Wednesday, 24 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Naoki Hatta GK Mie 1986/6/24 185/76 0 0
2 Norimichi Yamamoto DF Fukuoka 1995/7/25 185/75 24 1
3 Riku Morioka DF Shizuoka 1998/11/20 181/71 13 0
4 Ko Matsubara DF Shizuoka 1996/8/30 182/72 8 0
5 Daiki Ogawa DF Shizuoka 1991/10/16 172/73 22 0
6 Makito Ito DF Shizuoka 1992/10/18 183/76 33 1
7 Rikiya Uehara MF Shizuoka 1996/8/25 174/66 28 1
8 Kotaro Omori MF Osaka 1992/4/28 170/70 25 2
9 Kenyu Sugimoto FW Osaka 1992/11/18 187/79 30 1
10 Hiroki Yamada MF Shizuoka 1988/12/27 174/67 7 0
13 Kotaro Fujikawa MF Fukuoka 1998/7/24 172/65 29* 5*
14 Masaya Matsumoto MF Oita 1995/1/25 175/69 31 0
15 Kaito Suzuki DF Shizuoka 2002/8/25 182/72 34 0
17 Yuto Suzuki MF Kanagawa 1993/12/7 182/76 30 6
18 Ryo Germain FW Kanagawa 1995/4/19 182/75 29 3
21 Ryuki Miura GK Tokyo 1992/5/17 181/74 28 -
22 So Nakagawa DF Chiba 1999/6/1 184/79 18 0
23 Kosuke Yamamoto MF Shizuoka 1989/10/29 179/77 28 0
27 Mahiro Yoshinaga FW Tokyo 2002/3/20 174/65 18 1
28 Naoki Kanuma MF Saitama 1997/12/7 174/73 11 2
29 Fabian Gonzales FW Colombia 1992/11/23 187/80 18 6
31 Yosuke Furukawa MF Shiga 2003/7/16 174/65 7 1
33 Dudu MF Brazil 1997/2/1 170/67 2 0
34 Takeaki Haregaya MF Saitama 1998/10/15 166/56 21 0
36 Ricardo Graca DF Brazil 1997/2/16 182/70 22 0
38 Kensuke Fujiwara MF Shizuoka 2003/12/21 177/70 1 0
39 Ryo Takano DF Kanagawa 1994/11/13 171/70 0 0
40 Shota Kaneko MF Tochigi 1995/5/2 163/58 23 3
42 Keisuke Goto FW Shizuoka 2005/6/3 191/70 2 2
50 Yasuhito Endo MF Kagoshima 1980/1/28 178/75 31 0
77 Yuki Otsu FW Ibaraki 1990/3/24 180/73 26 3
81 Yuji Kajikawa GK Aichi 1991/7/26 185/78 3 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Naoki Hatta GK 185 76 0 0
2 Yasuyuki Konno MF 178 73 0 0
3 Kentaro Oi DF 181 74 0 0
4 Yuki Otsu FW 180 73 0 0
5 Daiki Ogawa DF 172 73 0 0
8 Kotaro Omori MF 170 70 0 0
9 Koki Ogawa FW 186 78 0 0
10 Hiroki Yamada MF 174 67 0 0
11 Lukian FW 183 77 0 0
13 Kotaro Fujikawa MF 172 65 0 0
14 Masaya Matsumoto MF 175 69 0 0
15 Hiroki Ito MF 188 81 0 0
17 Yuto Suzuki MF 182 76 0 0
19 Naoto Miki FW 172 65 0 0
21 Daichi Sugimoto GK 187 83 0 0
22 So Nakagawa DF 184 79 0 0
23 Kosuke Yamamoto MF 179 77 0 0
25 Riku Morioka DF 181 71 0 0
27 Mahiro Yoshinaga FW 174 65 0 0
28 Naoki Kanuma MF 174 73 0 0
29 Fabian Gonzalez FW 187 80 0 0
30 Naoya Seita MF 174 69 0 0
35 Kaito Suzuki DF 182 72 0 0
