Tuesday, 21 May 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Mitch Langerak GK Australia 1988/8/22 193/79 33 -
2 Yuki Nogami DF Tokyo 1991/4/20 180/72 25 1
3 Yuichi Maruyama DF Tokyo 1989/6/16 184/77 25 0
4 Shinnosuke Nakatani DF Chiba 1996/3/24 182/77 33 2
5 Kazuki Nagasawa MF Chiba 1991/12/16 172/72 4 0
6 Takuji Yonemoto MF Hyogo 1990/12/3 177/72 27 0
7 Ryuji Izumi MF Mie 1993/11/6 173/72 30 1
9 Noriyoshi Sakai FW Niigata 1992/11/9 180/80 17 2
10 Mateus Castro FW Brazil 1994/9/11 167/71 30 8
13 Haruya Fujii DF Aichi 2000/12/26 187/82 31 1
15 Sho Inagaki MF Tokyo 1991/12/25 176/72 34 2
16 Yohei Takeda GK Osaka 1987/6/30 189/84 2 -
17 Ryoya Morishita DF Shizuoka 1997/4/11 168/69 32 1
18 Kensuke Nasgai FW Hiroshima 1989/3/5 177/72 13 4
19 Takuya Shigehiro MF Hiroshima 1995/5/5 178/70 9 1
21 Thales FW Brazil 2001/6/29 176/78 12 0
22 John Higashi GK Aichi 2002/5/2 187/85 0 0
23 Daiki Mitsui GK Aichi 2001/5/27 188/79 0 0
24 Akinari Kawazura DF Kyoto 1994/5/3 184/78 1 0
30 Ei Gyotoku DF Shizuoka 2004/12/17 185/78 0 0
31 Haruki Yoshida MF Mie 2003/4/29 181/72 1 0
32 Koki Toyoda MF Gifu 2003/4/11 170/64 0 0
33 Hidemasa Koda MF Mie 2003/10/2 168/65 7 0
34 Takuya Uchida MF Chiba 1998/6/2 177/71 19 0
35 Riku Yamada MF Tokyo 1998/4/15 175/77 40* 1
46 Ryotaro Ishida MF Aichi 2001/12/13 176/72 1 0
47 Kita Sakakibara FW Shizuoka 2001/10/20 168/61 0 0
77 Kasper Junker FW Denmark 1994/3/5 185/76 21 7
92 Leonardo FW Brazil 1992/10/22 184/82 9 0

* Played for a different team last season


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Mitch Langerak GK 193 80 0 0
2 Takuji Yonemoto MF 177 72 0 0
3 Yuichi Maruyama DF 184 77 0 0
4 Shinnosuke Nakatani DF 183 79 0 0
5 Kazuki Nagasawa MF 172 70 0 0
6 Kazuya Miyahara DF 172 67 0 0
7 Hiroyuki Abe MF 170 67 0 0
8 Yoichiro Kakitani FW 177 68 0 0
9 Ryogo Yamasaki FW 187 82 0 0
10 Gabriel Xavier FW 169 68 0 0
11 Yuki Soma FW 166 69 0 0
13 Haruya Fujii DF 187 79 0 0
14 Yasuki Kimoto DF 183 78 0 0
15 Sho Inagaki MF 175 70 0 0
16 Mateus FW 167 70 0 0
17 Ryoya Morishita DF 170 65 0 0
18 Tsubasa Shibuya GK 189 88 0 0
19 Manabu Saito FW 169 66 0 0
21 Yohei Takeda GK 190 83 0 0
22 Daiki Mitsui GK 188 85 0 0
23 Yutaka Yoshida DF 167 72 0 0
24 Ryotaro Ishida MF 176 71 0 0
25 Naoki Maeda FW 177 72 0 0
26 Shumpei Naruse DF 166 63 0 0
27 Shunto Kodama MF 166 62 0 0
28 Akira Yoshida DF 184 71 0 0
44 Mu Kanazaki FW 180 70 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Mitch Langerak GK 193 78 0 0
2 Takuji Yonemoto MF 177 71 0 0
3 Yuichi Maruyama DF 182 75 0 0
4 Shinnosuke Nakatani DF 184 77 0 0
5 Kazuhiko Chiba DF 183 77 0 0
6 Kazuya Miyahara DF 172 67 0 0
7 Joao "Jo" Alves FW 192 91 0 0
8 Joao Schmidt MF 183 79 0 0
9 Ariajasuru Hasegawa MF 186 74 0 0
10 Gabriel Xavier FW 170 68 0 0
11 Hiroyuki Abe MF 170 68 0 0
13 Haruya Fujii DF 187 76 0 0
14 Yosuke Akiyama MF 172 70 0 0
15 Sho Inagaki MF 175 70 0 0
16 Mateus FW 167 69 0 0
17 Ryogo Yamasaki FW 187 82 0 0
18 Tsubasa Shibuya GK 189 88 0 0
19 Ryota Aoki MF 174 68 0 0
20 Shuto Watanabe MF 168 60 0 0
21 Yohei Takeda GK 190 82 0 0
22 Daiki Mitsui GK 189 80 0 0
23 Yutaka Yoshida DF 168 72 0 0
24 Ryotaro Ishida MF 175 72 0 0
25 Naoki Maeda FW 177 72 0 0
26 Shumpei Naruse DF 166 63 0 0
27 Yuki Soma FW 165 68 0 0
28 Akira Yoshida DF 184 70 0 0
36 Kosuke Ota DF 179 78 0

