Wednesday, 17 July 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Masaya Tomizawa GK Kanagawa 1993/7/14 188/76 33 0
3 Jun Okano DF Chiba 1997/12/9 187/81 20 1
4 Valdo DF Brazil 1992/2/10 183/77 8 1
5 Ryo Okui DF Osaka 1990/3/7 169/65 27 1
6 Yuya Kuwasaki MF Nagasaki 1998/5/15 175/72 2 0
7 Cristiano FW Brazil 1987/1/12 183/83 36 6
8 Asahi Masuyama MF Fukuoka 1997/1/29 173/72 23 1
9 Juanma Delgado FW Spain 1990/11/17 188/90 34 4
10 Caio Cesar MF Brazil 1995/7/27 193/76 35 1
11 Edigar Junio FW Brazil 1991/5/6 174/72 41 12
13 Masaru Kato MF Fukuoka 1991/5/7 175/72 39 1
14 Takumi Nagura MF Tokyo 1998/6/3 168/61 31 4
15 Hijiri Kato DF Hyogo 2001/9/16 171/64 35 1
17 Hiroki Akino MF Chiba 1994/10/8 176/68 1 0
18 Yuta Imazu DF Yamanashi 1995/7/8 184/80 5 0
19 Takashi Sawada MF Kumamoto 1991/5/26 170/63 36 3
20 Yohei Otake MF Saitama 1989/5/2 166/63 18 0
21 Go Hatano GK Tokyo 1998/5/25 198/98 1 0
23 Shunya Yoneda DF Fukuoka 1995/11/5 173/69 34 4
24 Ten Miyagi MF Kanagawa 2001/6/2 177/70 20* 1*
25 Kazuki Kushibiki DF Hokkaido 1993/2/12 182/82 20 0
26 Raiju Obuchi MF Fukuoka 2003/7/21 167/59 0 0
27 Ken Tokura FW Tokyo 1986/6/16 187/80 27 3
28 Shunki Takahashi DF Saitama 1990/5/4 170/70 15 0
29 Clayson FW Brazil 1995/3/19 166/63 12 3
31 Gaku Harada GK Iwate 1998/5/22 188/84 1 0
33 Tsubasa Kasayanagi MF Kanagawa 2003/6/24 175/63 2 0
34 Seiya Satsukida MF Nagasaki 2002/4/18 172/68 4 0
35 Taisei Abe MF Nagasaki 2004/6/7 172/65 1 0
37 Gijo Sehata MF Kanagawa 2001/1/19 182/78 0 0
39 Kaique DF Brazil 2001/5/30 190/86 4 0
40 Haruki Shirai DF Tochigi 2000/10/5 182/77 8 1
? Kaihi Nishimura DF Osaka 2006/4/24 182/70 0 0
? Kojiro Ito MF Nagasaki 2005/5/13 174/60 0 0
? Aoto Nanamure FW Miyazaki 2005/10/3 180/73 0 0
? Homare Ikeda FW Nagasaki 2005/4/26 172/70 0 0
? Hinata Miyazaki FW Kumamoto 2006/10/29 172/63 0 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Masaya Tomizawa GK 188 76 0 0
3 Masashi Kamekawa DF 177 72 0 0
4 Freire DF 187 82 0 0
5 Takuma Shikayama DF 190 77 0 0
6 Caio Cesar MF 193 76 0 0
7 Edigar Junio FW 174 72 0 0
8 Ryota Isomura MF 182 73 0 0
9 Cayman Togashi FW 178 75 0 0
10 Luan MF 170 69 0 0
11 Keiji Tamada FW 173 68 0 0
13 Masaru Kato MF 175 72 0 0
14 Takumi Nagura MF 168 61 0 0
15 Hijiri Kato DF 171 64 0 0
16 Seiya Maikuma DF 179 69 0 0
17 Hiroki Akino MF 176 68 0 0
18 Ryohei Yamazaki FW 173 76 1 0
19 Takashi Sawada MF 170 63 0 0
20 Yohei Otake MF 166 63 0 0
21 Toru Takagiwa GK 185 80 0 0
22 Yuya Kuwasaki MF 175 72 0 0
23 Shunya Yoneda DF 173 69 0 0
24 Yusei Egawa DF 175 67 0 0
25 Ryo Shinzato DF 185 70 0 0
26 Hiroshi Futami DF 179 75 0 0
27 Ken Tokura FW 187 80 0 0
30 Kenta Tokushige GK 187 87 0 0
31 Gaku Harada GK 188 84 0 0
33 Asahi Uenaka FW 179 72 0 0
34 Seiya Satsukida MF 172 68 0 0
35 Taisei Abe MF 172 65 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Masaya TOMIZAWA GK 188 76 0 0
3 Masashi KAMEKAWA DF 177 72 0 0
4 Leandro Freire de Araujo DF 187 82 0 0
5 Takuma SHIKAYAMA DF 190 77 0 0
6 Makoto KAKUDA DF 180 78 0 0
7 Masakazu YOSHIOKA MF 163 59 0 0
8 Ryota ISOMURA MF 182 73 0 0
9 Cayman TOGASHI FW 178 75 0 0
10 LUAN Madson MF 170 69 0 0
11 Keiji TAMADA FW 173 68 0 0
13 Masaru KATO MF 175 72 0 0
14 Takumi NAGURA MF 168 61 0 0
15 Hijiri KATO DF 171 64 0 0
16 Seiya MAIKUMA FW 179 69 0 0
17 Hiroki AKINO MF 176 70 0 0
18 Ryoma KIDA MF 172 62 0 0
19 Takashi SAWADA MF 170 63 0 0
20 Yohei OTAKE MF 166 63 0 0
21 Toru TAKAGIWA GK 185 80 0 0
22 Yuhei TOKUNAGA DF 180 76 0 0
