Wednesday, 17 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Yang Han-Been GK S.Korea 1991/8/30 195/90 0 0
2 Riku Matsuda DF Osaka 1991/7/24 171/69 33 0
3 Ryosuke Shindo DF Hokkaido 1996/6/7 183/74 7 2
4 Riki Harakawa MF Yamaguchi 1993/8/18 175/72 18 0
5 Hinata Kida MF Osaka 2000/7/4 171/59 1 0
6 Ryosuke Yamanaka DF Chiba 1993/4/20 171/65 23 0
7 Satoki Uejo MF Okinawa 1997/4/27 166/61 18 2
8 Shinji Kagawa MF Hyogo 1989/3/17 175/68 0 0
9 Leo Ceara FW Brazil 1995/2/3 178/78 31* 11*
11 Jordy Croux MF Belgium 1994/1/15 172/70 31 4
13 Hiroshi Kiyotake MF Oita 1989/11/12 172/66 24 2
15 Shota Fujio FW Osaka 2001/5/2 180/67 30 10
16 Seiya Maikuma DF Nagasaki 1997/10/16 179/69 28 3
17 Tokuma Suzuki MF Ibaraki 1997/3/12 168/64 25 2
19 Hirotaka Tameda MF Nagasaki 1993/8/24 175/72 28 0
20 Mutsuki Kato FW Saitama 1997/8/6 178/69 26 6
21 Kim Jin-Hyeon GK S.Korea 1987/7/6 192/82 33 -
22 Matej Jonjic DF Croatia 1991/1/29 187/83 26 1
23 Tatsuya Yamashita DF Hyogo 1987/11/7 182/77 0 0
24 Koji Toriumi DF Chiba 1995/5/9 182/71 19 0
25 Hiroaki Okuno MF Osaka 1989/8/14 171/68 31 3
27 Capixaba FW Brazil 1997/1/9 170/64 0 0
28 Kosei Okazawa MF Osaka 2003/10/22 165/60 0 0
29 Kakeru Funaki DF Nara 1998/4/13 177/65 14 2
30 Reiya Sakata MF Kyoto 2004/5/11 170/64 0 0
31 Keisuke Shimizu GK Hyogo 1988/11/25 183/75 3 0
32 Shinnosuke Kinoshita FW Osaka 2004/5/9 175/76 0 0
33 Ryuya Nishio DF Osaka 2001/5/16 180/77 24 0
34 Rui Osako MF Kagoshima 2004/10/13 177/69 0 0
37 Nelson Ishiwatari MF Kyoto 2005/5/10 185/71 1 0
38 Sota Kitano FW Wakayama 2004/8/13 172/60 19 0
39 Kohei Maki GK Okayama 1998/7/31 184/86 0 0
41 Hikaru Nakahara MF Kumamoto 1996/7/8 169/66 27 1

* Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
2 Riku Matsuda DF 171 69 0 0
3 Ryosuke Shindo DF 183 74 0 0
4 Riki Harakawa MF 175 72 0 0
5 Naoyuki Fujita MF 175 72 0 0
6 Tiago DF 191 89 0 0
9 Adam Taggart FW 183 69 0 0
10 Hiroshi Kiyotake MF 172 66 0 0
13 Toshiyuki Takagi FW 170 64 0 0
14 Yusuke Maruhashi DF 178 73 0 0
15 Ayumu Seko DF 183 72 0 0
16 Naoto Arai DF 173 73 0 0
17 Tatsuhiro Sakamoto MF 170 63 0 0
18 Jun Nishikawa MF 180 70 0 0
19 Hirotaka Tameda MF 175 72 0 0
20 Yoshito Okubo FW 170 73 0 0
21 Kim Jin Hyeon GK 192 82 0 0
22 Riki Matsuda FW 175 70 0 0
24 Koji Toriumi DF 182 71 0 0
26 Yuta Koike DF 170 64 0 0
25 Hiroaki Okuno MF 171 68 0 0
28 Motohiko Nakajima FW 170 66 0 0
29 Mutsuki Kato FW 178 69 0 0
30 Hinata Kida MF 171 59 0 0
31 Shota Fujio FW 180 67 0 0
32 Yuta Toyokawa FW 171 64 0 0
33 Ryuya Nishio DF 180 77 0 0
34 Hiroto Yamada FW 183 76 0 0
36 Ryuji Sawakami FW 181 77 0 0
40 Taishi Matsumoto MF 180 70 0 0
50 Kenya Matsui GK 187 72 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Takumi Nagaishi GK 191 86 0 0
2 Riku Matsuda DF 171 69 0 0
3 Yasuki Kimoto DF 183 73 0 0
4 Yuta Koike DF 170 64 0 0
5 Naoyuki Fujita MF 175 72 0 0
6 Leandro Desabato MF 178 78 0 0
8 Yoichiro Kakitani FW 177 68 0 0
9 Ken Tokura FW 187 80 0 0
10 Hiroshi Kiyotake MF 172 66 0 0
13 Toshiyuki Takagi FW 170 64 0 0
14 Yusuke Maruhashi DF 178 73 0 0
15 Ayumu Seko DF 183 72 0 0
16 Eiichi Katayama DF 180 77 0 0
17 Tatsuhiro Sakamoto MF 170 63 0 0
18 Koji Suzuki FW 179 77 0 0
19 Ryuji Sakagami FW 181 77 0 0
20 Bruno Mendes FW 184 82 0 0
21 Kim Jin-Hyeon GK 192 82 0 0
22 Matej Jonjic DF 187 83 0 0
24 Pierce Waring FW 191 84 0 0
25 Hiroaki Okuno MF 171 68 0 0
26 Daichi Akiyama MF 172 66 0 0
27 Ahn Joon-Soo GK 188 78 0 0
28 Motohiko Nakajima FW 170 66 0 0
29 Takuya Shimamura MF 170 59 0 0
30 Hinata Kida MF 171 59 0 0
31 Hirofumi Yamauchi FW 182 76 0 0
32 Yuta Toyokawa FW 171 64 0 0
33 Tawan FW 174 58 0 0
34 Hiroto Yamada FW 183 76 0 0
38 Masataka Nishimoto MF 177 63 0 0
39 Honoya Shoji DF 187 78 0 0
40 Mizuki Ando FW 175 75 0 0
41 Nagi Matsumoto MF 171 66 0 0
42 Shota Fujio FW 180 67 0 0
43 Ryuya Nishio DF 180 77 0 0
44 Takaya Yoshinare MF 168 65 0 0
45 Shu Mogi GK 195 80 0 0
46 Tatsuya Tabira DF 188 80 0 0
47 Taiga Maekawa MF 171 67 0 0
49 Jun Nishikawa MF 180 70 0 0
 

