Wednesday, 17 July 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Tomoya Wakahara GK Shiga 1999/12/28 185/87 4 -
2 Takahiro Iida DF Ibaraki 1994/8/31 180/73 6 0
3 Shogo Asada DF Nagano 1998/7/6 186/80 32 0
4 Rikito Inoue DF Shimane 1997/3/9 180/77 28 1
5 Hisashi Tawiah DF Aichi 1998/10/18 192/83 17 0
6 Yuto Misao DF Tokyo 1991/4/16 175/70 42* 0
7 Sota Kawasaki MF Yamanashi 2001/7/30 172/70 28 1
8 Daigo Araki MF Chiba 1994/2/17 178/72 15 0
9 Patric FW Brazil 1987/10/26 189/82 28 5
10 Shimpei Fukuoka MF Nara 2000/6/27 170/69 28 0
11 Ryogo Yamasaki FW Okayama 1992/9/20 187/82 15 1
13 Takumi Miyayoshi FW Shiga 1992/8/7 173/68 15 2
14 Kosuke Shirai DF Aichi 1994/5/1 166/63 33 0
15 Yudai Kimura FW Osaka 2001/2/28 185/84 7 0
16 Shohei Takeda MF Kanagawa 1994/4/4 181/73 31 1
17 Kosuke Kinoshita FW Tokyo 1994/10/3 190/85 38* 12*
18 Tenma Matsuda MF Kumamoto 1995/6/11 163/63 26 1
19 Daiki Kaneko MF Tokyo 1998/8/28 177/67 22 1
20 Shinnosuke Fukuda DF Hokkaido 2000/9/4 174/68 0 0
21 Warner Hahn GK Neth'ds 1992/6/15 190/88 0 0
22 Kazunari Ichimi FW Kumamoto 1997/11/10 182/81 25 7
23 Yuta Toyokawa FW Kumamoto 1994/9/9 171/64 22 2
24 Osamu Henry Iyoha DF Aichi 1998/6/23 182/80 38* 2*
25 Teppei Yachida MF Niigata 2001/11/1 170/64 39* 1*
26 Gakuji Ota GK Mie 1990/12/26 190/82 0 0
27 Fuki Yamada MF Shiga 2001/7/10 181/73 14 2
28 Sora Hiraga FW Hyogo 2005/3/2 173/71 0 0
29 Yuta Ueda DF Shiga 2004/7/6 173/65 0 0
32 Michael Wood GK N.Z. 1999/1/16 196/89 0 0
33 Naoto Misawa MF Saitama 1995/7/7 180/74 1 0
34 Kazunari Kita DF Kyoto 2005/9/16 187/78 0 0
35 Rikuto Iida DF Shiga 2005/8/19 180/73 0 0
39 Taiki Hirato MF Ibaraki 1997/4/18 177/68 38* 9*
41 Alan Lima Carius MF Brazil 1997/4/4 175/74 1 0
44 Kyo Sato MF Ibaraki 2000/3/21 168/68 1 0
47 Paulinho FW Brazil 1998/6/26 171/64 6 1

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Haruki Fukushima GK 183 78 0 0
2 Takahiro Iida DF 180 73 0 0
3 Seiji Kimura DF 186 80 0 0
4 Temma Matsuda MF 164 63 0 0
5 Kyohei Kuroki DF 172 68 0 0
6 Yuki Honda DF 173 69 0 0
7 Kosuke Taketomi MF 173 69 0 0
8 Daigo Araki MF 178 73 0 0
9 Peter Utaka FW 179 79 0 0
10 Yoshihiro Shoji MF 175 70 0 0
11 Yutaka Soneda MF 171 69 0 0
13 Takumi Miyayoshi FW 173 68 0 0
14 Hiroto Nakagawa MF 155 60 0 0
15 Kazuma Nagai DF 180 75 0 0
16 Shohei Takeda MF 181 73 0 0
17 Takuya Ogiwara DF 175 69 0 0
