Saturday, 23 October 2021


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
2 Kosuke Kikuchi DF 182 74 0 0
3 Renan DF 183 75 0 0
5 Kentaro Sato MF 177 70 0 0
6 Hirofumi Watanabe DF 186 77 0 0
7 Daisuke Takagi FW 170 64 0 0
8 Kensuke Sato MF 180 66 0 0
9 Kazuhito Kishida FW 181 71 0 0
10 Joji Ikegami MF 165 60 0 0
11 Yatsunori Shimaya MF 168 65 0 0
13 Takumi Kusumoto DF 182 76 0 0
14 Naoto Sawai MF 176 69 0 0
15 Ayumu Kawai DF 177 66 0 0
16 Kensei Ukita FW 185 78 0 0
17 Daisuke Yoshimitsu GK 187 85 0 0
18 Ren Komatsu FW 183 77 0 0
19 Kota Mori FW 175 69 0 0
21 Kentaro Seki GK 178 78 0 0
22 Kaito Oki DF 175 68 0 0
24 Tsubasa Umeki FW 183 75 0 0
26 Riku Kamigaki MF 178 65 0 0
27 Hidenori Takahashi DF 174 69 0 0
28 Hikaru Manabe DF 182 76 0 0
29 Riku Tanaka MF 167 63 0 0
30 Henik MF 182 79 0 0
31 Yuki Kusano FW 169 65 0 0
32 Ryo Ishii GK 191 84 0 0
33 Genki Yamada GK 187 77 0 0
34 Riku Terakado GK 179 68 0 0
38 Kota Kawano FW 176 73 0 0
44 Hiroto Ishikawa MF 172 64 0 0
46 Kazuma Takai MF 178 75 0 0
48 Kaili Shimbo DF 171 64 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Mizuki HAYASHI GK 182 74 0 0
2 Kosuke KIKUCHI DF 182 74 0 0
3 RENAN dos Santos Paixão DF 183 75 0 0
4 SANDRO Silva de Souza DF 180 78 0 0
5 Kentaro SATO MF 177 70 0 0
6 Takahiro KO MF 172 67 0 0
7 Paulo Junichi TANAKA MF 169 68 0 0
8 Kazuya MURATA FW 169 64 0 0
9 Lírio ("Iury") Freitas de Castilho FW 185 74 0 0
10 Joji IKEGAMI MF 165 60 0 0
11 Kazuma TAKAI MF 178 75 0 0
13 Takumi KUSUMOTO DF 182 76 0 0
14 Ryohei YOSHIHAMA MF 172 68 0 0
16 Kensei UKITA FW 185 78 0 0
17 Daisuke YOSHIMITSU GK 187 85 0 0
18 Ren KOMATSU FW 183 77 0 0
19 Kota MORI FW 175 69 0 0
20 Takeru KIYONAGA MF 176 73 0 0
22 Kaito OKI DF 175 68 0 0
23 Ryosei ITO DF 173 66 0 0
24 Kazuki ANZAI DF 172 68 0 0
26 Ayumu KAWAI MF 177 66 0 0
27 Reo KUNIMOTO DF 186 75 0 0
28 Hikaru MANABE DF 182 76 0 0
29 Riku TANAKA MF 167 63 0 0
30 HENIK Luiz de Andrade MF 182 79 0 0
33 Genki YAMADA GK 187 77 0 0
38 Kota KAWANO FW 176 73 0 0

(Past Data)