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Takumi Nagaishi GK 191 86 0 0
2 Riku Matsuda DF 171 69 0 0
3 Teruyuki Moniwa DF 181 82 0 0
4 Kota Fujimoto DF 177 76 0 0
5 Yusuke Tanaka DF 181 77 0 0
6 Hotaru Yamaguchi MF 173 72 0 0
7 Kota Mizunuma MF 176 72 0 0
8 Yoichiro Kakitani FW 177 68 0 0
9 Kenyu Sugimoto FW 187 79 0 0
10 Hiroshi Kiyotake MF 172 66 0 0
11 Souza MF 183 75 0 0
13 Toshiyuki Takagi FW 170 64 0 0
14 Yusuke Maruhashi DF 178 73 0 0
15 Yasuki Kimoto MF 183 73 0 0
16 Eiichi Katayama DF 180 77 0 0
17 Takaki Fukumitsu MF 171 63 0 0
18 Yang Dong-Hyen FW 186 80 0 0
19 Ryuji Sawakami FW 181 77 0 0
20 Noriyuki Sakemoto DF 175 73 0 0
21 Kim Jin-Hyeon GK 192 82 0 0
22 Matej Jonjic DF 187 83 0 0
23 Tatsuya Yamashita DF 182 73 0 0
24 Kazuya Yamamura MF 186 80 0 0
25 Hirofumi Yamauchi MF 182 76 0 0
26 Daichi Akiyama MF 172 66 0 0
27 Kenta Tanno GK 184 75 0 0
28 Motohiko Nakajima FW 170 66 0 0
29 Kakeru Funaki DF 177 65 0 0
30 Musashi Oyama MF 167 61 0 0
31 Towa Yamane FW 167 67 0 0
32 Atomu Tanaka MF 167 68 0 0
33 Rei Yonezawa FW 176 65 0 0
34 Hiroto Yamada FW 181 69 0 0
35 Masaki Okino MF 165 62 0 0
36 Toshiki Onozawa MF 166 62 0 0
37 Reiya Morishita DF 180 68 0 0
38 Masataka Nishimoto MF 177 63 0 0
39 Chaowat MF 171 63 0 0
40 Mizuki Ando FW 175 75 0 0
41 Naoya Uozato MF 167 59 0 0
45 Shu Mogi GK 195 80 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Kentaro Kakoi GK 190 90    
2 Riku Matsuda DF 171 69    
3 Teruyuki Moniwa DF 181 82    
4 Kota Fujimoto DF 177 76    
5 Yusuke Tanaka DF 181 77    
6 Souza MF 183 75    
7 Kunimitsu Sekiguchi MF 171 66    
8 Yoichiro Kakitani FW 177 68    
9 Kenyu Sugimoto FW 187 79    
10 Hotaru Yamaguchi MF 173 72    
11 Ricardo Santos FW 187 80    
13 Mitsuru Maruoka MF 173 64    
14 Yusuke Maruhashi DF 178 73    
15 Yasuki Kimoto MF 183 73    
16 Kota Mizunuma MF 176 72    
17 Takaki Fukumitsu MF 171 63    
18 Shohei Kiyohara MF 165 64    
19 Ryuji Sawakami FW 181 77    
20 Noriyuki Sakemoto DF 175 73    
21 Kim Jin Hyeon GK 192 82    
22 Matej Jonjic DF 187 83    
23 Tatsuya Yamashita DF 182 73    
24 Kazuya Yamamura MF 186 80    
25 Hirofumi Yamauchi MF 182 76 0/0 0/0
26 Daichi Akiyama MF 172 66    
27 Kenta Tanno GK 184 75    
28 Hayato Nukui DF 177 65    
29 Kakeru Funaki DF 177 65    
30 Musashi Oyama MF 167 61 0/0 (0) 0/0 (0)
31 Towa Yamane FW 167 67 0/0 (0) 0/0 (0)
32 Ahn Joon Soo GK 188 78    
33 Kenta Mukuhara DF 172 64    
34 Masaki Sakamoto MF 170 62    
35 Masaki Okino MF 165 62    
36 Toshiki Onozawa MF 166 62    
37 Reiya Morishita DF 180 68    
38 Masataka Nishimoto MF 177 63    
39 Honoya Shoji DF 187 74    
40 Takeru Kishimoto FW 174 66    
45 Shu Mogi GK 195 80 0/0 (0) --
46 Hiroshi Kiyotake MF 172 66    

 

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games  
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Hiroyuki Takeda GK 186 82    
2 Takahiro Ogihara MF 184 72    
3 Teruyuki Moniwa DF 181 82    
4 Kota Fujimoto DF 177 76    
5 Yusuke Tanaka DF 181 77    
6 Elias Barbosa de Souza MF 183 75    
7 Kunimitsu Sekiguchi MF 171 66    
8 Yoichiro Kakitani FW 177 68    
9 Kenyu Sugimoto FW 187 79    
10 Bruno Meneghel FW 169 70    
11 Ricardo Santos FW 187 80    
13 Mitsuru Maruoka MF 173 64    
14 Yusuke Maruhashi DF 178 73    
15 Riku Matsuda DF 171 69    
16 Yuki Kotani DF 180 76    
17 Noriyuki Sakemoto DF 175 73    
18 Shohei Kiyohara MF 165 64    
19 Yuzo Tashiro FW 181 77    
20 Keiji Tamada FW 173 67    
21 Kim Jin-Hyeon GK 192 82    
22 Sota Nakazawa DF 188 79    
23 Tatsuya Yamashita DF 182 73    
24 Kazuya Yamamura MF 186 80    
25 Daiki Kogure MF 174 68    
26 Daichi Akiyama MF 172 66    
27 Kenta Tanno GK 184 75    
28 Hayato Nukui DF 177 65    
29 Ryuji Sawakami FW 181 77    
30 Yasuki Kimoto MF 183 73    
31 Hideo Hashimoto MF 173 68    
33 Kenta Mukuhara DF 172 64    
34 Masaki Sakamoto MF 170 62    
35 Masaki Okino MF 165 62    
36 Rei Yonezawa FW 176 65    
37 Jurato Ikeda DF 184 74    
38 Masataka Nishimoto MF 177 63    
39 Honoya Shoji DF 187 74    
40 Takeru Kishimoto FW 174 66    
45 Takashi Kitano GK 186 82    

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000