36 Ryuki Miura GK 181 74 0 0
38 Norimichi Yamamoto DF 185 75 0 0
41 Chiharu Kato DF 174 70 0 0
44 Shun Obu DF 189 86 0 0
50 Yasuhito Endo MF 178 75 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Naoki HATTA GK 185 76 0 0
2 Yasuyuki KONNO MF 178 73 0 0
3 Kentaro OI DF 181 74 0 0
5 Nagisa SAKURAUCHI DF 176 73 0 0
6 Juan Daniel FORLIN DF 179 74 0 0
7 Rikiya UEHARA MF 174 66 0 0
8 Kotaro OMORI MF 170 70 0 0
9 Koki OGAWA FW 186 78 0 0
10 Hiroki YAMADA MF 174 67 0 0
11 Lukian Araújo de Almeida FW 183 77 0 0
13 Tomohiko MIYAZAKI MF 170 68 0 0
14 Masaya MATSUMOTO MF 175 69 0 0
15 Hiroki ITO MF 188 81 0 0
16 Seiya NAKANO FW 173 66 0 0
18 Fozil MUSAEV MF 183 75 0 0
19 Naoto MIKI FW 172 65 0 0
20 Luiz ("Lulinho") dos Reis FW 170 70 0 0
21 Daichi SUGIMOTO GK 187 83 0 0
22 So NAKAGAWA DF 184 79 0 0
23 Kosuke YAMAMOTO MF 179 77 0 0
24 Daiki OGAWA DF 172 73 0 0
26 Kotaro FUJIKAWA MF 172 65 0 0
27 Mahiro YOSHINAGA FW 174 65 0 0
28 Ryoma ISHIDA DF 168 65 0 0
29 Kakeru FUNAKI DF 177 65 0 0
30 Naoya SEITA MF 174 69 0 0
31 Ko SHIMURA GK 186 76 0 0
33 Yoshiaki FUJITA DF 181 77 0 0
34 Takeaki HARIGAYA MF 166 56 0 0
36 Ryuki MIURA GK 181 74 0 0
40 Lorenzo EBECILIO MF 175 82 0 0
44 Shun OBU DF 189 86 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Naoki Hatta GK 185 76 0 0
3 Kentaro Oi DF 181 75 0 0
4 Ryo Shinzato DF 184 70 0 0
5 Nagisa Sakurauchi DF 176 73 0 0
6 Guilherme DF 173 69 0 0
7 Taishi Taguchi MF 176 70 0 0
8 Mussaev MF 183 74 0 0
9 Yoshiaki Ota MF 176 72 0 0
10 Shunsuke Nakamura MF 178 71 0 0
11 Takuya Matsuura MF 167 64 0 0
13 Tomohiko Miyazaki MF 170 68 0 0
14 Masaya Matsumoto MF 175 69 0 0
15 Adailton MF 176 83 0 0
16 Seiya Nakano FW 172 67 0 0
18 Koki Ogawa FW 183 77 0 0
19 Hiroki Yamada MF 173 69 0 0
20 Kengo Kawamata FW 184 76 0 0
21 Kaminski GK 191 82 0 0
23 Kosuke Yamamoto MF 179 79 0 0
24 Daiki Ogawa DF 172 73 0 0
25 Takuma Ominami DF 184 72 0 0
26 Kotaro Fujikawa MF 171 66 0 0
27 Daigo Araki MF 178 73 0 0
30 Rikiya Uehara MF 174 66 0 0
31 Ko Shimura GK 186 76 0 0
33 Yoshiaki Fujita DF 180 76 0 0
34 Takeaki Harigaya MF 166 56 0 0
35 Shun Morishita DF 178 71 0 0
36 Ryuki Miura GK 181 75 0 0
37 Morbeck FW 185 78 0 0
38 Hiroki Ito MF 188 79 0 0
41 Shohei Takahashi DF 180 70 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Naoki Hatta GK 185 80 76/36 --
2 Taisuke Nakamura DF 183 70 60/130 2/8
3 Kentaro Oi DF 180 75 221/36 8/2
