Sunday, 16 June 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Yuto Shirai GK Chiba 1988/6/19 184/78 41 0
2 Yuto Nagamine DF Saitama 2000/3/28 175/67 36 0
3 Kengo Kuroki DF Saitama 1999/7/6 185/79 11 0
4 Ryota Inoue DF Saitama 2000/7/25 186/85 2 0
5 Fuga Sakurai DF Tokyo 2000/9/11 175/72 2 0
7 Junya Kato MF Hiroshima 1994/12/30 166/62 36 2
8 Keita Fujimura MF Iwate 1993/9/2 182/72 40 1
9 Masamichi Hayashi FW Hyogo 1996/4/4 178/70 42 13
10 Shintaro Shimada MF Kumamoto 1995/12/5 165/60 35 3
11 Kyohei Sugiura FW Shizuoka 1989/1/11 177/69 37 7
13 Ryuhei Oishi MF Shizuoka 1997/1/21 169/62 33 4
14 Takayoshi Ishihara MF Shizuoka 1992/11/17 172/67 20 0
15 Koya Okuda FW Wakayama 1994/10/1 181/72 18 2
16 Shuyna Mouri DF Toyama 1995/4/10 175/70 29 2
17 Yuki Kajiura MF Tokyo 2004/1/2 171/67 3 0
18 Kazuya Onohara MF Osaka 1996/4/19 175/72 32 1
19 Yohei Toyoda FW Ishikawa 1985/4/11 185/79 34 6
21 Kojioro Nakano GK Tokushima 1999/3/5 200/90 6 -
22 Shogo Rikiyasu MF Hiroshima 1998/8/22 174/67 24 0
23 Park Jun-Seo DF Korea 2004/4/26 185/78 0 0
25 Masya Kojima DF Saitama 1997/11/9 170/64 42 2
27 Leo Bahia DF Brazil 1994/11/4 172/72 2 0
30 Hayato Otani FW Ishikawa 1997/1/17 173/64 13 1
31 Itsuki Ueda GK Ishikawa 2001/6/28 188/75 0 0
34 Rai Namimoto DF Ishikawa 2003/6/10 188/79 0 0
35 Taiga Son DF Tokyo 1999/6/13 187/78 0 0
36 Motoaki Miura GK Ishikawa 1996/5/28 186/78 1 0
39 Honoya Shoji DF Gunma 1997/10/8 187/78 39 4
95 Jefferson Baiano FW Brazil 1995/5/10 186/83 2 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Masaaki Goto GK 191 83 0 0
3 Yuji Sakuda DF 183 82 0 0
4 Ryoga Ishio DF 183 76 0 0
5 Riku Matsuda DF 175 60 0 0
6 Hisashi Ohashi MF 184 73 0 0
7 Shintaro Shimada MF 165 60 0 0
8 Keita Fujimura MF 182 72 0 0
9 Shion Niwa FW 178 75 0 0
10 Yuji Senuma FW 185 78 0 0
11 Kyohei Sugiura FW 177 69 0 0
13 Ryuhei Oishi MF 169 62 0 0
14 Masahiro Kaneko MF 168 63 0 0
15 Taiki Watanabe DF 180 74 0 0
16 Toshiya Motozuka MF 180 75 0 0
18 Ryo Kubota MF 171 66 0 0
19 Raisei Shimazu MF 173 61 0 0
21 Ryo Ishii GK 183 78 0 0
22 Shogo Rikiyasu MF 174 67 0 0
23 Yuto Shirai GK 184 78 0 0
24 Seiya Katakura DF 171 68 0 0
25 Takayuki Takayasu DF 176 66 0 0
26 Yosuke Toji MF 180 74 0 0
27 Tomonobu Hiroi DF 180 76 0 0
29 Rodolfo MF 183 69 0 0
30 Hayato Otani FW 173 64 0 0
31 Itsuki Ueda GK 188 75 0 0
33 Rikito Sugiura FW 182 70 0 0
38 Gaku Inaba DF 187 74 0 0
39 Honoya Shoji DF 187 78 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
2 Masayuki YAMADA DF 186 80 0 0
3 Yuji SAKUDA DF 183 79 0 0
4 Ryoga ISHIO DF 183 77 0 0
6 Hisashi OHASHI MF 183 73 0 0
7 Towa YAMANE FW 167 67 0 0
8 Keita FUJIMURA MF 182 72 0 0
9 Lucas ("Lucao") Marcos Meireles FW 191 91 0 0
11 Kyohei SUGIURA FW 177 70 0 0
13 Ryuhei OISHI MF 169 65 0 0
14 Masahiro KANEKO MF 169 60 0 0
16 Toshiya MOTOZUKA MF 180 73 0 0
17 Mutsuki KATO FW 178 69 0 0
18 Ryo KUBOTA MF 171 68 0 0
19 Raisei SHIMAZU MF 173 58 0 0
20 Megumu NISHIDA MF 164 61 0 0
21 Ryo ISHII GK 183 77 0 0
23 Yuto SHIRAI GK 184 78 0 0
24 Takumi HASEGAWA DF 179 68 0 0
25 Takayuki TAKAYASU DF 176 66 0 0
26 Yosuke TOJI MF 180 72 0 0
27 Tomonobu HIROI DF 180 78 0 0
29 Rodolfo Tito de Moraes DF 183 69 0 0
