Monday, 23 May 2022


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takuya Sugimoto GK 178 74 0 0
2 Nobuyuki Kawashima DF 183 77 0 0
3 Shota Suzuki DF 179 74 0 0
4 Takashi Akiyama DF 180 73 0 0
5 Yudai Iwama MF 178 71 0 0
6 Michitaka Akimoto DF 180 77 0 0
7 Jun Suzuki MF 170 68 0 0
8 Ryota Iwabuchi FW 174 65 0 0
9 Tsugutoshi Oishi FW 177 75 0 0
10 Yuki Oshitani FW 171 71 0 0
11 Takuya Miyamoto FW 183 85 0 0
13 Kenta Hori MF 162 60 0 0
14 Tatsuya Yazawa MF 174 75 0 0
15 Masahiko Sugita MF 171 66 0 0
16 Kota Sameshima MF 180 74 0 0
18 Takuma Edamura MF 176 71 0 0
19 Daisuke Inazumi DF 172 68 0 0
20 Yasuhito Morishima FW 188 88 0 0
21 Schuler Mateus GK 188 81 0 0
22 Ryosuke Hisadomi DF 177 69 0 0
24 Masahiro Nasukawa DF 177 72 0 0
25 Daiki Morimoto DF 184 74 0 0
26 Akiyuki Yokoyama MF 171 64 0 0
27 Yuichiro Edamoto MF 170 62 0 0
28 Koki Matsumura MF 175 68 0 0
29 Maaya Sako DF 193 83 0 0
31 Satoshi Osugi GK 181 74 0 0
33 Shohei Kawakami MF 169 66 0 0
40 Takuma Narahashi GK 178 74 0 0
41 Takumi Kiyomoto MF 169 65 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuya SUGIMOTO GK 178 74 0 0
2 Nobuyuki KAWASHIMA DF 183 77 0 0
3 Shota SUZUKI DF 179 74 0 0
4 Takashi AKIYAMA DF 180 73 0 0
5 Daiki ASADA DF 177 72 0 0
6 Michitaka AKIMOTO DF 180 77 0 0
7 Taisuke MIZUNO MF 170 60 0 0
8 Ryota IWABUCHI FW 174 65 0 0
9 Tsugutoshi OISHI FW 177 75 0 0
10 Nozomi OSAKO MF 173 62 0 0
11 Masahiko SUGITA MF 171 66 0 0
13 Naoto ANDO MF 175 69 0 0
14 Tatsuya YAZAWA MF 174 75 0 0
15 Yuya HIMENO MF 163 62 0 0
16 Kota SAMESHIMA MF 180 74 0 0
18 Takuma EDAMURA MF 176 71 0 0
19 Daisuke INAZUMI DF 172 68 0 0
20 Yasuhito MORISHIMA FW 188 88 0 0
21 Takuya OHATA GK 180 74 0 0
22 Ryosuke HISADOMI DF 177 69 0 0
23 So KATAOKA MF 171 68 0 0
24 Masahiro NASUKAWA DF 177 72 0 0
25 Taiga HARADA DF 178 73 0 0
26 Akiyuki YOKOYAMA MF 171 64 0 0
27 Tsubasa YOSHIHIRA FW 172 70 0 0
28 Koki MATSUMURA MF 175 68 0 0
29 Kenta HOSHIHARA MF 173 66 0 0
30 Ryosuke MATSUOKA MF 173 67 0 0
31 Yasutaka JOMORI GK 186 80 0 0
33 Shohei KAWAKAMI MF 169 66 0 0
34 Takumi KIYOMOTO MF 169 65 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takanori Miyake GK 185 82 0/0 (31)  
3 Yohei Nishimura DF 181 75 0/0 (4) 0/0 (0)
4 Ryuji Ito DF 186 82 0/3 0/0
5 Daiki Asada DF 177 72 0/0 (91) 0/0 (4)
6 Tadayo Fukuo DF 178 77 0/132 (71) 0/4 (1)
7 Yuichiro Edamoto MF 170 62 0/0 (89) 0/0 (17)
8 Keisuke Endo FW 180 73 0/195 (68) 0/11 (12)
9 Ryota Doi FW 190 80 2/18 (65) 0/0 (14)
10 Nozomi Osako MF 173 62 0/87 (26) 0/11 (2)
11 Chan Vathanaka FW 175 60 0/0 0/0
13 Hirochika Miyoshi FW 178 76 0/0 (77) 0/0 (21)
14 Naoto Hiraizumi MF 176 73 0/0 (26) 0/0 (3)
15 Taisuke Mizuno MF 170 60 0/82 (1) 0/1 (0)
16 Kota Sameshima MF 180 74 0/17 (34) 0/0 (6)
17 Hirohito Shinohara MF 173 68 0/0 0/0
18 Yuki Hatanaka MF 165 65 0/0 (6) 0/0 (3)
19 Ryosuke Ochi MF 169 63 0/69 (81) 0/1 (7)
20 Ryosuke Kakigi MF 168 66 0/0 (70) 0/0 (1)
21 Shun Sato GK 184 73 0/0 --
22 Ryosuke Hisadomi DF 177 69 0/32 (30) 0/1 (4)
23 Masato Sasaki FW 168 60 0/0 (29) 0/0 (1)
25 Takashi Soeda MF 170 69 0/0 (8) 0/0 (0)
26 Junto Taguchi GK 181 72 0/0 --
27 Hiroki Waki FW 181 73 0/0 (10) 0/0 (1)
28 Ryuto Otake MF 170 66 0/12 (42) 0/0 (1)
29 Nobuyuki Kawashima DF 183 77 0/11 (12) 0/0 (1)
30 Shota Fujisaki DF 185 72 0/0 (1) 0/0 (0)
31 Sho Aoki MF 172 69 0/0 0/0

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2016

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012