Wednesday, 17 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Takashi Kasahara GK Saitama 1988/11/21 191/83 8* -
3 Shuto Okaniwa DF Saitama 1999/9/16 171/65 14 0
5 Niki Urakami DF Ibaraki 1996/11/11 178/76 42* 0
6 Hisshi Ohashi MF Ibaraki 1996/12/1 183/72 19 0
7 Masato Kojima MF Saitama 1996/9/17 178/73 33 1
8 Hiroki Kurimoto MF Aichi 1990/6/16 180/80 21 1
9 Seiya Nakano FW Shizuoka 1995/7/23 173/69 22 6
10 Atsushi Kawata FW Osaka 1992/9/18 177/77 40 7
13 Rin Yamazaki FW Tokyo 2003/5/20 175/60 7 0
14 Hidetoshi Miyuki MF Chiba 1993/5/23 172/65 9 0
15 Keisuke Oyama MF Saitama 1995/5/7 174/67 24 0
16 Toshiki Ishikawa MF Saitama 1991/7/10 174/68 28* 0
17 Ryo Shinzato DF Aichi 1990/7/2 184/73 39 3
19 Angelotti FW Brazil 1998/4/27 185/79 13 0
22 Rikiya Motegi DF Saitama 1996/9/27 176/72 33 1
23 Kiichi Yajima FW Tokyo 1995/4/6 187/84 7 0
25 Yutaro Hakamata DF Shizuoka 1996/6/24 183/77 14 4
28 Takamitsu Tomiyama FW Tochigi 1990/12/26 180/73 32 8
31 Raisei Abe MF Tokyo 2004/12/17 174/68 0 0
32 Fumiya Takayanagi MF Saitama 2000/10/4 172/65 1 0
33 Keisuke Muroi FW Tokyo 2000/4/17 170/65 1 0
34 Rio Omori DF Tokyo 2002/7/21 186/79 22 1
35 Yuta Minami GK Kanagawa 1979/9/30 185/82 15 -
38 Shunya Suzuki DF Shizuoka 2000/11/24 178/73 0 0
39 Jin Izumisawa MF Chiba 1991/12/17 165/65 16 1
46 Masato Nuki DF Saitama 2003/10/2 184/75 2 0
48 Masaya Shimayama MF Gunma 2002/7/2 161/59 35 3
40 Ko Shimura GK Chiba 1996/4/27 186/80 26 -
49 Tomoya Osawa FW Chiba 2002/9/6 175/72 23* 3*
50 Manafu Wakabayashi GK Tokyo 2004/3/10 196/83 1 -

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takashi Kashara GK 191 83 0 0
3 Hiroyuki Komoto DF 182 74 0 0
4 Hiroya Matsumoto MF 180 73 0 0
5 Toshiki Ishikawa MF 174 68 0 0
6 Akinari Kawazura DF 183 76 0 0
7 Yuta Mikado MF 175 72 0 0
8 Kazuaki Mawatari DF 175 72 0 0
9 Shunsuke Kikuchi MF 180 75 0 0
10 Atsushi Kurokawa MF 170 65 0 0
11 Kanji Okunuki MF 171 61 0 0
13 Daisuke Watabe DF 170 67 0 0
15 Keisuke Oyama MF 174 67 0 0
17 Nerman Haskic FW 186 83 0 0
18 Soya Takada FW 180 65 0 0
19 Ibba FW 190 88 0 0
20 Kazuki Kushibiki DF 182 82 0 0
22 Hijiri Onaga MF 171 68 0 0
23 Kiichi Yajima FW 187 84 0 0
24 Keisuke Nishimura DF 187 81 0 0
25 Kazuma Takayama DF 180 76 0 0
26 Masato Kojima MF 177 68 0 0
27 Seiya Nakano FW 173 66 0 0
30 Takumu Fujinuma FW 172 71 0 0
