Friday, 04 December 2020

 


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Jung Sung-Ryong GK 191 91 0 0
2 Kyohei Noborizato DF 168 68 0 0
4 Jesiel DF 186 84 0 0
5 Shogo Taniguchi DF 183 75 0 0
6 Hidemasa Morita MF 177 75 0 0
7 Shintaro Kurumaya DF 178 75 0 0
8 Yasuto Wakizaka MF 172 68 0 0
9 Leandro Damiao FW 188 90 0 0
10 Ryota Oshima MF 168 64 0 0
11 Yu Kobayashi FW 177 72 0 0
13 Miki Yamane DF 178 72 0 0
14 Kengo Nakamura MF 175 66 0 0
15 Zain Issaka DF 174 75 0 0
16 Tatsuya Hasegawa MF 164 60 0 0
17 Diogo Mateus DF 173 67 0 0
18 Kaoru Mitoma MF 178 71 0 0
19 Manabu Saito MF 169 66 0 0
20 Taisei Miyashiro FW 178 73 0 0
21 Hiroki Mawatari GK 187 82 0 0
22 Hokuto Shimoda MF 171 66 0 0
23 Eisuke Fujishima GK 186 80 0 0
24 Shunsuke Ando GK 185 81 0 0
25 Ao Tanaka MF 177 69 0 0
26 Kaito Kamiya DF 183 76 0 0
27 Kenta Tanno GK 186 80 0 0
28 Koki Harada MF 169 60 0 0
30 Reo Hatate FW 171 70 0 0
34 Kazuya Yamamura MF 186 80 0 0
41 Akihiro Ienaga MF 173 70 0 0

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Jung Sung-Ryong GK 191 90 0 0
2 Kyohei Noborizato DF 168 68 0 0
3 Tatsuki Nara DF 180 77 0 0
4 Yoshito Okubo FW 170 73 0 0
5 Shogo Taniguchi MF 183 73 0 0
6 Yusuke Tasaka MF 174 69 0 0
7 Shintaro Kurumaya DF 178 73 0 0
8 Hiroyuki Abe MF 170 69 0 0
9 Shuhei Akasaki FW 174 70 0 0
10 Ryota Oshima MF 168 64 0 0
11 Yu Kobayashi FW 177 73 0 0
14 Kengo Nakamura MF 175 66 0 0
16 Tatsuya Hasegawa MF 164 60 0 0
17 Yuto Takeoka DF 178 73 0 0
18 Elsinho DF 180 78 0 0
19 Kentaro Moriya MF 173 65 0 0
20 Kei Chinen FW 177 73 0 0
21 Eduardo Neto MF 185 76 0 0
22 Hokuto Shimoda MF 171 64 0 0
23 Eduardo DF 184 84 0 0
24 Shunsuke Ando GK 185 81 0 0
25 Hidemasa Morita MF 177 74 0 0
26 Tabinas Jefferson DF 182 77 0 0
27 Yuto Suzuki MF 182 76 0 0
28 Yasuto Wakizaka MF 172 65 0 0
29 Michael James DF 185 82 0 0
30 Shota Arai GK 185 82 0 0
31 William Popp GK 192 89 0 0
32 Ao Tanaka MF 177 69 0 0
37 Manabu Saito MF 169 66 0 0
41 Akihiro Ienaga MF 173 70 0 0

 


 

 

(Past Data)

 

Team Roster for 2017

 

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Jung Sung Ryong GK 191 90 29/0 --
2 Kyohei Noborizato DF 168 68 109/0 6/0
3 Tatsuki Nara DF 180 77 34/81 (7) 1/0 (1)
4 Yusuke Igawa DF 182 81 259/15 3/1
5 Shogo Taniguchi MF 183 72 98/0 4/0
6 Yusuke Tasaka MF 174 69 135/0 15/0
7 Shintaro Kurumaya DF 178 73 62/0 1/0
8 Hiroyuki Abe MF 170 69 105/30 (2) 16/5 (0)
9 Takayuki Morimoto FW 180 77 51/79 7/17
10 Ryota Oshima MF 168 64 121/0 5/0
11 Yu Kobayashi FW 177 72 167/5 55/0
13 Koji Miyoshi MF 167 64 18/0 (8) 4/0 (1)
14 Kengo Nakamura MF 175 66 373/75 58/9
16 Tatsuya Hasegawa MF 164 58 2/0 1/0
17 Yuto Takeoka DF 178 73 52/135 1/14
18 Elsinho DF 180 78 67/0 13/0
19 Kentaro Moriya MF 173 65 92/0 10/0
20 Kei Chinen FW 177 71 0/0 0/0
21 Euardo Neto MF 185 76 27/0 2/0
22 Rhayner FW 172 65 0/0 0/0
23 Eduardo DF 184 84 60/34 3/4
24 Shunsuke Ando GK 185 79 15/0 --
25 Kenta Kano MF 177 70 146/0 13/0
26 Tabinas Jefferson DF 182 77 0/0 0/0
27 Shohei Otsuka FW 177 72 18/73 3/7
28 Ko Itakura DF 186 75 2/0 (2) 0/0 (0)
29 Michael James DF 185 82 94/1 1/0
30 Shota Arai GK 185 82 28/0 --
31 William Popp GK 192 89 0/5 --
32 Ao Tanaka MF 177 69 0/0 0/0
41 Akihiro Ienaga MF 173 70 219/50 32/12

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals (Lg/Cup)
1 Jung Sung Ryong GK 190 86 29/6 --
2 Kyohei Noborizato DF 168 68 14/6 0/0
3 Tatsuki Nara DF 180 77 12/3 0/0
4 Yusuke Igawa DF 182 81 13/3 0/0
5 Shogo TaniguchiI MF 182 72 34/11 1/3
6 Yusuke Tasaka MF 174 69 18/10 1/1
7 Koji Hashimoto MF 177 68    
8 Takanobu Komiyama DF 176 73 1/0 0/0
9 Takayuki Morimoto FW 180 77 11/6 2/2
10 Ryota Oshima MF 168 64 24/2 2/0
11 Yu Kobayashi FW 177 70 32/5 15/1
13 Yoshito Okubo FW 170 73 33/5 15/5
14 Kengo Nakamura MF 175 66 31/6 9/0
15 Riki Harakawa MF 175 72    
16 Tatsuya Hasegawa MF 164 58 2/6 1/0
17 Yuto Takeoka DF 178 73 18/5 0/0
18 Elsinho DF 180 78 33/8 5/0
19 Kentaro Moriya MF 173 65 19/8 4/0
20 Shintaro Kurumaya DF 178 70 30/11 1/1
21 Eduardo Neto MF 185 76 27/10 2/1
22 Yoshihiro Nakano MF 176 66 15/6 0/0
23 Eduardo DF 186 77 25/10 0/2
24 Shunsuke Ando GK 185 79 0/1 --
25 Kenta Kano MF 177 70 5/4 1/2
26 Koji Miyoshi MF 167 64 15/11 4/0
27 Shohei Otsuka FW 177 72 12/3 2/2
28 Ko Itakura DF 186 75 2/4 0/0
29 Shun Takagi GK 181 77 2/0 --
30 Shota Arai GK 185 82 5/5 --

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000