18 Ryunosuke Noda FW 185 79 0 0
19 Shogo Asada DF 186 80 0 0
20 Tadanari Lee FW 182 77 0 0
21 Keisuke Shimizu GK 183 75 0 0
22 Teppei Yachida MF 170 64 0 0
23 Jordy Buijs DF 186 86 0 0
24 Sota Kawasaki MF 172 68 0 0
25 Keita Nakano MF 167 65 0 0
26 Gakuji Ota GK 190 86 0 0
27 Fuki Yamada MF 181 73 0 0
28 Kohei Tomita DF 177 74 0 0
29 Katsuya Nakano MF 168 63 0 0
31 Shimpei Fukuoka MF 170 67 0 0
32 Soichiro Kozuki MF 181 74 0 0
33 Naoto Misawa MF 180 74 0 0
34 Tomoya Wakahara GK 185 88 0 0
41 Kosuke Shirai DF 166 65 0 0
46 Ryota Moriwaki DF 178 74 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Nobuhiro KATO GK 180 80 0 0
2 Takahiro IIDA DF 180 73 0 0
3 Masafumi MIYAGI DF 180 80 0 0
5 Kyohei KUROKI DF 172 68 0 0
6 Yuki HONDA DF 173 69 0 0
7 Renan Mota MF 165 64 0 0
8 Daigo ARAKI MF 178 73 0 0
9 Peter Utaka FW 179 79 0 0
10 Yoshihiro SHOJI MF 175 70 0 0
11 Yutaka SONEDA MF 171 69 0 0
13 Takumi MIYAYOSHI FW 173 68 0 0
14 Kazaki NAKAGAWA MF 175 68 0 0
16 Jun ANDO DF 178 72 0 0
17 JUNINHO MF 165 63 0 0
18 Ryunosuke NODA FW 185 79 0 0
19 Shogo ASADA DF 186 80 0 0
20 Tadanari LEE FW 182 77 0 0
21 Keisuke SHIMIZU GK 183 75 0 0
22 Teppei YACHIDA MF 170 64 0 0
23 Jordy Buijs DF 186 86 0 0
24 Sota KAWASAKI MF 171 66 0 0
25 Katsunori UEEBISU DF 181 72 0 0
26 Gakuji OTA GK 190 82 0 0
27 Fuki YAMADA MF 180 73 0 0
28 Kohei TOMITA DF 176 73 0 0
29 Katsuya NAKANO MF 168 63 0 0
30 Yosuke ISHIBITSU DF 179 72 0 0
31 Shimpei FUKUOKA MF 170 67 0 0
32 Soichiro KOZUKI MF 181 72 0 0
33 Kohei HATTORI FW 173 68 0 0
34 Tomoya WAKAHARA GK 185 83 0 0
35 Genki EGAWA DF 180 75 0 0
36 Kota OGINO MF 182 75 0 0
41 Jun KANAKUBO MF 172 65 0 0
46 Ryota MORIWAKI DF 177 75 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
2 Go Iwase DF 171 70 0 0
3 Masafumi Miyagi DF 179 81 0 0
4 Marcus Tulio Tanaka DF 184 87 0 0
6 Yuki Honda DF 173 69 0 0
5 Matias Caseras MF 168 63 0 0
7 Ryosuke Tamura MF 171 65 0 0
8 Takuya Shigehiro MF 178 65 0 0
9 Renzo Lopes FW 190 87 0 0
10 Sergio Escudero FW 171 75 0 0
11 Yosuke Yuzawa MF 167 60 0 0
13 Yuto Iwasaki FW 172 69 0 0
14 Keiya Sento MF 170 62 0 0
15 Yuta Someya DF 184 79 0 0
16 Daiki Numa MF 175 66 0 0
17 Yusuke Muta DF 185 80 0 0
18 Reo Mochizuki MF 166 61 0 0
19 Yohei Ono FW 184 76 0 0
20 Alexandre MF 178 75 0 0
21 Keisuke Shimizu GK 182 74 0 0
22 Tomoya Koyamatsu MF 171 64 0 0
25 Kota Ogino MF 182 73 0 0