31 Itsuki UEDA GK 188 78 0 0
34 Hayate SUGII DF 177 68 0 0
39 Yota SHIMOKAWA DF 178 70 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Naoki Harada GK 182 78 0 0
2 Norimichi Yamamoto DF 185 73 0 0
3 Yuji Sakuda DF 183 79 0 0
5 Allan DF 178 75 0 0
4 Tatsushi Koyanagi MF 180 76 0 0
6 Hisashi Ohashi MF 183 73 0 0
7 Shohei Kiyohara MF 165 64 0 0
8 Kenta Yamafuji MF 172 64 0 0
9 Koichi Sato FW 184 73 0 0
10 Kiwara Miyazaki MF 175 59 0 0
11 Kyohei Sugiura MF 177 70 0 0
13 Ryoma Ishida DF 168 65 0 0
14 Masahiro Kaneko MF 169 60 0 0
16 Shunya Mori DF 175 70 0 0
17 Taiki Kato MF 170 67 0 0
18 Koji Noda DF 169 70 0 0
19 Yuki Kakita FW 187 78 0 0
22 Ken Tajiri GK 182 76 0 0
23 Yuto Shirai GK 184 78 0 0
25 Ryoya Taniguchi FW 175 67 0 0
26 Keita FujimuraA MF 182 72 0 0
27 Tomonobu Hiroi DF 180 78 0 0
29 Maranhao FW 179 74 0 0
30 Masato Yamazaki FW 174 68 0 0
32 Raisei Shimazu MF 173 58 0 0
33 Takahide Umebachi MF 177 67 0 0
39 Honoya Shoji DF 187 74 0 0
45 Keigo Numata DF 170 65 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Naoki Harada GK 182 78 0/0 --
2 Shinya Awatari DF 173 68 0/34 (29) 0/0 (1)
3 Yuji Sakuda DF 183 79 0/163 (33) 0/11 (2)
4 Tatsushi Koyanai DF 180 76 0/149 0/3
5 Kosuke Ota DF 175 75 0/113 (33) 0/10 (7)
6 Hisashi Ohashi MF 183 73 0/0 (6) 0/0 (0)
7 Masaru Akiba MF 173 67 87/333 4/26
8 Kenta Yamafuji MF 172 67 0/78 (32) 0/4 (2)
9 Koichi Sato FW 184 73 0/277 0/70
10 Keiya Nakami MF 177 69 0/77 0/13
11 Kyohei Sugiura MF 177 70 10/85 0/9
13 Kodai Enomoto DF 183 73 0/0 0/0
14 Masahiro Kaneko FW 169 60 9/32 (11) 0/4 (2)
15 Kiwara Miyazaki MF 175 59 1/0 0/0
16 Mendes DF 190 83 0/15 0/2
17 Yasuhito Tomita MF 168 65 0/10 (23) 0/0 (3)
18 Koji Noda DF 169 70 31/114 0/4
19 Yuki Kakita FW 187 78 3/0 0/0
20 Keisuke Minegishi DF 173 67 0/13 (12) 0/0 (0)
23 Yuto Shirai GK 184 78 1/42 --
24 Yuhei Otsuki MF 170 62 0/47 0/1
25 Yusuke Hoshino MF 175 66 0/25 0/1
26 Kim Young Heon DF 188 72 0/0 0/0
27 Tomonobu Hiroi DF 180 78 14/109 0/1
28 Ryoma Ishida DF 168 65 5/0 (5) 0/0 (0)
29 Kim Tea Sung MF 178 76 0/0 0/0
30 Masato Yamazaki FW 174 68 189/144 16/23
31 Yoshinobu Harada GK 184 80 0/90 (33) --

 Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Naoki Harada GK 182 78    
2 Shinya Awatari DF 173 68    
3 Yuji Sakuda DF 183 79    
4 Tatsushi Koyanagi DF 180 76    
5 Kosuke Ota DF 175 75    
6 Akira Ando MF 173 68    
7 Masataka Kani MF 172 67    
8 Kenta Yamafuji MF 172 67    
9 An Byong-Jun FW 183 73    
10 Andrew Kumagai MF 181 72    
11 Hiroyuki Furuta MF 170 64    
13 Shoma Mizunaga FW 180 80    
14 Masahiro Kaneko FW 169 60    
15 Shinji Tsujio DF 181 77    
16 Mendes DF 190 83    
17 Romarinho FW 179 75    
18 Koji Noda DF 169 70    
19 Shungo Tamashiro MF 167 63    
20 Keisuke Minegishi DF 173 67    
21 Motofumi Ohashi GK 178 74    
22 Yasuhito Tomita MF 168 65    
23 Kazuaki Mawatari DF 175 68    
24 Yuhei Otsuki MF 170 62    
25 Yusuke Hoshino MF 175 66    
27 Tomonobu Hiroi DF 180 78    
28 Kim Young-Heon DF 188 72    
29 Kim Tae-Sung MF 178 76    
30 Masato Yamazaki FW 174 68    
31 Yoshinobu Harada GK 184 80    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011