5 Nagisa Sakurauchi DF 176 73 21/62 1/8
7 Kota Ueda MF 174 68 190/71 9/4
8 Musaev MF 183 75 0/0 0/0
9 Yoshiaki Ota MF 176 68 302/39 36/4
10 Shunsuke Nakamura MF 178 70 338/0 68/0
11 Takuya Matsuura MF 167 64 141/45 10/4
13 Tomohiko Miyazaki MF 170 68 85/93 1/4
14 Masaya Matsumoto MF 175 70 9/60 (28) 1/3 (1)
15 Adailton MF 176 75 34/39 6/17
16 Kazuki Saito FW 178 73 17/156 0/31
17 Takafumi Shimizu MF 170 65 1/12 0/0
18 Koki Ogawa FW 183 70 0/0 0/0
20 Kengo Kawamata FW 184 75 140/40 44/18
21 Krzysiek Kaminski GK 191 86 20/41 --
22 Daisuke Matsui MF 175 68 88/117 7/18
23 Kosuke Yamamoto MF 179 76 224/1 20/0
24 Daiki Ogawa DF 172 75 7/6 0/0
25 Takuma Ominami DF 184 72 0/0 0/0
26 Kotaro Fujikawa MF 171 69 0/0 0/0
27 Daigo Araki MF 178 72 1/0 0/0
31 Ko Shimura GK 186 71 10/0 --
30 Rikiya Uehara MF 174 64 1/0 (6) 0/0 (0)
33 Yoshiaki Fujita DF 180 73 202/97 4/1
34 Takeaki Harigaya MF 166 56 0/0 0/0
35 Shun Morishita DF 178 72 79/92 0/1
36 Ryuki Miura GK 181 75 0/0 (15) --
38 Hiroki Ito MF 186 78 0 0
40 Hayao Kawabe MF 178 70 30/33 (1) 2/3 (0)
41 Shohei Takahashi DF 180 70 105/111 9/9

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Naoki Hatta GK 185 80 4/6 --
2 Taisuke Nakamura DF 183 70 28/4 1/0
3 Kentaro Oi DF 180 75 30/2 1/0
4 Yuki Kobayashi MF 182 72    
5 Nagisa Sakurauchi DF 176 73 19/5 1/0
7 Kota Ueda MF 174 68 18/6 1/0
8 Jay Bothroyd FW 190 89    
9 Yoshiaki Ota MF 176 68 34/1 3/0
11 Takuya Matsuura MF 167 64 26/8 1/0
13 Tomohiko Miyazaki MF 170 68 32/1 0/0
14 Kazumichi Takagi DF 188 75    
15 Adailton MF 176 75 34/1 6/0
16 Kazuki Saito FW 178 73 17/9 0/4
17 Takafumi Shimizu MF 170 65 1/6 0/0
18 Koki Ogawa FW 183 70 0/2 0/0
19 Ryu Okada MF 172 71    
20 Yasuhito Morishima FW 186 88    
21 Krzysiek Kaminsky GK 191 86 20/0 --
22 Daisuke Matsui MF 175 68 16/6 0/1
23 Kosuke Yamamoto MF 179 76 29/6 0/0
24 Daiki Ogawa DF 172 75 7/4 0/0
25 Takuma Ominami DF 184 72 0/2 0/0
27 Daigo Araki MF 178 72 1/5 0/0
28 Ryoma Ishida DF 168 65    
30 Rikiya Uehara MF 174 64 1/4 0/0
31 Ko Shimura GK 186 71 10/3 --
32 Ryuolivier Iwamoto FW 183 68    
33 Yoshiaki Fujita DF 180 73 18/6 0/1
34 Yuki Nakamura FW 183 80    
35 Shun Morishita DF 178 72 26/0 0/0
36 Tatsuro Okuda GK 185 78    
37 Riku Morioka DF 180 71    
38 Hiroki Ito MF 186 78    
40 Hayao Kawabe MF 178 70 26/5 2/0

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000