Thursday, 21 October 2021


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Yohei Nishibe GK 187 79 0 0
3 Masato Kurogi DF 180 72 0 0
4 Issei Tone DF 183 70 0 0
5 Junya Imase DF 184 81 0 0
6 Teppei Usui MF 174 68 0 0
7 Yoji Sasaki MF 173 68 0 0
8 Shunta Takahashi FW 173 68 0 0
9 Yohei Ono FW 184 76 0 0
10 Sho Hanai MF 181 72 0 0
11 Junya Osaki MF 168 64 0 0
13 Naoto Ando MF 175 69 0 0
14 Taiyo Hama DF 182 73 0 0
15 Daichi Matsuoka MF 171 63 0 0
16 Hiroya Sueki MF 177 76 0 0
17 Yuya Himeno MF 163 62 0 0
18 Akira Matsuzawa FW 189 81 0 0
19 Daiki Yagishita DF 180 74 0 0
20 Shoma Otoizumi MF 174 74 0 0
21 Kanta Tanaka GK 188 83 0 0
22 Nobuyuki Shiina MF 166 60 0 0
23 Makoto Rindo DF 178 74 0 0
25 Ikki Sasaki MF 170 64 0 0
26 Junki Mawatari DF 175 64 0 0
27 Tsubasa Yoshihira FW 172 70 0 0
31 Kazuki Saito GK 183 75 0 0
32 Hiroki Todaka MF 161 62 0 0
39 Shoto Suzuki DF 184 77 0 0
50 Yusuke Tanaka MF 176 75 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Hiroki OKA GK 185 75 0 0
2 Yuki MATSUBARA DF 187 74 0 0
4 Issei TONE DF 183 70 0 0
5 Junya IMASE DF 184 81 0 0
6 Teppei USUI MF 174 68 0 0
7 Yoji SASAKI MF 173 68 0 0
8 Shunta TAKAHASHI FW 173 68 0 0
9 Hayate TAKE FW 175 76 0 0
10 Sho HANAI MF 181 72 0 0
11 Hayato OTANI FW 173 64 0 0
13 Ikki SASAKI MF 170 64 0 0
14 Yohei ONO FW 184 76 0 0
15 Lucas DAUBERMANN MF 185 84 0 0
16 Hiroya SUEKI MF 177 76 0 0
17 Shuto INABA MF 172 66 0 0
18 Akira MATSUZAWA FW 189 81 0 0
19 Daiki YAGISHITA DF 180 74 0 0
20 Ten MIYAGI FW 176 68 0 0
21 Kanta TANAKA GK 188 83 0 0
22 Nobuyuki SHIINA MF 166 60 0 0
23 Makoto RINDO DF 178 74 0 0
26 Junki MAWATARI MF 175 64 0 0
31 Kazuki SAITO GK 183 75 0 0
32 Hiroki TODAKA MF 161 62 0 0
33 Nobuki IKETAKA MF 173 63 0 0
37 Shu HIRAMATSU FW 184 80 0 0

Old Data

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tatsumi Iida GK 191 84 0/45 (17) --
2 Kosei Wakimoto DF 180 72 0/0 (28) 0/0 (1)
3 Kenji Dai DF 177 68 0/73 (46) 0/1 (5)
4 Takahiro Kuniyoshi MF 170 64 1/111 (60) 0/9 (2)
5 Ryo Hiraide DF 176 69 0/110 (62) 0/0 (3)
6 Tatsunori Yamagata DF 172 68 37/283 (27) 0/2 (1)
7 Yuki Kitai MF 169 62 0/64 (59) 0/5 (6)
8 Ryo Kubota MF 175 65 2/0 (28) 0/0 (1)
10 Yu Eto MF 173 65 25/195 (25) 4/18 (2)
9 Takuya Kokeguchi FW 179 71 62/191 (62) 2/38 (12)
11 Pablo FW 184 80 0/0 (21) 0/0 (7)
13 Ikki Sasaki FW 170 64 16/9 0/0
14 Yoji Sasaki MF 173 68 0/15 0/0
15 Tomoya NakanishiI FW 182 68 0/0 (50) 0/0 (7)
16 Han Seung Hyeong FW 191 83 0/1 0/0
17 Keisuke KimotoO MF 168 64 0/172 (35) 0/11 (3)
18 Masaki Tozaki DF 182 78 0/0 0/0
19 Daiki Yagishita DF 180 70 0/3 (22) 0/0 (2)
20 Seiji Shindo DF 167 66 0/0 (34) 0/0 (2)
21 Kengo Nagai GK 184 79 0/0 (35) --
22 Nobuyuki Shiina MF 166 60 0/19 (9) 0/0 (0)
23 Yusei Kayanuma FW 175 65 0/0 (34) 0/0 (8)
24 Ryuki Nishimuro MF 169 65 0/0 (6) 0/0 (0)
25 Haruki Umemura MF 178 74 0/0 (2) 0/0 (0)
26 Junki Mawatari MF 175 64 0/0 (16) 0/0 (2)
27 Genki Ishisaka DF 176 69 0/0 0/0
28 Kosuke Nishi FW 179 74 0/0 0/0
31 Kazuki Hattori GK 182 76 0/0 --

  

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Tatsumi Iida GK 191 84    
2 Kosei Wakimoto DF 180 72    
3 Kenji Dai DF 177 68    
4 Takahiro Kuniyoshi MF 170 64    
5 Ryo Hiraide DF 176 69    
7 Yuki Kitai MF 169 62    
8 Ryo Kubota MF 175 65    
9 Takuya Kokeguchi FW 179 71    
10 Yu Eto MF 173 65    
11 Yosuke Mikami FW 180 70    
13 Rempei Uchida DF 190 78    
14 Shunsuke Oyama MF 179 73    
15 Tomoya Nakanishi FW 182 68    
17 Keisuke Kimoto MF 168 64    
18 Naoto Yoshii DF 180 74    
19 Yudai Nishikawa FW 187 74    
20 Hiroki Nakada MF 170 64    
21 Koji Ezumi GK 191 84    
22 Nobuyuki Shiina MF 166 60    
23 Yusei Kayanuma FW 175 65    
24 Ryuki Nishimuro MF 169 65    
25 Haruki Umemura MF 178 74    
26 Junki Mawatari MF 175 64    
27 Genki Ishisaka DF 176 69    
28 Keigo Omi DF 190 83    
29 Seiji Shindo DF 167 66    
31 Kengo Nagai GK 184 79    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009