 

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Seigo Narazaki GK 187 80 0 0
2 Hiroto Hatao DF 183 79 0 0
3 Kazuki Kushibiki DF 182 84 0 0
4 Yuki Kobayashi MF 180 70 0 0
5 Ikki Arai DF 186 80 0 0
6 Kazuya Miyahara DF 172 67 0 0
7 Jo FW 192 97 0 0
8 Washington MF 182 84 0 0
9 Ariajasuru Hasegawa MF 186 75 0 0
10 Gabriel Xavier MF 170 70 0 0
11 Hisato Sato FW 170 70 0 0
13 Yuki Ogaki FW 175 70 0 0
14 Yosuke Akiyama MF 171 68 0 0
16 Yohei Takeda GK 190 82 0 0
18 Tsubasa Shibuya GK 189 89 0 0
19 Yuki Oshitani FW 171 71 0 0
21 Kohei Hattanda MF 170 64 0 0
22 Langerak GK 193 84 0 0
23 Ryota Aoki MF 174 68 0 0
25 Ryuji Sugimoto FW 164 60 0 0
28 Keiji Tamada FW 173 68 0 0
29 Ryuji Izumi DF 173 72 0 0
30 Kohei Matsumoto FW 186 85 0 0
32 Shumpei Fukahori MF 178 68 0 0
33 Kanta Kajiyama MF 167 63 0 0
39 Kenta Uchida DF 178 69 0 0

  Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Seigo Narazaki GK 187 80 631/0 --
3 Kazuki Kushibiki DF 182 84 11/108 0/1
4 Charles DF 188 83 0/0 0/0
5 Shun Obu DF 189 86 39/0 0/0
6 Shota Kobayashi DF 174 71 91/75 4/4
7 Taishi Taguchi MF 176 70 121/0 7/0
8 Washington MF 182 84 0/0 0/0
9 Simovic FW 199 92 29/0 11/0
10 Felipe Garcia FW 184 76 0/0 0/0
11 Hisato Sato FW 170 70 395/97 161/50
13 Ryota Isomura MF 182 73 88/0 6/0
14 Ryota Tanabe MF 178 74 25/0 (2) 2/0 (0)
15 Kazuya Miyahara MF 172 67 20/0 (7) 1/0 (0)
16 Yohei Takeda GK 190 82 16/74 --
17 Yuki Kobayashi MF 180 70 171/0 3/0
18 Tsubasa Shibuya GK 189 89 0/25 --
19 Yuki Oshitani FW 171 71 4/218 0/62
20 Asahi Yada MF 171 71 69/0 2/0
21 Kohei Hattanda MF 170 64 33/1 (14) 1/0 (1)
22 Kota Ogi GK 183 74 75/159 --
23 Ryota Aoki MF 174 63 5/0 (7) 0/0 (0)
24 Ryo Takahashi DF 171 68 12/0 0/0
25 Ryuji Sugimoto FW 164 60 0/88 0/8
26 Genki Miyachi DF 183 77 0/0 0/0
27 Koki Sugimori MF 173 64 5/0 (14) 0/0 (5)
28 Keiji Tamada FW 173 68 342/57 96/13
29 Ryuji Izumi MF 173 72 14/0 1/0
30 Kohei Matsumoto FW 186 85 0/0 0/0
32 Shumpei Fukahori MF 178 67 0/0 0/0
33 Kanta Kajiyama MF 167 62 0/0 0/0
36 Ryusuke Sakai DF 182 75 44/102 4/4
38 Ryo Nagai FW 180 73 46/51 3/19
39 Kenta Uchida DF 178 69 3/173 1/16

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Seigo Narazaki GK 187 80 27/4 --
2 Akira Takeuchi DF 181 71    
3 Oehman DF 191 84    
5 Shun Obu DF 189 85    
6 Shota Kobayashi DF 173 70    
7 Taishi Taguchi MF 176 70 27/4 2/0
9 Simovic FW 199 93    
10 Yoshizumi Ogawa MF 173 67    
11 Kensuke Nagai FW 178 71    
13 Ryota Isomura MF 182 73    
14 Ryota Tanabe MF 178 70    
15 Lee Seung Hee MF 183 85    
16 Yohei Takeda GK 190 81    
17 Tomokazu Myojin MF 174 70    
18 Ryunosuke Noda FW 185 79    
19 Kisho Yano FW 187 77    
20 Asahi Yada MF 170 66    
21 Koji Nishimura GK 186 78    
22 Tomoya Koyamatsu FW 171 62    
23 Ryota Aoki MF 173 65    
24 Ryo Takahashi DF 170 63    
26 Yuto Mori MF 173 68    
27 Koki Sugimori FW 172 62    
28 Kota Ogi GK 185 76    
29 Ryuji Izumi MF 173 72    
32 Kengo Kawamata FW 184 75    
33 Michihiro Yasuda DF 173 75    
34 Gustavo FW 177 77    
38 Riki Matsuda FW 175 68    
40 Kanta Kajiyama MF 167 60    
41 Shoma Tanaka MF 172 64    
42 Shumpei Fukahori FW 176 67    
43 Yusuke Aoyama DF 179 66    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000