Sunday, 16 June 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Shun Takagi GK Kanagawa 1989/5/22 181/76 31 -
2 Yuki Kagawa DF Hyogo 1992/7/2 177/70 10 0
3 Derlan DF Brazil 1996/2/3 187/80 26 0
4 Keisuke Saka DF Mie 1995/5/7 174/73 19 0
5 Hiroto Nakagawa MF Saitama 1994/11/3 155/60 20 4
6 Masaki Yumiba MF Oita 2002/5/13 174/70 25 3
7 Tsukasa Umesaki MF Nagasaki 1987/2/23 169/68 24 3
8 Yamato Machida MF Saitama 1989/12/19 166/55 19 0
9 Samuel FW Brazil 2000/10/27 183/96 22 6
10 Naoki Nomura MF Yamaguchi 1991/4/17 168/65 23 3
11 Arata Watanabe FW Niigata 1995/8/5 171/68 25 4
13 Kohei Isa FW Hyogo 1991/11/23 176/69 15 1
14 Ren Ikeda MF Chiba 1997/11/10 177/68 39 1
15 Yusei Yashiki FW Oita 2003/10/18 164/59 6 0
16 Shige Taira MF Nagasaki 1993/4/14 173/67 33 2
17 Keita Takahata MF Oita 2000/9/16 176/68 13 1
18 Kazuki Fujimoto FW Fukuoka 1998/7/29 180/70 23 4
19 Katsunri Ueebisu DF Kagoshima 1996/4/5 181/72 21 0
20 Shun Nagasawa FW Shizuoka 1988/8/25 192/82 23 8
22 Yoshiaki Arai GK Saitama 1995/9/27 188/84 10 -
23 Teixiera GK Brazil 1999/3/8 187/81 0 0
24 Konosuke Nishikawa GK Aichi 2002/9/11 181/78 2 0
25 Tomoya Ando DF Aichi 1999/1/10 190/84 29* 6*
26 Kenshin Yasuda MF Fukuoka 2005/3/5 181/68 8 0
27 Yusuke Matsuo DF Tokyo 2000/6/27 170/63 0 0
28 Junya Nodake MF Kagoshima 1994/9/11 177/70 3 0
29 Shinya Utsumoto FW Miyazaki 2000/3/29 178/76 12 0
30 Yusho Takahashi DF Tottori 2001/9/19 189/80 15* 0
31 Pereira DF Brazil 1997/1/31 184/83 36 5
41 Ryosuke Tone DF Fukuoka 1991/10/29 182/71 0 0
35 Josei Sato MF Oita 2004/10/28 176/67 0 0
46 Kazuhito Matsuoka MF Oita 2005/4/14 170/63 0 0
49 Kento Haneda DF Osaka 1997/7/7 186/80 13 1

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Shun Takagi GK 181 76 0 0
2 Yuki Kagawa DF 177 70 0 0
3 Yuto Misao DF 175 70 0 0
4 Keisuke Saka DF 174 73 0 0
5 Kenta Fukumori DF 169 68 0 0
6 Yuki Kobayashi MF 180 70 0 0
7 Rei Matsumoto MF 175 66 0 0
8 Yamato Machida MF 166 55 0 0
9 Yuya Takazawa FW 181 75 0 0
10 Naoki Nomura MF 168 65 0 0
11 Hokuto Shimoda MF 171 66 0 0
13 Kohei Isa FW 175 70 0 0
15 Yuta Koide DF 180 75 0 0
16 Arata Watanabe FW 171 68 0 0
17 Kenta Inoue MF 170 65 0 0
18 Kazuki Fujimoto FW 179 71 0 0
19 Katsunori Ueebisu DF 181 72 0 0
20 Shun Nagasawa FW 192 82 0 0
22 William Popp GK 192 86 0 0
23 Kaoru Takayama MF 173 68 0 0
24 Konosuke Nishikawa GK 180 79 0 0
25 Seigo Kobayashi MF 176 68 0 0
26 Hayato Kurosaki DF 182 77 0 0
38 Keita Takahata MF 175 70 0 0
40 Yushi Hasegawa MF 178 77 0 0
41 Ryosuke Tone DF 182 73 0 0
43 Masaki Yumiba MF 174 68 0 0
44 Shun Yoshida GK 184 83 0 0
49 Kento Haneda DF 185 80 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shun Takagi GK 181 76 0 0
2 Yuki Kagawa DF 177 70 0 0
3 Yuto Misao DF 175 70 0 0
4 Toshio Shimakawa MF 180 75 0 0
5 Yoshinori Suzuki DF 184 73 0 0
6 Yuki Kobayashi MF 180 70 0 0
7 Rei Matsumoto MF 175 68 0 0
8 Yamato Machida MF 166 57 0 0
9 Kei Chinen FW 177 73 0 0
10 Naoki Nomura MF 168 65 0 0
11 Tatsuya Tanaka MF 172 69 0 0
14 Kazuki Kozuka MF 174 68 0 0
15 Yuta Koide DF 180 76 0 0
16 Daiki Watari FW 176 70 0 0
18 Kohei Isa FW 175 72 0 0
19 Yuji Hoshi DF 170 64 0 0
20 Koki Kotegawa MF 173 67 0 0
22 Mun Kyung-Gun GK 187 81 0 0
23 Kaoru Takayama MF 173 66 0 0
25 Seigo Kobayashi MF 176 68 0 0
26 Kazuhiro Sato MF 176 68 0 0
27 Kazushi Mitsuhira FW 175 68 0 0
29 Tomoki Iwata DF 178 75 0 0
30 Yusho Takahashi DF 189 70 0 0
31 Yuya Takazawa FW 181 71 0 0
32 Ryosuke Maeda MF 173 68 0 0
38 Keita Takahata MF 175 70 0 0
40 Yushi Hasegawa MF 178 75 0 0
41 Ryosuke Tone DF 182 75 0 0
44 Shun Yoshida GK 184 83 0 0
49 Kento Haneda DF 185 80 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tomohito Shugyo GK 182 74 0 0
3 Masahiro Nasukawa DF 177 72 0 0
4 Akira Takeuchi DF 180 70 0 0
5 Yoshinori Suzuki DF 184 72 0 0
6 Naoya Fukumori DF 182 77 0 0
7 Rei Matsumoto MF 175 68 0 0
8 Hwang Song-Su MF 177 73 0 0
9 Yusuke Goto FW 171 70 0 0
10 Noriaki Fujimoto FW 175 69 0 0
11 Yohei Hayashi FW 178 64 0 0
14 Shohei Kishida DF 180 72 0 0
15 Takumi Kiyomoto MF 169 65 0 0
16 Lim Seung-Gyeom DF 183 82 0 0
17 Shintaro Kokubu MF 172 66 0 0
18 Kohei Isa FW 175 73 0 0
19 Yuji Hoshi DF 170 62 0 0
20 Koki Kotegawa MF 173 67 0 0
22 Mun Kyung-Gun GK 185 82 0 0
23 Akishige Kaneda GK 185 77 0 0
24 Yuya Himeno MF 163 62 0 0
27 Kazushi Mitsuhira FW 175 68 0 0
29 Tomoki Iwata DF 178 73 0 0
31 Shun Takagi GK 181 76 0 0
32 Ryosuke Maeda MF 172 68 0 0
33 Takuya Marutani MF 179 73 0 0
35 Masaki Miyasaka MF 169 68 0 0
38 Kenji Baba MF 177 77 0 0
41 Ryosuke Tone DF 182 75 0 0
50 Shinji Yamaguchi DF 172 64 0 0
48 Shota Kawanishi FW 177 73 0 0