26 Shogo Shimohata DF 178 72 0 0
27 Kim Chol-Ho GK 187 84 0 0
30 Yosuke Ishibitsu DF 179 72 0 0
34 Tomoya Wakahara GK 185 83 0 0
35 Shimpei Fukuoka MF 169 65 0 0
36 Soichiro Kozuki MF 180 70 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takanori Sugeno GK 179 75 235/227 0/1
2 Masato Yuzawa DF 179 74 11/0 0/0
3 Yuji Takahashi DF 187 80 48/11 1/1
4 Marcus Tulio Tanaka DF 185 85 395/42 75/10
5 Kyohei Yoshino MF 182 75 2/36 (5) 0/1 (0)
6 Yuki Honda DF 173 67 67/39 1/1
7 Ryosuke Tamura MF 170 65 1/12 (11) 0/0 (1)
8 Ha Sung Min MF 184 78 0/0 0/0
9 Kevin Oris FW 192 91 0/0 0/0
10 Sergio Escudero FW 171 75 81/38 7/5
13 Yuto Iwasaki FW 172 69 0/0 0/0
14 Keiya Sento MF 171 64 0/0 0/0
15 Yuta Someya DF 184 78 43/115 1/1
16 Lee Yong Jae FW 184 78 0/82 0/17
17 Yusuke Muta DF 187 83 56/0 2/0
18 Reo Mochizuki MF 167 61 6/10 (13) 0/1 (0)
19 Yohei Ono FW 184 80 0/0 0/0
20 Shun Ito MF 165 64 28/100 3/11
21 Keisuke Shimizu GK 183 74 10/114 --
22 Tomoya Koyamatsu MF 171 64 29/0 (3) 1/0 (2)
23 Takuya Shimamura MF 170 59 0/0 0/0
24 Kyohei Uchida DF 172 63 0/41 0/1
25 Shogo Asada DF 186 77 0/0 0/0
26 Shogo Shimohata DF 178 73 0/59 0/1
29 Tatsunari Nagai GK 185 83 0/0 --
30 Yosuke Ishibitsu DF 178 73 140/110 6/5
31 Masashi Oguro FW 178 73 204/163 69/84
34 Tomoya Wakahara GK 185 80 0/0 --

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Takanori Sugeno GK 179 75    
2 Shunya Suganuma DF 182 78    
3 Yuta Someya DF 184 74    
4 Yusuke Muta DF 187 80    
5 Shunsuke Iwanuma MF 175 65    
6 Yuki Honda DF 172 65    
8 Andrei Girotto MF 186 73    
9 Daniel Lovinho FW 172 69    
10 Sergio Escudero FW 171 73    
11 Yuki Horigome MF 168 62    
14 Koji Yamase MF 173 70    
16 Lee Yong Jae FW 186 78    
17 Koki Arita FW 180 80    
18 Masatoshi Ishida FW 178 69    
19 Takuro Yajima FW 182 80    
20 Yuji Takahashi DF 185 78    
21 Keisuke Shimizu GK 183 74    
22 Kentaro Sato MF 177 70    
23 Atsuki Wada MF 178 66    
24 Kyohei Uchida DF 171 63    
25 Ippei Kokuryo MF 177 71    
26 Shogo Shimohata DF 178 70    
27 Yushi Nagashima MF 170 62    
28 Ryusei Saito DF 180 75    
29 Daiki Numa FW 176 64    
30 Yosuke Ishibitsu DF 178 73    
32 Kota Ogino MF 182 74    
33 Genki Yamada GK 187 77    
34 Tomoya Wakahara GK 185 80    
35 Shogo Asada DF 187 77    
37 Ryosuke Tamura FW 170 65    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000