Sunday, 16 June 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Shota Arai GK Saitama 1988/11/1 185/85 41 -
2 Issei Takahashi MF Aomori 1998/4/20 180/78 8 1
4 Taishi Taguchi MF Okinawa 1991/3/16 176/73 38 1
5 Yusuke Kobayashi MF Saitama 1994/10/23 171/65 23 0
6 Ikki Arai DF Chiba 1993/11/8 186/81 39 8
8 Koya Kazama MF Hiroshima 1993/4/16 180/74 25 1
9 Hiroto Goya FW Osaka 1994/1/2 178/71 35* 7*
10 Tomoya Miki MF Kanagawa 1998/3/28 172/67 40 7
11 Koki Yonekura DF Chiba 1988/5/17 177/71 28 0
13 Daisuke Suzuki DF Tokyo 1990/1/29 182/74 20 2
14 Naoki Tsubaki MF Tokyo 2000/6/23 172/64 37 3
16 Kazuki Tanaka FW Tochigi 2000/1/13 173/67 1 0
17 Takaki Fukumitsu MF Kagoshima 1992/2/22 171/68 34 0
18 Andrew Kumagai MF Kanagawa 1993/6/6 182/79 29 1
20 Toshiyuki Takagi FW Kanagawa 1991/5/25 171/68 29 3
22 Shogo Sasaki DF Ibaraki 2000/7/25 184/72 14 0
23 Ryota Suzuki GK Aichi 1994/2/10 192/94 0 0
24 Shuntaro Yaguchi DF Chiba 2004/9/14 175/67 6 0
25 Rui Sueyoshi MF Osaka 1996/7/26 166/64 22 0
26 Shunsuke Nishikubo DF Saitama 2003/7/30 178/67 27 1
28 Tomoya Shinohara MF Tokyo 1999/4/20 176/76 4 0
30 Shuto Tanabe DF Kyoto 2002/5/5 181/69 15 0
31 Sota Matsubara GK Osaka 2002/9/30 181/76 1 -
33 Issdei Kondo GK Nara 2001/1/15 188/84 0 0
34 Kei Someya GK Saitama 2005/9/9 188/76 0 0
36 Riku M1tsuda DF Gunma 1999/5/3 176/65 39 0
37 Keita Buwanika FW Tokyo 2002/12/16 186/75 25 5
39 Ryuta Shinmyo FW Chiba 2004/5/1 178/66 1 0
41 Hiiro Komori FW Toyama 2000/8/6 178/73 2 0
52 Ryota Kuboniwa DF Chiba 2001/10/14 182/72 2 0
67 Masaru Hidaka MF Hiroshima 1995/3/14 168/59 32* 5*

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Shota Arai GK 184 84 0 0
3 Jun Okano DF 187 81 0 0
4 Taishi Taguchi MF 176 71 0 0
5 Yusuke Kobayashi MF 172 63 0 0
8 Yuto Iwasaki FW 173 72 0 0
9 Kengo Kawamata FW 184 76 0 0
10 Takayuki Funayama FW 171 69 0 0
11 Koki Yonekura DF 177 71 0 0
13 Daisuke Suzuki DF 182 73 0 0
14 Shuto Kojima MF 178 71 0 0
15 Jang Min Gyu DF 183 79 0 0
16 Takaki Fukumitsu MF 173 66 0 0
17 Ikki Arai DF 186 77 0 0
18 Andrew Kumagai MF 181 77 0 0
19 Shuhei Otsuki FW 179 74 0 0
20 Asahi Yada MF 170 64 0 0
22 Itsuki Oda DF 173 71 0 0
23 Ryota Suzuki GK 192 92 0 0
24 Yukitoshi Ito DF 176 70 0 0
25 Rui Sueyoshi MF 166 62 0 0
29 Yushi Mizobuchi DF 172 66 0 0
30 Peterkwame Aisawa GK 193 87 0 0
31 Sota Matsubara GK 181 74 0 0
33 Michihiro Yasuda DF 173 75 0 0
32 Issei Takahashi MF 180 77 0 0
37 Keita Buwanika FW 185 73 0 0
39 Tomoya Miki MF 172 66 0 0
40 Solomon Sakuragawa FW 190 91 0 0
49 Saldanha FW 185 78 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Shota ARAI GK 184 84 0 0
2 Geria DF 183 73 0 0
3 Jun OKANO DF 186 79 0 0
4 Taishi TAGUCHI MF 176 71 0 0
5 Tatsuya MASUSHIMA DF 179 75 0 0
6 Yusuke TASAKA MF 171 67 0 0
8 Yuki HORIGOME MF 168 63 0 0
9 Kleber FW 187 83 0 0
10 Takayuki FUNAYAMA FW 171 68 0 0
11 Hisato SATO FW 170 65 0 0
13 Hirotaka TAMEDA MF 175 72 0 0
14 Shuto KOJIMA MF 178 68 0 0
15 JANG Min-Gyu DF 183 79 0 0
16 Koji TORIUMI DF 182 71 0 0
17 Ikki ARAI DF 186 78 0 0
18 Andrew KUMAGAI MF 181 75 0 0
20 Asahi YADA MF 170 65 0 0
21 Alan Pinheiro FW 182 89 0 0
22 Kohei KUDO MF 166 58 0 0
24 Keita YAMASHITA FW 184 75 0 0
23 Yuya SATO GK 186 90 0 0
30 Peter Kwame AIZAWA GK 192 85 0 0
31 Ryota SUZUKI GK 192 89 0 0
32 Issei TAKAHASHI MF 180 79 0 0
33 Michihiro YASUDA DF 173 75 0 0
