Wednesday, 24 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Soki Yatagai GK Osaka 1998/6/11 184/85 0 0
3 Takuya Akiyama DF Aichi 1994/8/26 185/84 0 0
4 Yuma Funabashi DF Tokyo 1997/11/13 178/80 0 0
5 Hayato Ikegaya DF Hokkaido 1992/3/30 183/78 0 0
6 Yasufumi Nishimura MF Osaka 1999/11/4 185/78 0 0
7 Yuya Ono DF Tokyo 1996/8/17 179/70 0 0
8 Takashi Kondo MF Tokyo 1992/4/26 167/62 0 0
9 Ryoji Fujimori MF Nagano 1997/4/11 169/65 0 0
10 Reo Yamanaka MF Nagano 1999/7/10 168/60 0 0
11 Kohei Shin FW Saitama 1995/6/4 172/67 0 0
13 Hinata Konishi MF Nagano 2001/12/21 160/53 0 0
14 Naoki Sanda MF Nagano 1992/8/16 165/61 0 0
15 Masaki Miyasaka MF Tokyo 1989/7/15 169/70 0 0
16 Yuki Morikawa MF Kyoto 1993/1/7 176/68 0 0
17 Yuta Sato MF Kanagawa 1995/5/13 170/64 0 0
18 Shoma Otoizumi MF Chiba 1996/7/7 174/74 0 0
19 Hayate Sugii DF Chiba 2000/5/17 177/72 0 0
21 Kim Min-Ho GK Korea 2000/1/26 192/86 0 0
22 Rei Kihara FW Osaka 2003/6/4 180/68 0 0
23 Kento Takakubo FW Saitama 1998/7/17 178/76 0 0
24 Yusuke Nishida DF Kanagawa 2003/8/6 180/74 0 0
25 Teru Ando MF Saitama 1995/7/3 175/72 0 0
26 Arima Aoki MF Nagano 2000/8/24 177/67 0 0
27 Yuta Suzuki DF Nagano 2004/10/25 179/71 0 0
28 Takumi Niwa MF Osaka 2000/4/15 172/69 0 0
30 Taro Hamada GK Wakayama 2000/2/21 189/87 0 0
31 Ryu Nugraha GK Nagano 2000/4/6 183/80 0 0
32 Koki Harada MF Saitama 2000/8/6 169/65 0 0
33 Hiroki Yamamoto FW Kumamoto 1991/11/15 179/73 0 0
35 Maaya Sako DF Tokyo 2002/12/2 193/88 0 0
37 Kohei Takahashi MF Hokkaido 1999/9/20 172/70 0 0
48 Kazuya Sunamori DF Chiba 1990/9/2 171/70 0 0

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Kengo Tanaka GK 186 78 0 0
2 Keita Yoshioka DF 182 78 0 0
3 Takuya Akiyama DF 185 77 0 0
4 Kyohei Uchida DF 172 63 0 0
5 Kenta Hirose DF 178 75 0 0
6 Hiroyuki Tsubokawa MF 178 72 0 0
7 Takuma Mizutani MF 162 62 0 0
8 Tomofumi Fujiyama MF 168 66 0 0
9 Kanta Makino MF 168 64 0 0
10 Hiroshi Azuma MF 168 60 0 0
11 Shota Sasaki FW 163 63 0 0
13 Tsubasa Sano FW 176 73 0 0
14 Naoki Sanda MF 165 61 0 0
15 Masaki Miyasaka MF 169 70 0 0
16 Yuki Morikawa MF 176 68 0 0
17 Hidetaka Kanazono FW 184 78 0 0
18 Kazuki Yamaguchi MF 155 50 0 0
19 Taichi Takeda FW 184 81 0 0
20 Yuzuru Yoshimura DF 173 68 0 0
21 Soki Yatagai GK 184 80 0 0
22 Kakeru Suminaga MF 171 65 0 0
23 Kento Takakubo FW 178 76 0 0
25 Ryoji Fujimori MF 169 65 0 0
26 Kaito Omomo DF 181 81 0 0
28 Hinata Konishui MF 160 53 0 0
29 Kento Kawata DF 170 61 0 0
31 Wang Xiao Feng GK 186 78 0 0
32 Yuta Terasawa GK 185 82 0 0
33 Ryuhei Yamamoto DF 172 64 0 0
38 Shuto Kanmera MF 167 66 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Akihito OZAWA GK 184 80 0 0
2 Keita YOSHIOKA DF 182 76 0 0
3 Genichi ENDO DF 178 74 0 0
4 Niki URAKAMI DF 178 76 0 0
5 Kenta HIROSE DF 178 75 0 0
6 Shunsuke IWANUMA MF 175 65 0 0
7 Naoya SENOO MF 172 63 0 0