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masaaki Murakami GK 185 85 0 0
2 Keisuke Tsuboi DF 179 70 0 0
3 Kodai Watanabe DF 180 77 0 0
4 Yohei Fukumoto DF 184 80 0 0
5 Kentaro Sato MF 177 70 0 0
6 Takayuki Mae DF 172 62 0 0
7 Junya Osaki MF 168 68 0 0
8 Kosuke Onose MF 176 65 0 0
9 Kazuhito Kishida FW 181 71 0 0
11 Yuya Torikai MF 172 62 0 0
13 Takumi Kusumoto DF 182 76 0 0
14 Issei Takayanagi MF 174 68 0 0
15 Joji Ikegami MF 165 60 0 0
16 Kazuki Segawa DF 178 68 0 0
17 Daisuke Yoshimitsu GK 187 85 0 0
18 Daisuke Takagi FW 170 64 0 0
19 Ado Onaiwu FW 180 74 0 0
20 Takeru Kiyonaga MF 176 73 0 0
21 Yuma Hiroki DF 168 68 0 0
24 Keita Yamashita FW 184 80 0 0
27 Tsugutoshi Oishi FW 177 75 0 0
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65 0 0
30 Min Kyung-Joon DF 186 80 0 0
32 Mitsuru Maruoka MF 173 64 0 0
33 Genki Yamada GK 187 77 0 0
41 Ryuji Hirota MF 173 64 0 0
44 Eisuke Fujishima GK 185 82 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masaaki Murakami GK 185 85 0/12 --
2 Masafumi Miyagi DF 180 75 0/18 (34) 0/0 (5)
3 Kodai Watanabe DF 180 77 97/125 5/5
4 Yohei Fukumoto DF 184 80 80/129 0/1
6 Takayuki Mae DF 172 62 15/39 (1) 0/4 (0)
7 Hideya Okamoto FW 183 75 97/102 15/9
8 Kosuke Onose MF 176 65 0/126 0/10
9 Kazuhito Kishida FW 181 71 0/23 0/34
11 Yuya Torikai MF 172 62 0/25 (35) 0/4 (8)
13 Rei Yonezawa FW 176 65 0/0 (48) 0/0 (13)
14 Issei Takayanagi MF 174 68 90/105 3/1
15 Joji Ikegami MF 165 60 0/0 0/0
17 Taiki Kato MF 170 67 0/23 0/2
18 Yuki Kagawa DF 177 68 0/27 (22) 0/1 (0)
19 Yuji Hoshi DF 170 62 0/30 (35) 0/4 (5)
20 Takeru Kiyonaga MF 176 73 0/0 0/0
21 Yuma Hiroki DF 168 68 0/20 (27) 0/0 (0)
22 Masashi Wada FW 177 74 1/0 0/0
27 Tsugutoshi Oishi FW 177 75 0/0 (89) 0/0 (42)
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65 1/41 (28) 0/3 (1)
33 Genki Yamada GK 187 77 0/15 (8) 0/0 (0)
40 Kazuki Kozuka MF 173 68 8/0 (34) 0/0 (6)
42 Daisuke Yoshimitsu GK 187 85 0/1 (30) --

 

Team Roster for 2016

 

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Jun Ichimori GK 181 76    
2 Masafumi Miyagi DF 180 75    
3 Yuki Kagawa DF 177 68    
4 Ryuta Koike DF 169 63    
5 Kyohei Kuroki DF 175 65    
6 Reo Mochizuki MF 167 57    
7 Takaki Fukumitsu MF 171 63    
8 Yatsunori Shimaya MF 168 63    
9 Kazuhito Kishida FW 181 71    
10 Yoshihiro Shoji MF 175 68    
11 Yuya Torikai MF 172 62    
13 Naoto Ando MF 175 69    
14 Ryoji Fukui DF 180 73    
16 Nobushige Tabata GK 182 77    
17 Taiki Kato MF 170 67    
18 Takuto Haraguchi FW 174 67    
19 Yuji Hoshi DF 170 62    
20 Toshio Shimakawa MF 180 76    
21 Yuma Hiroki DF 168 68    
22 Yoon Shin-Young DF 183 79    
24 Hirohito Shinohara MF 173 68    
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65    
30 Masaaki Murakami GK 185 85    
32 Masato Nakayama FW 180 73    
33 Fumitaka Kitatani DF 180 70    
34 Masayuki Okuyama DF 173 69    
39 Kiyohiro Hirabayashi MF 174 69    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014