37 Takeaki HOMMURA DF 178 80 0 0
38 Koki HONDA MF 172 67 0 0
39 Tomoya MIKI MF 171 65 0 0
40 Solomon SAKURAGAWA FW 190 86 0 0
44 Kengo KAWAMATA FW 184 76 0 0
49 Takumi SHIMOHIRA DF 175 67 0 0
50 Koki YONEKURA DF 176 71 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Rodrigues GK 184 77 0 0
3 Naoya Kondo DF 182 76 0 0
4 Heberty DF 191 87 0 0
5 Tatsuya Masushima DF 179 76 0 0
6 Masaki Yamamoto MF 176 68 0 0
7 Yuto Sato MF 172 67 0 0
8 Koki Kiyotake FW 175 67 0 0
9 Larrivey FW 186 81 0 0
10 Yamato Machida MF 166 59 0 0
11 Takayuki Funayama FW 170 70 0 0
13 Hirotaka Tameda MF 175 72 0 0
14 Shuto Kojima MF 177 70 0 0
15 Yushi Mizobuchi DF 172 66 0 0
16 Koji Toriumi DF 181 71 0 0
17 Issei Takahashi MF 180 71 0 0
18 Andrew Kumagai MF 181 76 0 0
20 Asahi Yada MF 170 65 0 0
21 Jorge Salinas MF 172 68 0 0
23 Yuya Sato GK 186 92 0 0
25 Yusuke Chajima MF 166 60 0 0
26 Jun Okano DF 185 78 0 0
27 Toshiya Takagi DF 177 70 0 0
28 Takaya Inui DF 187 69 0 0
31 Ono Chol-Hwan GK 186 80 0 0
32 Danto Sugiyama DF 175 69 0 0
34 Daigo Furukawa FW 178 70 0 0
38 Koki Honda MF 171 66 0 0
39 Makito Yoshida FW 181 76 0 0
50 Hiroshi Ibusuki FW 195 85 0 0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masahiro Okamoto GK 188 80 65/177 --
3 Naoya Kondo DF 181 77 209/72 8/5
4 Kengo Kitazume DF 177 73 0/35 0/0
5 Atsuto Tatara DF 178 73 11/132 1/5
6 Masaki Yamamoto MF 176 67 158/23 11/1
7 Yuto Sato MF 170 67 220/194 29/8
8 Koki Kiyotake FW 177 65 14/56 0/19
9 Larrivey FW 185 82 0/0 0/0
10 Yamato Machida MF 166 58 0/92 0/12
11 Takayuki Funayama FW 171 72 21/180 0/47
14 Aranda MF 175 77 0/27 0/0
15 Andrew Kumagai MF 181 72 17/41 (2) 1/2 (0)
16 Hiroki Sugajima FW 176 69 0/40 0/0
17 Yuki Okubo DF 178 78 43/144 2/10
18 Makito Yoshida FW 181 75 7/88 0/18
20 Masashi Wakasa DF 181 75 18/89 2/4
21 Jorge Salinas MF 172 64 0/0 0/0
22 Naotake Hanyu MF 167 62 344/37 29/5
23 Yuya Sato GK 185 91 15/253 --
24 Lee Joo Young DF 186 83 0/95 --
25 Yusuke Higa DF 169 66 2/27 0/1
26 Jun Okano DF 186 81 0/7 0/0
27 Shohei Abe DF 170 72 293/33 2/1
28 Takaya Inui DF 187 71 0/7 (7) 0/0 (0)
29 Kaito Yamamoto GK 188 81 118/18 --
30 Yushi Mizobuchi DF 172 65 0/0 0/0
31 Ono Chol Hwan GK 186 82 0/0 --
32 Issei Takahashi MF 178 71 0/0 0/0
33 Takaharu Nishino DF 187 73 18/29 (20) 1/3 (1)

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masahiro Okamoto GK 188 79 5/0 --
3 Naoya Kondo DF 181 77 35/0 2/0
4 Kengo Kitazume DF 177 73 24/1 0/0
5 Atsuto Tatara DF 180 74 22/0 0/0
6 Masaki Yamamoto MF 177 67 23/1 1/0
7 Yuto Sato MF 170 67 11/2 0/0
8 Haruya Ide MF 171 66 37/2 12/0
9 Elton Brandao FW 184 87    
10 Kazuki Nagasawa MF 172 68    
11 Takayuki Funayama FW 170 69 42/3 5/1
13 Yusuke Higa DF 169 66    
14 Yamato Machida MF 166 59 32/3 11/0
15 Seitaro Tomisawa MF 181 75    
16 Junki Koike MF 180 75    
17 Yuki Okubo DF 178 78 6/0 0/0
18 Makito Yoshida FW 181 73    
19 Ado Onaiwu FW 180 74    
20 Masashi Wakasa DF 181 73 20/2 0/0
21 Eisuke Fujishima GK 185 82    
22 Eduardo Aranda MF 175 74    
23 Yuya Sato GK 185 90    
24 Lee Joo Young DF 186 83    
26 Jun Okano DF 185 77 7/0 0/0
27 Shohei Abe DF 170 71 33/2 1/0
28 Takaya Inui DF 187 72    
31 Cholhwan Ono GK 185 79    
30 Kyoga Nakamura MF 166 62    
32 Hiroki Sugajima FW 176 68    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000