Wednesday, 17 July 2024

Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Tatsunari Nagai GK Kyoto 1995/7/7 185/85 0 0
2 Kazuya Mima DF Osaka 1997/12/1 173/68 0 0
3 Ryusei Saito DF Osaka 1994/4/30 180/75 0 0
4 Tomoki Taniguchi DF Kyoto 1992/10/22 185/76 0 0
5 Shusuke Sakamoto DF Osaka 1993/3/22 183/78 0 0
6 Shunsuke Tachino DF Toyama 1993/5/19 174/68 0 0
7 Takahiro Kitsui MF Osaka 1993/4/7 177/73 0 0
8 Keita Hiidaka MF Tokyo 1990/2/19 177/66 0 0
9 Yusuke Imamura FW Kanagawa 1997/12/27 180/74 0 0
10 Efrain Rintaro FW Brazil 1991/7/23 187/80 0 0
11 Rikutoi Kubo FW Nara 1997/1/23 166/60 0 0
13 Tomoyuki Iwamoto DF Gifu 1989/10/25 178/74 0 0
14 Naoki Tanaka FW Osaka 1993/3/29 181/77 0 0
15 Kazuya Miyagi MF Osaka 1998/1/12 176/67 0 0
16 Rui Tone MF Yamaguchi 1993/2/15 177/72 0 0
17 Ranjiro Machida MF Kagoshima 1996/6/22 181/72 0 0
18 Kaito Utaka FW Oita 1998/8/13 180/68 0 0
19 Shosei Kozuki MF Hyogo 2000/2/1 173/67 0 0
20 Masaya Shibuya MF Tokyo 1998/5/4 163/60 0 0
21 Hayato Sato DF Kanagawa 1999/1/3 182/78 0 0
22 Takaya Yoshinare MF Osaka 2001/6/7 168/65 0 0
23 Talla Ndao FW Hokkaido 1999/2/23 186/80 0 0
24 Takumi Sakai DF Yamanashi 1998/6/25 186/78 0 0
25 Kento Nishiya MF Hyogo 1999/11/7 175/68 0 0
26 Takeru Itakura DF Saitama 1998/4/6 180/70 0 0
27 Takumi Kiyomoto MF Gifu 1993/6/7 169/65 0 0
28 Daigo Furukawa FW Chiba 1999/9/15 179/71 0 0
29 Sunao Kasahara GK Niigata 1989/7/21 188/82 0 0
30 Riki Sakuraba GK Hokkaido 1999/10/13 192/87 0 0
31 Kazuki Hattori GK Tokyo 1995/3/16 182/74 0 0
32 Takumi Shimada FW Nara 1996/8/25 175/69 0 0
33 Woo Sang-Ho MF Hokkaido 1992/12/7 175/75 0 0
34 Yuki Yamada DF Shiga 2000/5/21 180/70 0 0
41 Taichi Takeda FW Osaka 1997/4/22 184/83 0 0
50 Shinji Muraki DF Osaka 1973/8/1 171/61 0 0