Tuesday, 21 May 2024


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Matheus GK Brazil 1993/4/10 190/82 20 -
2 Daiki Fukazawa DF Tokyo 1998/8/21 174/70 32 3
3 Hiroto Taniguchi DF Kanagawa 1999/9/30 181/77 34 1
4 Ryota Kajikawa MF Hyogo 1989/4/17 164/58 39 1
5 Tomohiro Taira DF Tokyo 1990/5/10 182/77 11 1
6 Kazuya Miyahara DF Hiroshima 1996/3/22 172/68 21 0
7 Koki Morita MF Tokyo 2000/8/8 167/63 34 4
8 Kosuke Saito MF Kanagawa 1997/6/16 170/61 26* 3*
9 Ryuji Sugimoto MF Tokyo 1993/6/1 164/60 31 6
11 Toyofumi Sakano FW Saitama 1990/6/4 181/81 10 3
13 Naoki Hayashi DF Osaka 1998/6/9 181/70 1 0
14 Mario Engels FW Germany 1993/10/22 184/74 9 1
15 Kaito Chida DF Miyagi 1994/10/17 186/82 33 1
16 Kohei Yamakoshi DF Tochigi 1993/5/4 183/78 20 1
17 Koken Kato MF Chiba 1989/4/3 178/72 27 0
18 Vasquez Byron   MF Chile 2000/5/16 175/70 28 4
19 Junki Koike MF Saitama 1987/5/11 180/74 29 3
20 Yuji Kitajima MF Fukuoka 2000/8/4 169/67 9* 0
21 Yuya Nagasawa GK Shizuoka 1996/7/1 185/85 5 0
23 Yuto Tsunashima MF Kanagawa 2000/8/15 188/80 0 0
24 Yuta Narawa DF Kanagawa 1987/8/29 172/67 15 0
25 Tetsuyuki Inami MF Tochigi 1999/4/5 178/75 12 0
26 Ren Kato DF Hokkaido 1999/12/28 175/72 30 3
27 Goki Yamada FW Kyoto 2000/9/19 170/65 0 0
28 Daiki Kusunoki MF Tokyo 2000/7/15 171/61 0 0
29 Keito Kawamura FW Osaka 1999/9/11 174/72 28 3
30 Kosuke Sagawa FW Saitama 2000/5/11 187/90 0 0
31 Hisaya Sato GK Chiba 1998/4/4 180/77 2 -
33 Rikuto Hashimoto MF Tokyo 2005/4/2 168/69 3 0
34 Ryo Nishitani MF Kanagawa 2004/1/10 180/69 9 0
38 Arhan DF Indonesia 2001/12/21 172/64 1 0
41 Masahiro Iida GK Tokyo 2000/10/5 184/85 0 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takahiro Shibasaki GK 189 85 0 0
2 Masashi Wakasa DF 181 75 0 0
3 Seitaro Tomisawa DF 181 75 0 0
4 Ryota Kajikawa MF 164 58 0 0
5 Tomohiro Taira DF 182 77 0 0
6 Rihito Yamamoto MF 176 65 0 0
7 Koki Morita MF 167 59 0 0
8 Haruya Ide MF 171 66 0 0
9 Yuhei Sato MF 172 62 0 0
11 Ryoya Yamashita FW 164 54 0 0
13 Mizuki Arai MF 170 64 0 0
14 Taiga Ishiura MF 169 60 0 0
15 Boniface Nduka DF 183 89 0 0
16 Takayuki Fukumura DF 177 66 0 0
17 Koken Kato MF 178 72 0 0
18 Yuan Matsuhashi MF 172 60 0 0
19 Junki Koike MF 180 74 0 0
20 Mahiro Ano MF 158 55 0 0
21 Yuya Nagasawa GK 185 85 0 0
22 Seiya Baba DF 181 76 0 0
23 Daiki Fukazawa DF 174 70 0 0
24 Yuta Narawa MF 172 67 0 0
25 Jin Hanato FW 178 66 0 0
26 Kyota Mochii MF 168 63 0 0
27 Ryoga Sato FW 178 65 0 0
28 Tatsuya Yamaguchi DF 171 70 0 0
31 Matheus GK 190 82 0 0
41 Hisaya Sato GK 180 77 0 0
42 Kazuki Anzai DF 172 68 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takahiro SHIBASAKI GK 189 85 0 0
2 Masashi WAKASA DF 181 75 0 0
3 Naoya KONDO DF 182 76 0 0
4 Naoto SAWAI MF 176 69 0 0
5 Tomohiro TAIRA DF 182 77 0 0
6 Shohei TAKAHASHI DF 180 73 0 0
7 Hiroki KAWANO MF 168 65 0 0
8 Kanya FUJIMOTO MF 176 66 0 0
9 Yuhei SATO MF 172 62 0 0
10 Leandro FW 176 70 0 0
11 Haruya IDE MF 171 66 0 0
13 Yoshito OKUBO FW 170 73 0 0
14 Koki MORITA MF 167 59 0 0
15 Masaomi NAKANO MF 181 68 0 0
16 Takayuki FUKUMURA DF 177 66 0 0
17 Klebinho DF 164 61 0 0
18 Mizuki ARAI MF 170 64 0 0
19 Junki KOIKE MF 180 74 0 0
20 Shion INOUE MF 167 60 0 0
21 Rihito YAMAMOTO MF 176 65 0 0
24 Yuta NARAWA MF 172 67 0 0
25 Jin HANATO FW 178 66 0 0
27 Ryohei HAYASHI FW 186 80 0 0
30 Mahiro ANO MF 158 55 0 0
31 Matheus GK 190 82 0 0
33 Yuan MATSUHASHI MF 172 60 0 0
34 Taiga ISHIURA MF 169 60 0 0
35 Seiya BABA DF 181 76 0 0
36 Joel Chima FUJITA MF 172 70 0 0
41 Ko HASEGAWA GK 183 85 0 0