 

(Past Data)

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tomohito Shugyo GK 182 75 0/35 (35) --
2 Takahiro Yamaguchi DF 180 74 20/221 (14) 1/7 (0)
3 Kyohei Kuroki DF 172 68 0/35 (33) 0/1 (0)
4 Akira Takeuchi DF 180 70 126/122 2/11
5 Yoshinori Suzuki DF 184 73 0/40 (30) 0/1 (1)
6 Naoya Fukumori DF 182 77 0/2 (24) 0/0 (1)
7 Rei Matsumoto MF 175 68 27/52 (27) 1/2 (1)
8 Hwang Song Su MF 177 73 0/98 (8) 0/1 (0)
9 Yusuke Goto FW 170 69 3/51 (26) 0/5 (16)
11 Yohei Hayashi FW 178 64 15/35 (20) 0/8 (7)
14 Shohei Kishida DF 180 72 4/58 0/4
15 Takumi Kiyomoto MF 168 64 0/47 (29) 0/0 (7)
16 Satoru Yamagishi MF 181 80 290/0 (18) 29/0 (0)
17 Shintaro Kokubu MF 172 66 0/0 0/0
18 Kohei Isa FW 175 73 0/45 (16) 0/3 (4)
19 Yosei Otsu FW 187 83 0/16 (23) 0/1 (2)
20 Koki Kotegawa MF 173 67 13/189 0/23
21 Naoto Kamifukumoto GK 182 76 0/8 (19) --
24 Yuya Himeno MF 163 63 0/2 (19) 0/0 (0)
25 Koyo Sato DF 180 72 0/0 0/0
27 Kazushi Mitsuhira FW 175 72 9/162 (15) 1/39 (10)
28 Daisuke Sakai MF 167 64 0/4 (19) 0/0 (0)
29 Tomoki Iwata DF 177 73 0/0 (24) 0/0 (1)
30 Tsubasa Yoshihira FW 172 70 0/4 (13) 0/0 (2)
31 Shun Takagi GK 181 76 2/40 --
32 Ryosuke Maeda MF 172 67 17/0 (14) 0/0 (0)
33 Jun Suzuki MF 170 68 39/230 1/16
36 Takuya Nogami MF 175 64 0/0 0/0
35 Tatsuya Sakai DF 183 77 28/12 0/0
48 Shota Kawanishi FW 177 73 33/78 4/9

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Tomohito Shugyo GK 182 75    
2 Takahiro Yamaguchi DF 180 74    
5 Yoshinori Suzuki DF 183 74    
6 Naoya Fukumori DF 182 74    
7 Rei Matsumoto MF 175 67    
8 Hwang Song-Su MF 177 74    
9 Yusuke Goto FW 170 68    
10 Masaya Matsumoto MF 175 70    
11 Paulinho FW 168 67    
13 Daiki Takamatsu FW 183 80    
14 Takanori Chiaki MF 163 63    
15 Takumi Kiyomoto MF 168 63    
16 Satoru Yamagishi MF 181 79    
18 Kohei Isa FW 175 72    
19 Yosei Otsu FW 187 80    
21 Naoto Kamifukumoto GK 182 76    
23 Yuki Yamanouchi MF 184 72    
24 Yuya Himeno MF 164 62    
25 Koyo Sato DF 180 70    
26 Kazuki Egashira MF 179 71    
27 Kazushi Mitsuhira FW 175 71    
28 Daisuke Sakai MF 165 60    
29 Tomoki Iwata MF 176 70    
30 Tsubasa Yoshihira FW 172 72    
31 Kenshin Yoshimaru GK 184 70    
35 Daniel dos Santos DF 186 81    
36 Takuya Nogami MF 175 61    
38 Kim Dong-Wook FW 182 75    
39 Masaki Sakai MF 179 67    
48 Kohei Hattanda MF 171 64    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001