Tuesday, 23 April 2019


 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Takaoka GK 181 72 0 0
2 Yuta Fujii DF 180 75 0 0
3 Ryo Tadokoro DF 175 72 0 0
4 Masaki Watanabe DF 181 77 0 0
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 0 0
7 Naoki Nomura MF 168 65 0 0
8 Kensuke Sato MF 180 66 0 0
9 Akira Toshima FW 191 78 0 0
10 Ibba FW 190 88 0 0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 0 0
13 Bae Seung-Jin DF 182 78 0 0
14 Kengo Kitazume DF 177 73 0 0
15 Yuki Nakayama FW 174 73 0 0
16 Jumpei Arai DF 172 61 0 0
17 Eijiro Takeda MF 173 71 0 0
18 Yuta MinamiI GK 185 78 0 0
19 Jeong Chung-Geun MF 184 73 0 0
20 Calvin Jong-a-Pin DF 183 78 0 0
21 Kaito Yamamoto GK 188 81 0 0
22 Takuya Nagata DF 169 62 0 0
24 Kazuhito Watanabe MF 176 72 0 0
25 Keita Ishii MF 173 66 0 0
26 Akinori Ichikawa GK 190 86 0 0
27 Kosuke Saito FW 167 55 0 0
29 Ryotaro Yamamoto MF 172 62 0 0
30 Ayumu Tachibana FW 178 73 0 0
33 Yasumasa Kawasaki DF 175 69 0 0
35 Daisuke Matsui MF 175 66 0 0
40 Leandro Domingues MF 173 70 0 0

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yohei Takaoka GK 181 72 0/0 (4) --
2 Yuta Fujii DF 180 75 0/24 0/0
3 Ryo Tadokoro DF 175 72 0/239 0/11
4 Masaki Watanabe DF 181 77 4/175 0/6
5 Shogo Nishikawa DF 182 77 90/200 4/9
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 0/131 0/3
7 Naoki Nomura MF 168 65 0/67 0/8
8 Kensuke Sato MF 180 66 0/180 0/8
9 Tomohiro Tsuda FW 179 76 65/199 6/52
10 Shinichi Terada MF 171 68 71/210 5/12
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 321/225 139/23
13 Yosuke Nozaki MF 166 64 0/262 0/24
14 Ibba Laajab FW 190 88 0/40 0/18
15 Yuki Nakayama FW 174 73 0/0 0/0
16 Jumpei Arai DF 172 61 0/0 0/0
17 Shuma Kusumoto DF 190 78 0/12 0/1
18 Yuta Minami GK 185 78 246/304 --
19 Jeong Chung Geun MF 184 73 0/0 0/0
20 Calvin Jong-a-pin DF 183 78 93/33 1/1
21 Asahi Masuyama MF 173 72 17/0 1/0
22 Takuya Nagata DF 169 62 3/132 0/5
23 Na Sung Soo MF 170 63 0/26 0/0
25 Keita Ishii MF 173 66 0/4 (32) 0/0 (3)
26 Akinori Ichikawa GK 190 86 0/0 --
27 Kosuke Saito FW 167 55 0/0 0/0
28 Yota Maejima MF 178 67 0/0 0/0
29 Ryotaro Yamamoto MF 172 62 0/0 0/0
30 Takanobu Komiyama DF 176 73 200/0 13/0
39 Tetsuya Okubo FW 190 81 22/348 4/89

 


(Past Data)

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Tsubasa Shibuya GK 188 85    
2 Yuki Nogami DF 180 70    
3 Ryo Tadokoro MF 175 72 31/0 0/0
4 Denis Halilovic DF 188 84    
5 Shogo Nishikawa DF 182 77 42/1 1/0
6 Takahiro Nakazato MF 174 70 25/2 0/0
7 Tomoya Uchida MF 166 58    
8 Kensuke Sato MF 180 66 38/3 3/0
9 Tomohiro Tsuda FW 179 76 33/2 4/0
10 Shinichi Terada MF 171 68 29/2 1/0
11 Kazuyoshi Miura FW 177 72 20/1 2/0
13 Yosuke Nozaki MF 166 64    
14 Ibba Laajab FW 190 88 40/2 18/2
15 Atsushi Ichimura DF 177 72    
16 Naoki Nomura MF 168 65    
17 An Yong Hak MF 182 75    
18 Yuta Minami GK 185 78 23/0 --
19 Kosuke Onose MF 176 65    
20 Rok Straus MF 177 70    
21 Reo Osaki MF 187 82    
22 Takuya Nagata DF 169 62    
23 Na Sung Soo MF 170 63    
24 Toshihiro Matsushita MF 174 70    
25 Keita Ishii MF 173 66    
27 Shuma Kusumoto DF 188 73    
28 Yuta Fujii DF 180 75    
30 Kosuke Saito FW 167 55    
31 Yota Maejima MF 178 67    
32 Ngyuen Tuan Anh MF 176 65    
33 Issei Ouchi GK 183 68    
34 Masaya Sugimoto GK 185 80    
35 Tsuyoshi Kamo GK 188 77    
36 Kota Nitadori GK 188 83    
39 Tetsuya Okubo FW 190 81 39/3 6/1

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001