Thursday, 07 July 2022

 


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Koshiro Takashima GK 192 84 0 0
4 Shu Maeda MF 169 63 0 0
5 Shuya Akamatsu DF 182 75 0 0
7 Taichi Nakamura MF 172 69 0 0
8 Keita Takami MF 170 68 0 0
9 Yosuke Kamigata FW 180 74 0 0
10 Shochi Niiyama MF 172 66 0 0
11 Yoshiki Oka FW 185 80 0 0
13 Satoru Maruoka MF 171 66 0 0
14 Koki Maezawa MF 175 68 0 0
15 Takeru Itakura DF 180 70 0 0
16 Daichi Kobayashi DF 180 73 0 0
17 Tomoyuki Hirose DF 186 80 0 0
18 Kai Sasaki FW 179 74 0 0
19 Takumi Shimada FW 175 69 0 0
22 Kazuma Tsuboi MF 169 68 0 0
23 Takuji Yokoyama GK 182 76 0 0
24 Kairi Harayama DF 174 68 0 0
27 Kazuya Niwa MF 171 68 0 0
30 Takaya Kuroishi FW 183 73 0 0
32 Wataru Ise DF 184 83 0 0
33 Hayate Tsuta GK 182 72 0 0
39 Teppei Chikaishi DF 180 74 0 0
44 Taisuke Akiyoshi MF 174 68 0 0
48 Yuki Aida MF 172 66 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 GOH Dong-Min GK 190 78 0 0
2 Kiyoshi NAKATANI DF 170 68 0 0
3 Wataru ISE DF 184 83 0 0
4 Shu MAEDA MF 169 63 0 0
6 Ryoichi KAWAZU DF 177 70 0 0
7 Taichi NAKAMURA MF 172 69 0 0
8 Keita TAKAMI MF 170 68 0 0
9 Yosuke KAMIGATA FW 180 74 0 0
10 Shochi NIIYAMA MF 172 66 0 0
11 Masashi KOKUBUN MF 174 73 0 0
13 Satoru MARUOKA MF 171 66 0 0
14 Yuta MURASE MF 175 68 0 0
17 Tsubasa ANDO MF 170 67 0 0
18 Koya TANIO FW 179 73 0 0
19 Soma ISHIGAMORI MF 170 58 0 0
21 Takafumi SUDO DF 183 71 0 0
22 Ryo HOZUMI DF 182 75 0 0
23 Yuki KANEKO GK 183 81 0 0
24 Kosei NUKINA MF 171 68 0 0
31 Chikara HANADA GK 182 79 0 0
30 Takaya KUROISHI FW 183 73 0 0
32 Ippei KOKURYO MF 177 71 0 0
33 Kazuki SATO DF 175 66 0 0
39 Teppei CHIKAISHI DF 180 74 0 0
41 KIM Hong-Yeon FW 183 75 0 0
44 Taisuke AKIYOSHI MF 174 68 0 0