maeda MF 172 65    
33 Taisuke Muramatsu DF 176 73    
34 So Fujiutani DF 178 62 0/0 0/0
39 Masahiko Inoha DF 179 74 27/7 0/0

 Team Roster for 2015

 Team Roster for 2014

 Team Roster for 2013

 Team Roster for 2012

  

Team Roster for 2011

 Team Roster for 2010

 Team Roster for 2009

 Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

 Team Roster for 2006

 

Team Roster for 2005

 

Team Roster for 2004

 

Team Roster for 2003

 

Team Roster for 2002

 

Team Roster for 2001