31 Tomoki Ueda GK 181 80 0 0
34 Kazuaki Saso FW 174 67 0 0
37 Eitaro Matsuda MF 170 63 0 0
40 Filip Klajajic GK 197 82 0 0
41 Masahito Ono MF 172 69 0 0
42 Kohei Yamakoshi DF 183 78 0 0
43 Masayuki Yamada DF 186 80 0 0
44 Daiki Goto GK 185 79 0 0
48 Masaya Shibayama MF 161 59 0 0
49 Tomoya Osawa FW 175 72 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takashi KASAHARA GK 191 83 0 0
3 Hiroyuki KOMOTO DF 182 74 0 0
4 Vitalijus Maksimenko DF 186 83 0 0
5 Toshiki ISHIKAWA MF 174 68 0 0
6 Akinari KAWAZURA DF 183 76 0 0
7 Yuta MIKADO MF 175 72 0 0
9 Shunsuke KIKUCHI MF 180 75 0 0
10 Atsushi KUROKAWA MF 170 65 0 0
11 Kanji OKUNUKI MF 171 61 0 0
13 Daisuke WATABE DF 170 67 0 0
14 Takashi KONDO MF 167 63 0 0
15 Keisuke OYAMA MF 174 67 0 0
17 Nermin Haskik FW 186 83 0 0
18 Ippei SHINOZUKA MF 177 67 0 0
20 Noriyoshi SAKAI MF 180 78 0 0
21 Yuki KATO GK 188 80 0 0
22 Hijiri ONAGA MF 171 68 0 0
24 Keisuke NISHIMURA DF 187 81 0 0
26 Masato KOJIMA MF 177 68 0 0
27 Akira TOSHIMA FW 191 80 0 0
28 Takamitsu TOMIYAMA FW 180 73 0 0
30 Takumu FUJINUMA FW 172 68 0 0
36 Shoi YOSHINAGA FW 175 73 0 0
37 Soya TAKADA FW 180 65 0 0
39 Shintaro SHIMADA MF 165 60 0 0
40 Filip Kljacic GK 197 82 0 0
41 Masahito ONO MF 172 69 0 0
42 Kohei YAMAKOSHI DF 183 78 0 0
50 Hiroto HATAO DF 183 79 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Nobuhiro Kato GK 180 80 0 0
2 Kosuke Kokuchi DF 182 74 0 0
3 Hiroyuki Komoto DF 183 74 0 0
4 Kohei Yamakoshi DF 183 78 0 0
5 Taisuke Nakamura DF 183 68 0 0
6 Akinari Kawazura DF 183 76 0 0
7 Yuta Mikado MF 175 72 0 0
8 Akimi Barada MF 173 63 0 0
9 Robin Simovic FW 199 93 0 0
10 Genki Omae FW 167 68 0 0
11 Marcelo Toscano FW 184 83 0 0
13 Daisuke Watabe DF 170 67 0 0
14 Shintaro Shimizu FW 175 72 0 0
15 Keisuke Oyama MF 174 67 0 0
16 Matteus MF 167 69 0 0
17 Shigeru Yokotani MF 178 72 0 0
18 Caue MF 188 86 0 0
19 Ryo Okui DF 169 66 0 0
20 Noriyoshi Sakai MF 180 78 0 0
21 Hitoshi Shiota GK 185 78 0 0
22 Takashi Kasahara GK 191 83 0 0
23 Shin Kanazawa MF 175 70 0 0
25 Kazuma Takayama DF 179 73 0 0
28 Takamitsu Tomiyama FW 180 73 0 0
32 Yuki Kato GK 188 80 0 0
33 Kanji Okunuki MF 171 61 0 0
34 Kazuaki Saso FW 174 67 0 0
39 Shintaro Shimada MF 165 60 0 0
35 Kim Dong-Su DF 187 84 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Nobuhiro Kato GK 180 79 104/37 --
2 Kosuke Kikuchi DF 182 72 208/29 9/1