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takahiro Shibasaki GK 189 85 0 0
2 Masashi Wakasa DF 181 75 0 0
3 Akira Ibayashi DF 179 68 0 0
4 Shinnosuke Hatanaka DF 184 80 0 0
5 Tomohiro Taira DF 182 77 0 0
7 Alan Pinheiro FW 180 72 0 0
8 Tatsuya Uchida MF 177 70 0 0
9 Douglas Vieira FW 189 83 0 0
11 Ryohei Hayashi FW 186 80 0 0
13 Yusuke Higa DF 169 66 0 0
14 Naoto Sawai MF 176 69 0 0
15 Shogo Hayashi DF 166 57 0 0
16 Yuhei Sato MF 172 62 0 0
17 Lee Yong-Jick DF 187 75 0 0
19 Mitsuru Nagata DF 184 82 0 0
20 Shion Inoue MF 167 60 0 0
21 Naoto Kamifukumoto GK 182 76 0 0
22 Carlos Martinez FW 185 79 0 0
23 Naoya Tamura MF 175 70 0 0
24 Yuta Narawa MF 172 67 0 0
25 Hiromu Kori FW 184 77 0 0
26 Kazuma Takai MF 178 75 0 0
27 Hideo Hashimoto MF 173 68 0 0
28 Hiroki Sugajima FW 176 69 0 0
29 Shunsuke Mori MF 175 72 0 0
31 Hiroyuki Takeda GK 186 82 0 0
32 Takahiro Futagawa MF 168 63 0 0
33 Kota Watanabe MF 165 61 0 0
34 Ko Hasegawa GK 183 73 0 0
35 Kanya Fujimoto MF 175 67 0 0
38 Ryota Kajikawa MF 164 60 0 0

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Takahiro Shibasaki GK 189 85 2/97 --
2 Koki Anzai DF 172 64 0/110 0/3
3 Akira Ibayashi DF 179 68 0/144 0/7
4 Shinnosuke Hatanaka DF 184 80 0/35 (4) 0/0 (0)
5 Tomohiro Taira DF 182 77 0/23 (62) 0/3 (0)
6 Kazuki Anzai DF 172 68 0/107 0/4
7 Alan Pineirho FW 180 72 10/56 0/6
8 Masaki Chugo MF 178 73 112/137 4/10
9 Douglas Vieira FW 189 83 0/28 0/6
10 Yoshiaki Takagi MF 168 65 13/98 0/15
11 Masaomi Nakano MF 181 68 0/18 0/0
14 Naoto Sawai MF 176 69 0/87 0/8
17 Tatsuya Uchida MF 177 70 25/33 (14) 0/1 (1)
18 Daisuke Takagi FW 170 64 0/75 0/14
19 Mitsuru Nagata DF 184 82 272/0 6/0
20 Shion Inoue MF 167 60 0/12 0/0
23 Naoya Tamura MF 175 70 86/174 1/6
24 Shogo Hayashi DF 166 57 0/0 0/0
25 Kazuki Hiramoto FW 180 75 186/227 29/45
26 Gakuji Ota GK 190 82 0/20 --
27 Hideo Hashimoto MF 173 68 339/50 (19) 19/1 (1)
30 Jumpei Takaki DF 170 62 147/76 5/2
31 Hiroyuki Takeda GK 186 82 4/186 --
32 Takahiro Futagawa MF 168 63 394/56 43/5
33 Kota Watanabe MF 165 61 0/11 0/0
34 Keisuke Naito GK 186 78 0/43 --
38 Ryota Kajikawa MF 164 60 23/124 2/12

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Takahiro Shibasaki GK 189 85 19/0 --
2 Koki Anzai DF 172 64 34/1 0/0
3 Akira Ibayashi DF 179 68 38/3 4/0
5 Tomohiro Taira DF 182 77 23/2 3/2
6 Kazuki Anzai DF 172 68 35/1 0/0
7 Ryuji Sugimoto FW 163 61    
8 Masaki Chugo MF 178 73 31/2 3/0
9 Alan Pineirho FW 180 72 25/1 3/0
10 Yoshiaki Takagi MF 168 65 37/2 8/2
11 Shuto Minami MF 177 71    
13 Yuji Funayama MF 177 75    
14 Naoto Sawai MF 176 69 31/2 6/1
15 Weslley Silva DF 184 80    
16 Masaomi Nakano MF 181 68 7/0 0/0
17 Douglas Vieira FW 189 83 28/2 6/1
18 Daisuke Takagi FW 170 64 29/2 6/1
19 Satoru Oki DF 168 65    
20 Shion Inoue MF 167 60 12/3 0/0
23 Naoya Tamura MF 175 70 33/3 0/0
24 Shogo Hayashi DF 166 57 0/0 0/0
25 Kazuki Hiramoto FW 180 75 15/2 1/0
26 Gakuji Ota GK 190 82 0/0 --
27 Hiromu Kori FW 184 77    
28 Keishi Kusumi MF 177 67    
29 Kenji Kitawaki FW 174 72    
30 Jumpei Takaki DF 170 62 21/2 0/0
31 Ryota Suzuki GK 191 85    
33 Kota Watanabe MF 165 61 11/0 0/0
45 Hideki Nagai MF 174 69    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001

Team Roster for 2000