Wednesday, 17 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Shusaku Nishikawa GK Oita 1986/6/18 183/81 32 -
2 Hiroki Sakai DF Nagano 1990/4/12 185/78 20 0
3 Atsuki Ito MF Saitama 1998/8/11 182/78 28 4
4 Takuya Iwanami DF Hyogo 1994/6/18 186/72 31 3
5 Marius Hoibraten DF Norway 1995/1/23 185/77 28* 1*
6 Kazuaki Mawatari DF Tokyo 1991/6/23 175/72 19 1
8 Yoshio Koizumi MF Tokyo 1996/10/5 172/63 27 3
9 Bryan Linssen FW Neth'ds 1990/10/8 170/64 3 0
10 David Moberg MF Sweden 1994/3/20 179/74 20 8
12 Zion Suzuki GK USA 2002/8/21 190/91 2 -
13 Tomoya Inukai DF Shizuoka 1993/5/12 182/77 6 1
14 Takahiro Sekine MF Saitama 1995/4/19 167/61 30 1
15 Takahiro Akimoto MF Ibaraki 1998/1/31 170/65 31 0
16 Ayumi Niekawa GK Shizuoka 1994/5/12 195/90 0 0
17 Alex Schalk FW Neth'ds 1992/8/7 171/68 12 1
18 Toshiki Takahashi FW Saitama 1998/1/20 182/76 40* 14*
19 Ken Iwao MF Gunma 1988/4/18 175/65 29 1
20 Tetsuya Chinen DF Okinawa 1997/11/8 178/70 9 1
21 Tomoaki Okubo MF Tokyo 1998/7/23 170/62 23 1
22 Kai Shibato MF Kanagawa 1995/11/24 180/70 24 2
25 Kaito Yasui MF Saitama 2000/2/9 174/69 6 0
26 Takuya Ogiwara DF Saitama 1999/11/23 175/73 21* 2*
27 Kai Matsuzaki MF Saitama 1997/11/22 172/70 11 1
28 Alexander Scholz DF Denmark 1992/10/24 189/84 32 6
29 Yota Horiuchi MF Saitama 2004/7/8 171/66 0 0
30 Shinzo Koroki FW Miyazaki 1986/7/31 175/72 21 5
31 Shun Yoshida GK Saitama 1996/11/28 185/83 11* -
35 Shuhei Hayakawa MF Saitama 2005/12/5 163/65 0 0
40 Yuichi Hirano MF Tokyo 1996/3/11 174/68 9 0
66 Ayumu Ohata DF Fukuoka 2001/4/27 168/65 22 0

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Shusaku Nishikawa GK 183 81 0 0
3 Tomoya Ugajin MF 172 71 0 0
4 Takuya Iwanami DF 186 72 0 0
5 Tomoaki Makino DF 182 77 0 0
6 Ryosuke Yamanaka DF 171 65 0 0
8 Daigo Nishi DF 178 74 0 0
9 Yuki Muto FW 170 68 0 0
10 Yosuke Kashiwagi MF 176 73 0 0
11 Tatsuya Tanaka MF 172 69 0 0
12 Zion Suzuki GK 189 91 0 0
13 Ryotaro Ito MF 174 66 0 0
14 Kenyu Sugimoto FW 187 79 0 0
15 Takahiro Akimoto MF 170 65 0 0
17 Atsuki Ito MF 182 78 0 0
18 Yoshio Koizumi MF 172 63 0 0
19 Daiki Kaneko MF 177 67 0 0
20 Thomas Deng DF 182 73 0 0
21 Tomoaki Okubo MF 170 62 0 0
22 Yuki Abe MF 178 77 0 0
24 Koya Yuruki MF 183 70 0 0
25 Hitoshi Shiota GK 185 78 0 0
29 Kai Shibato MF 180 70 0 0
30 Shinzo Koroki FW 175 72 0 0
34 Yudai Fujiwara DF 180 74 0 0
36 Ryuya Fukushima DF 175 73 0 0
37 Hidetoshi Takeda MF 178 68 0 0
41 Takahiro Sekine MF 167 61 0 0
45 Leonardo FW 180 70 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shusaku Nishikawa GK 183 81 0 0
2 Mauricio DF 183 82 0 0
3 Tomoya Ugajin MF 172 71 0 0
4 Daisuke Suzuki DF 182 74 0 0
5 Tomoaki Makino DF 182 77 0 0
6 Ryosuke Yamanaka DF 171 65 0 0
7 Kazuki Nagasawa MF 172 68 0 0
8 Ewerton MF 181 73 0 0
9 Yuki Muto FW 170 68 0 0
10 Yosuke Kashiwagi MF 176 73 0 0
11 Martinus MF 183 70 0 0
12 Fabricio FW 183 78 0 0
13 Ryotaro Ito MF 174 66 0 0
14 Kenyu Sugimoto FW 187 79 0 0
16 Takuya Aoki MF 179 77 0 0
22 Yuki Abe MF 178 77 0 0
24 Koya Yuruki MF 183 70 0 0
25 Haruki Fukushima GK 183 78 0 0
26 Takuya Ogiwara DF 175 69 0 0
27 Daiki Hashioka DF 182 73 0 0
28 Katsuya Iwatake DF 173 70 0 0
29 Kai Shibato MF 180 70 0 0
30 Shinzo Koroki FW 175 72 0 0
31 Takuya Iwanami DF 186 72 0 0
32 Ryo Ishii GK 191 84 0 0
35 Tomoaki Okubo MF 170 62 0 0
36 Zion Suzuki GK 189 91 0 0
37 Hidetoshi Takeda MF 178 68 0 0
39 Kosuke Taoetomi MF 173 69 0 0
41 Takahiro Sekine MF 167 61 0 0
45 Leonardo FW 180 77 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shusaku Nishikawa GK 183 81 0 0
2 Mauricio DF 183 82 0 0
3 Tomoya Ugajin DF 172 71 0 0
5 Tomoaki Makino DF 182 77 0 0
6 Wataru Endo DF 178 75 0 0
7 Kosuke Taketomi MF 173 69 0 0
9 Yuki Muto FW 170 68 0 0
10 Yosuke Kashiwagi MF 176 73 0 0
11 Martinus MF 183 70 0 0
14 Tadaaki Hirakawa DF 172 72 0 0
15 Kazuki Nagasawa MF 172 68 0 0
16 Takuya Aoki MF 179 77 0 0
18 Naoki Yamada MF 168 66 0 0
20 Tadanari Lee FW 182 73 0 0
21 Zlatan Ljubijankic FW 186 80 0 0
22 Yuki Abe MF 178 77 0 0
23 Nao Iwadate GK 183 78 0 0
25 Tetsuya Enomoto GK 180 76 0 0
26 Takuya Ogiwara DF 175 69 0 0
27 Daiki Hashioka DF 182 73 0 0
28 Haruki Fukushima GK 182 78 0 0
29 Kai Shibato MF 180 70 0 0
30 Shinzo Koroki FW 175 72 0 0
31 Takuya Iwanami DF 186 72 0 0
38 Daisuke Kikuchi MF 172 68 0 0
46 Ryota Moriwaki DF 177 75 0 0

  Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shusaku Nishikawa GK 183 81 355/0 --
3 Tomoya Ugajin MF 172 71 183/0 12/0
4 Daisuke Nasu DF 180 77 382/0 29/0
5 Tomoaki Makino DF 182 77 246/41 35/7
6 Wataru Endo DF 178 75 81/104 8/15
7 Tsukasa Umesaki MF 169 68 237/0 30/0
8 Rafael Silva FW 179 73 47/0 19/0
9 Yuki Muto FW 170 68 136/0 31/0
10 Yosuke Kashiwagi MF 176 73 309/31 50/4
13 Toshiyuki Takagi FW 170 64 155/30 24/6
14 Tadaaki Hirakawa MF 172 72 330/0 9/0
15 Kazuki Nagasawa MF 172 68 0/41 0/4
16 Takuya Aoki MF 179 77 194/0 12/0
17 Yu Tamura DF 185 88 16/18 0/0
18 Yoshiaki Komai MF 168 64 23/171 0/15
19 Ado Onaiwu FW 180 74 0/62 (2) 0/10 (0)
20 Tadanari Lee FW 182 73 250/31 64/8
21 Zlatan Ljubijankic FW 186 80 126/0 29/0
22 Yuki Abe MF 178 77 503/0 68/0
23 Nao Iwadate GK 183 78 0/0 0/0
24 Takahiro Sekine MF 167 61 85/0 10/0
25 Tetsuya Enomoto GK 180 76 238/0 --
26 Ryotaro Ito MF 174 62 1/0 0/0
28 Haruki Fukushima GK 182 78 0/0 (14) --
30 Shinzo Koroki FW 175 72 312/0 100/0
38 Daisuke Kikuchi MF 172 68 96/162 8/24
39 Shinya Yajima MF 171 67 12/72 (3) 1/13 (1)
46 Ryota Moriwaki DF 177 75 249/100 17/9

  Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Shusaku Nishikawa GK 183 81 34/1 --
2 Kenichi Kaga DF 181 75 1/2 0/0
3 Tomoya Ugajin MF 172 71 26/5 3/0
4 Daisuke Nasu DF 180 77 14/4 1/0
5 Tomoaki Makino DF 182 77 29/1 3/0
6 Wataru Endo DF 178 75 27/4 0/0
7 Tsukasa Umesaki MF 169 68 19/1 1/0
9 Yuki Muto FW 170 68 34/6 12/1
10 Yosuke Kashiwagi MF 176 73 33/2 5/0
11 Naoki Ishihara FW 173 62 6/1 0/0
13 Toshiyuki Takagi FW 170 64 14/6 2/4
14 Tadaaki Hirakawa MF 172 72 0/1 0/0
15 Koki Otani GK 185 80    
16 Takuya Aoki MF 179 77 24/5 0/1
17 Mitsuru Nagata DF 184 82 1/- 0/0
18 Yoshiaki Komai MF 168 64 23/5 0/0
20 Tadanari Lee FW 182 73 32/6 10/2
21 Zlatan Ljubijankic FW 186 80 26/6 4/1
22 Yuki Abe MF 178 77 34/5 1/1
23 Nao Iwadate GK 183 78 0/0 --
24 Takahiro Sekine MF 167 61 32/6 2/0
26 Ryotaro Ito MF 174 62 1/0 0/0
28 Haruki Fukushima GK 182 78 0/0 --
30 Shinzo Koroki FW 175 72 30/6 14/4
31 Ilic DF 188 80 0/0 0/0
33 Wataru Hashimoto DF 181 72    
46 Ryota Moriwaki DF 177 75 33/6 1/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001