Tuesday, 26 May 2020

 

 


Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Daiki Tomii GK 182 74 0 0
2 Daiki Kaneko MF 177 67 0 0
3 Kazuaki Mawatari DF 175 72 0 0
4 Keisuke Saka DF 174 74 0 0
5 Shota Kobayashi MF 174 70 0 0
6 Takuya Okamoto DF 175 73 0 0
7 Tsukasa Umesaki MF 169 67 0 0
8 Kazunari Ohno DF 180 76 0 0
9 Hiroshi Ibusuki FW 196 89 0 0
10 Naoki Yamada MF 168 64 0 0
11 Tarik FW 173 65 0 0
13 Naoki Ishihara FW 173 64 0 0
14 Hiroto Nakagawa MF 155 60 0 0
15 Akito Fukuta MF 170 65 0 0
16 Mitsuki Saito MF 166 66 0 0
17 Yuki Ohashi FW 180 74 0 0
18 Temma Matsuda MF 164 62 0 0
19 Koki Tachi DF 173 73 0 0
20 Yuto Iwasaki FW 173 70 0 0
21 Masaaki Goto GK 190 83 0 0
22 Kazuki Oiwa DF 182 78 0 0
23 Akimi Barada MF 173 68 0 0
24 Ko Sawada MF 172 64 0 0
25 Kosei Tani GK 190 84 0 0
26 Taiga Hata DF 176 70 0 0
28 Toichi Suzuki MF 165 61 0 0
29 Hidetoshi Miyuki MF 172 65 0 0
31 Daiki Hotta GK 183 78 0 0
30 Sosuke Shibata MF 168 64 0 0
38 Hirokazu Ishihara DF 169 65 0 0
44 Shunya Mouri DF 175 70 0 0

  

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yota Akimoto GK 182 84 0 0
2 Shunsuke Kikuchi MF 180 75 0 0
3 Ryohei Okazaki DF 185 78 0 0
4 Andre Bahia DF 182 85 0 0
5 Yusuke Kobayashi MF 172 60 0 0
6 Toshiki Ishikawa MF 174 66 0 0
7 Tsukasa Umesaki MF 169 68 0 0
8 Kazunari Ono DF 180 75 0 0
9 Lee Jeong-Hyeop FW 188 78 0 0
10 Hiroki Akino MF 176 68 0 0
11 Ryo Takahashi MF 171 68 0 0
13 Miki Yamane DF 178 72 0 0
14 Seiya Fujita MF 175 70 0 0
15 Ryunosuke Noda FW 185 79 0 0
16 Mitsuki Saito MF 165 64 0 0
17 Jin Hanato FW 178 66 0 0
18 Temma Matsuda MF 164 62 0 0
19 Alen Stevanovic FW 184 75 0 0
20 Keisuke Saka DF 174 72 0 0
21 Daiki Tomii GK 184 74 0 0
23 Kaoru Takayama FW 174 67 0 0
24 Genta Omotehara FW 167 67 0 0
26 Kazuki Yamaguchi FW 155 50 0 0
27 Kunitomo Suzuki FW 186 77 0 0
28 Hirokazu Ishihara DF 169 63 0 0
29 Daiki Sugioka DF 182 75 0 0
30 Tsuyoshi Shimamura DF 183 76 0 0
31 Masaaki Goto GK 190 83 0 0
32 Hikaru Arai MF 174 58 0 0
33 Kota Sanada GK 190 88 0 0
36 Takuya Okamoto DF 175 73 0 0
41 Mihael Mikic MF 177 68 0 0

 


(Past Data)

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Yota Akimoto GK 182 84 73/125 --
2 Shunsuke Kikuchi MF 180 75 37/30 1/3
3 Ryohei Okazaki DF 185 78 1/1 0/0
4 Andre Bahia DF 182 85 61/0 2/0
5 Hiroki Akino MF 176 68 48/0 (11) 1/0 (0)
6 Toshiki Ishikawa MF 174 66 46/10 0/0
7 Yuta Kamiya MF 176 67 14/0 0/0
8 Naoki Yamada MF 168 66 78/0 5/0
9 Dinei FW 185 80 20/0 4/0
10 Chiquinho MF 170 71 0/0 0/0
11 Yoshihito Fujita FW 185 75 113/172 14/64
13 Miki Yamane MF 178 70 0/0 0/0
14 Seiya Fujita MF 175 70 128/185 3/14
15 Ryunosuke Noda FW 185 79 56/33 10/3
16 Mitsuki Saito MF 165 64 5/0 0/0
17 Jin Hanato FW 178 66 54/39 6/14
18 Eijiro Takeda MF 173 71 3/85 0/3
19 Genta Omotehara FW 167 67 0/46 0/3
20 Keisuke Tsuboi DF 179 70 315/0 1/0
21 Go Ito GK 191 85 0/0 --
22 Hokuto Shimoda MF 171 64 56/0 4/0
23 Kaoru Takayama FW 174 67 130/73 19/15
24 Yuta Narawa MF 172 67 47/0 0/0
25 Tando Velaphi GK 187 78 5/0 --
26 Tsuyoshi Miyaichi FW 185 75 0/18 (25) 0/0 (1)
27 Akira Ando MF 173 70 0/19 (58) 0/1 (3)
28 Hirokazu Ishihara DF 169 63 0/0 0/0
29 Daiki Sugioka DF 182 75 0/0 0/0
30 Tsuyoshi Shimamura DF 183 76 83/98 6/10
31 Masaaki Goto GK 190 83 0/0 --
36 Takuya Okamoto DF 175 73 34/40 1/0

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)

Goals
J1/J2 (J3)

1 Tomohiko Murayama GK 184 78 34/51 0/1
2 Shunsuke Kikuchi MF 180 75 30/30 1/3
3 Ryohei Okazaki DF 185 78 0/1 0/0
4 Andre Bahia DF 182 85 30/0 0/0
5 Paulinho MF 177 77 14/127 0/6
6 Yuto Misao DF 175 70 33/40 1/1
7 Yohei Otake MF 166 63 84/24 8/1
8 Naoki Yamada MF 168 66 67/0 3/0
9 Quirinho FW 181 80 32/82 2/28
10 Daisuke Kikuchi MF 172 68 64/162 5/24
11 Yoshihito Fujita FW 185 75 101/172 13/64
13 Miki Yamane MF 178 69 0/0 0/0
14 Seiya Fujita MF 175 70 106/185 3/14
15 Ariajasuru Hasegawa MF 186 78 163/0 13/0
16 Toshiki Ishikawa MF 174 66 15/10 0/0
17 Jin Hanato FW 178 66 34/39 2/14
18 Eijiro Takeda MF 173 71 2/85 0/3
19 Shuhei Otsuki FW 178 73 46/33 4/9
20 Keisuke Tsuboi DF 179 70 300/0 1/0
21 Yuji Kajikawa GK 185 78 0/0 --
22 Hokuto Shimoda MF 171 64 33/0 2/0
23 Kaoru Takayama FW 174 67 97/73 15/15
24 Yuta Narawa MF 172 65 28/0 0/0
25 Tando Velaphi GK 187 78 0/0 --
28 Yuta Kamiya MF 176 67 0/0 0/0
30 Tsuyoshi Shimamura DF 183 76 64/98 6/10
31 Go Ito GK 191 85 0/0 --
32 Mitsuki Saito MF 165 61 0/0 0/0
33 Shota Tamura MF 168 62 0/0 0/0
36 Takuya Okamoto DF 175 73 10/40 0/0
37 Park Tae Hwan DF 186 80 0/0 0/0

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001