23 Shunya YONEDA DF 173 69 0 0
24 Yusei EGAWA DF 175 67 0 0
26 Hiroshi FUTAMI DF 179 75 0 0
27 Ryo NIIZATO MF 180 69 0 0
29 Junki HATA FW 179 79 0 0
30 Kenta TOKUSHIGE GK 187 87 0 0
31 Takahiro KOGA GK 191 93 0 0
32 Victor Ibarbo FW 188 79 0 0
33 Asahi UENAKA FW 179 72 0 0
40 Caio Cesar MF 193 76 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuya Masuda GK 184 80 0 0
2 Masakazu Tashiro DF 182 72 0 0
3 Ryutaro Iio MF 173 69 0 0
4 Ryota Takasugi DF 183 73 0 0
5 Daichi Tagami DF 180 78 0 0
6 Yusuke Maeda MF 176 69 0 0
7 Shuto Kono MF 180 73 0 0
8 Yu Kimura MF 177 73 0 0
9 Juanma FW 187 90 0 0
10 Masato Kurogi MF 182 75 0 0
11 Musashi Suzuki FW 185 74 0 0
13 Daichi Inui DF 183 78 0 0
14 Hokuto Nakamura MF 168 71 0 0
15 Yuzuru Shimada MF 176 76 0 0
16 Masakazu Yoshioka FW 163 59 0 0
17 Shogo Nakahara MF 177 71 0 0
18 Ben Halloran MF 182 74 0 0
19 Takashi Sawada FW 170 61 0 0
20 Keita Nakamura MF 178 73 0 0
21 Masaya Tomizawa GK 189 75 0 0
22 Tatsuro Okuda GK 185 84 0 0
23 Shunya Yoneda MF 173 68 0 0
24 Yuki Kagawa DF 177 69 0 0
25 Takuto Honda DF 166 66 0 0
26 Teppei Usui MF 174 68 0 0
27 Ryo Niizato MF 180 68 0 0
28 Hijiri Onaga MF 172 67 0 0
29 Kensuke Fukuda DF 174 70 0 0
30 Kenta Tokushige GK 186 89 0 0
32 Yuhei Tokunaga DF 180 75 0 0
33 Fumitaka Kitatani DF 180 72 0 0
34 Takumi Nagura MF 168 63 0 0
37 Shu Hiramatsu FW 183 81 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takuya Masuda GK 184 84 4/0 --
2 Masakazu Tashiro DF 182 72 5/79 0/1
3 Ryutaro Iio MF 174 69 6/40 0/2
4 Ryota Takasugi DF 182 71 0/251 0/10
5 Daichi Tagami DF 179 79 0/15 0/0
6 Yusuke Maeda MF 176 69 0/121 0/1
7 Shuto Kono MF 179 70 3/86 (15) 0/4 (0)
8 Yu Kimura MF 175 67 11/50 (3) 0/5 (1)
9 Juanma FW 188 80 0/0 0/0
10 Yuji Yabu MF 176 71 29/191 3/17
11 Junki Hata FW 179 79 0/5 0/1
13 Daichi Inui DF 184 73 0/100 0/4
14 Teruki Tanaka MF 182 72 43/18 3/0
15 Yuzuru Shimada MF 176 76 0/103 0/3
16 Kota Miyamoto MF 177 73 0/18 (4) 0/0 (0)
17 Kenta Furube MF 180 72 4/117 0/8
18 Masakazu Yoshioka MF 163 59 0/0 0/0
19 Takashi Sawada FW 170 63 7/47 1/9
20 Keita Nakamura MF 174 67 0/27 0/2
21 Masaya Tomizawa GK 189 77 0/0 --
22 Tatsuro Okuda GK 185 78 8/1 --
23 Fumitaka Kitatani DF 180 70 0/38 (9) 0/1 (1)
24 Ryusuke Hayashida MF 168 57 0/0 0/0
25 Kohei Kitagawa MF 170 62 0/13 0/1
26 Teppei Usui MF 174 68 0/4 (4) 0/0 (0)
27 Yusuke Murakami DF 180 75 81/89 7/5
28 Hijiri Onaga MF 171 65 0/0 0/0
29 Kensuke Fukuda DF 174 70 77/133 2/3
31 Yuya Miura GK 184 78 0/1 --

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Takuo Okubo GK 190 92    
3 Cho Min Woo DF 185 77    
4 Ryota Takasugi DF 182 71 32/1 1/0
5 Daichi Tagami DF 179 79 15/1 0/0
6 Yusuke Maeda MF 176 69 34/0 0/0
7 Lee Yon Jick MF 187 75    
8 Yu Kimura MF 175 67    
9 Ryo Nagai FW 180 73    
10 Yuji Yabu MF 176 71 13/1 0/0
11 Daisuke Kanazaki MF 177 67    
13 Park Hyung Jin MF 182 74    
14 Teruki Tanaka MF 182 72 9/2 0/0
15 Shohei Kishida DF 180 70    
16 Hiroto Tanaka MF 177 69    
17 Rodrigo FW 180 80    
18 Koichi Sato FW 184 73    
20 Keita Nakamura MF 174 67    
21 Masaya Tomizawa GK 189 77    
22 Kota Miyamoto MF 177 73 18/0 0/0
23 Ryota Kajikawa MF 164 58    
24 Tatsuya Onodera MF 172 65    
25 Kohei Kitagawa MF 170 62 8/0 0/0
27 Yusuke Murakami DF 180 75 32/0 2/0
28 Tomoya Hayashi MF 180 72    
29 Taikai Uemoto DF 180 68    
30 Daiki Matsumoto FW 184 66    
31 Yuya Miura GK 184 78 1/0 --
43 Yuki Uekusa GK 186 80   --

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010