3 Hiroyuki Komoto DF 183 72 212/77 12/11
4 Kohei Yamakoshi DF 183 78 14/0 0/0
5 Keigo Numata DF 170 65 17/63 1/10
6 Akinari Kawazura DF 183 75 0/0 0/0
7 Ataru Esaka MF 175 67 31/42 8/13
8 Dragan Mrdja FW 187 79 45/36 15/19
9 Nejk Pecnik FW 189 83 21/39 1/14
10 Genki Omae FW 167 68 163/29 48/18
11 Ryuji Bando FW 171 67 325/52 87/20
13 Daisuke Watabe DF 170 67 108/30 2/1
14 Shintaro Shimizu FW 176 73 21/71 1/11
15 Keisuke Oyama MF 174 62 10/13 (13) 0/0 (1)
16 Mateus MF 167 69 22/5 2/0
17 Shigeru Yokotani MF 179 71 49/180 3/27
19 Ryo Okui DF 169 62 82/40 3/2
20 Tsubasa Oya DF 180 79 48/40 1/0
21 Hitoshi Shiota GK 185 83 82/23 --
22 Takuya Wada DF 170 63 54/108 0/2
23 Shin Kanazawa MF 174 67 202/149 5/9
25 Kazuma Takayama DF 179 72 1/0 (14) 0/0 (0)
27 Atsushi Kurokawa MF 170 60 0/0 0/0
28 Ariajasuru Hasegawa MF 186 76 187/19 14/3
30 Takumu Fujinuma FW 171 66 0/0 0/0
32 Yuki Kato GK 187 79 0/0 --
38 Riku Yamada MF 176 72 0/0 0/0
40 Akimi Barada MF 173 69 153/26 4/3
44 Yusuke Segawa MF 170 67 0/42 0/13
47 Yuzo Iwakami MF 170 69 62/76 6/15
50 Kenya Matsui GK 187 72 24/36 --

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games (Lg/Cup) Goals (Lg/Cup)
1 Nobuhiro Kato GK 180 79 19/2 --
2 Kosuke Kikuchi DF 182 72 27/6 0/2
3 Hiroyuki Komoto DF 183 72 31/7 2/0
4 Kohei Yamakoshi DF 183 78 14/8 0/0
5 Keigo Numata DF 170 65 17/5 1/0
7 Ataru Esaka MF 175 67 31/11 8/2
8 Dragan Mrdja FW 187 79 27/5 6/0
9 Nejic Pecnik MF 189 87 21/10 1/4
10 Yuzo Iwakami MF 170 69 20/7 1/0
11 Ryuji Bando FW 171 67 1/2 0/0
13 Daisuke Watabe DF 170 67 9/7 0/0
14 Shintaro Shimizu FW 176 73 10/8 0/0
15 Keisuke Oyama MF 174 62 10/11 0/2
16 Mateus MF 167 69 22/13 2/2
17 Shigeru Yokotani MF 179 71 31/7 3/0
18 Tomonobu Yokoyama MF 184 75 19/7 1/0
19 Ryo Okui DF 169 62 25/7 2/0
20 Tsubasa Oya DF 180 79 20/10 0/1
21 Hitoshi Shiota GK 185 83 15/8 --
22 Takuya Wada DF 170 63 21/6 0/0
23 Shin Kanazawa MF 174 67 27/4 0/0
25 Kazuma Takayama DF 179 72 1/6 0/0
26 Masato Kojima MF 177 67 0/0 0/0
27 Atsushi Kurokawa MF 170 60 0/0 0/0
28 Shunsuke Fukuda DF 188 84    
29 Kento Kawata FW 170 61 0/0 0/0
30 Takumu Fujinuma FW 171 66 0/0 0/0
32 Yuki Kato GK 187 79 0/0 --
39 Jin Izumisawa MF 165 63 30/11 3/3
41 Akihiro Ienaga MF 173 70 26/5 11/2
50 Kenya Matsui GK 187 72 0/3 --

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001