8 Tomofumi FUJIYAMA MF 168 66 0 0
9 Kanta MAKINO MF 168 64 0 0
10 Hiroshi AZUMA MF 168 60 0 0
11 Yu KIMURA FW 177 73 0 0
13 Tsubasa SANO FW 176 73 0 0
14 Naoki SANDA MF 165 61 0 0
15 Kazuaki SASO FW 174 67 0 0
16 Nobuyuki ABE GK 186 80 0 0
17 Takuma MIZUTANI MF 162 62 0 0
18 Kyohei UCHIDA DF 172 63 0 0
19 Yoshiki OKA FW 185 80 0 0
20 Yuzuru YOSHIMURA DF 173 68 0 0
21 Kotaro TACHIKAWA GK 188 78 0 0
22 Ibuki YOSHIDA FW 180 75 0 0
23 Yuto OSHIRO FW 168 62 0 0
24 Hiroyuki TSUBOKAWA MF 178 72 0 0
25 Ryoji FUJIMORI MF 168 63 0 0
26 Kaito OMOMO DF 181 81 0 0
28 Hinata KONISHI MF 160 53 0 0
29 Kento KAWATA MF 170 61 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Kengo Tanaka GK 186 78 0/0 (68) --
2 Yuki Matsubara DF 185 74 0/8 (93) 0/0 (7)
3 Takahiro Oshima DF 178 73 1/0 (78) 0/0 (6)
4 Takashi Uchino DF 180 74 0/34 (52) 0/1 (3)
5 Masahiro Teraoka DF 179 73 0/34 0/0
6 Shunsuke Iwanuma MF 175 65 54/145 1/4
7 Yuki Sato FW 180 70 0/0 (99) 0/0 (28)
8 Tetsuya Kanno MF 173 72 0/0 (75) 0/0 (10)
9 Shogo Shiozawa FW 182 75 9/167 (12) 0/31 (3)
10 Yuji Unozawa FW 176 72 52/26 (64) 4/0 (17)
11 Akihiro Sakata DF 178 72 32/110 (30) 2/6 (2)
13 Yoshinori Katsumata FW 174 69 0/34 (85) 0/3 (21)
14 Hiroshi Azuma MF 168 60 0/128 (29) 0/18 (1)
15 Ryo Nishiguchi DF 181 77 0/0 (63) 0/0 (4)
16 Nobuyuki Abe GK 186 80 13/85 0/0
17 Tomokazu Myojin MF 174 70 497/20 26/0
18 Tomoyuki Arata FW 178 72 26/150 (16) 1/50 (1)
19 Yosuke Mikami FW 180 70 2/52 (54) 0/9 (8)
20 Yuta Tsunami DF 172 68 0/0 (28) 0/0 (1)
21 Dai Takeda GK 180 76 0/0 (2) --
22 Ippei Kokuryo MF 177 71 0/10 0/0
23 Masaya Nozaki MF 180 67 0/0 (36) 0/0 (0)
24 Jumpei Arai MF 171 65 0/53 0/0
25 Kazuki Arinaga MF 175 67 0/0 (96) 0/0 (7)
26 Genichi Endo DF 178 74 0/0 0/0
27 Satoru Oki DF 168 65 0/14 0/0
28 Hidemasa Kobayashi FW 175 65 0/1 0/0
35 Takashi Amano DF 163 61 45/7 (17) 4/0 (0)

  Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Kengo Tanaka GK 185 78 0/0 --
2 Yuki Matsubara DF 185 74 29/0 3/0
3 Takahiro Oshima DF 178 73 11/0 2/0
4 Takashi Uchino DF 180 74 19/0 2/0
5 Hiroshi Sekita DF 185 76    
6 Ren Sengoku MF 170 67    
7 Yuki Sato FW 180 70 30/0 7/0
8 Tetsuya Kanno MF 173 72 25/0 2/0
9 Shogo Shiozawa FW 182 75 12/0 3/0
10 Yuji Unozawa FW 176 72 6/0 0/0
11 Akihiro Sakata DF 178 72 30/0 2/0
13 Yoshinori Katsumata FW 174 69 21/0 4/0
14 Sai Kanakubo MF 172 70    
15 Ryo Nishiguchi DF 181 77 11/0 0/0
16 Johnny Leoni GK 189 80 15/0 --
18 Tomoyuki Arata FW 178 72 16/0 1/0
19 Ryota Watanabe FW 190 84    
20 Yuta Tsunami DF 172 68 0/0 0/0
21 Kim Yeong Gi GK 190 84    
23 Hiroshi Azuma MF 168 60 29/0 1/0
25 Kazuki Arinaga MF 175 67 28/0 1/0
26 Ryosuke Tada DF 168 61 28/0 1/0
31 Ryuki Miura GK 181 75    
32 Yusuke Kondo FW 180 78    
33 Kohei Yamada MF 171 61    
35 Takashi Amano DF 163 61 17/0 0/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011