Sunday, 25 August 2019

 


 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Tatsuya Morita GK 191 87 0 0
2 Nobuhisa Urata DF 178 74 0 0
3 Hayuma Tanaka DF 174 64 0 0
4 Masaki Iida DF 187 82 0 0
5 Yudai Iwama MF 178 69 0 0
6 Ibuki Fujita MF 170 68 0 0
7 Daizen Maeda FW 173 67 0 0
8 Serginho MF 166 62 0 0
9 Hiroyuki Takasaki FW 188 78 0 0
10 Kohei Kudo MF 166 63 0 0
11 Kohei Mishima FW 183 75 0 0
13 Keiya Nakami MF 177 69 0 0
14 Paulinho MF 177 77 0 0
16 Tomohiko Murayama GK 184 78 0 0
17 Takaaki Shichi MF 177 70 0 0
18 Takefumi Toma DF 178 72 0 0
19 Hiroki Yamamoto FW 178 70 0 0
20 Takayoshi Ishihara MF 172 67 0 0
21 Tomoyuki Suzuki GK 185 80 0 0
22 Kenta Hoshihara DF 173 66 0 0
23 Tomotaka Okamoto MF 179 70 0 0
25 Naoki Maeda MF 175 66 0 0
29 Yota Shimokawa DF 178 70 0 0
30 Goh Dong-Min GK 190 78 0 0
31 Yuya Hashiuchi DF 175 72 0 0
32 Akira Ando MF 173 70 0 0
33 Yu Yasukawa DF 183 73 0 0
34 Jo Jin-Woo DF 189 81 0 0
35 Daiki Morimoto DF 184 74 0 0
36 Yuki Muto DF 174 65 0 0
37 Mitsuo Yamada MF 174 66 0 0
38 Ryo NagaiI FW 180 73 0 0
47 Yuzo Iwakami MF 170 69 0 0

 


 

(Past Data)

 

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Eisuke Fujishima GK 185 82 3/0 --
2 Yeo Sung Hae DF 187 80 66/56 1/2
3 Hayuma Tanaka DF 174 64 389/67 15/1
4 Masaki Iida DF 187 82 36/169 2/19
5 Yudai Iwama MF 178 69 34/116 0/5
6 Jun Ando DF 178 71 99/124 5/8
7 Takuya Takei MF 179 72 106/32 5/1
8 Serginho MF 166 62 0/0 0/0
9 Hiroyuki Takasaki FW 188 78 74/135 10/42
10 Kohei Kudo MF 166 63 161/207 11/22
11 Kohei Mishima FW 183 75 4/148 0/28
13 Keita Goto DF 183 75 10/186 0/10
14 Paulinho MF 177 77 24/146 2/9
15 Masaki Miyasaka MF 169 68 18/141 1/19
16 Tomohiko Murayama GK 184 78 61/51 0/1
17 Diego DF 183 77 0/0 0/0
18 Takefumi Toma DF 178 72 25/111 0/7
19 Hiroki Yamamoto FW 178 70 17/63 1/12
20 Takayoshi Ishihara MF 172 67 16/165 0/11
21 Tomoyuki Suzuki GK 185 80 0/42 --
22 Kenta Hoshihara DF 173 66 8/115 1/3
23 Tomotaka Okamoto MF 179 70 76/35 0/1
24 Masahiro Nasukawa DF 176 70 22/137 0/7
25 Takaaki Shichi MF 177 70 0/0 0/0
26 Yoshiki Oka FW 185 76 0/0 0/0
27 Ryutaro Shibata MF 178 74 0/1 0/0
28 Kenshiro Tanioku DF 184 75 0/0 0/0
30 Go Dong Min GK 190 78 0/0 --
31 Yuya Hashiuchi DF 175 72 25/103 2/6
33 Yu Yasukawa DF 183 73 24/117 2/2

 

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Daniel Schmidt GK 196 90    
3 Hayuma Tanaka DF 174 64 28/0 1/0
4 Masaki Iida DF 187 82 41/2 7/0
5 Yudai Iwama MF 178 69 39/1 1/0
6 Jun Ando DF 178 71    
7 Takuya Takei MF 179 72    
8 Willians FW 180 73    
9 Obina FW 183 86    
11 Kohei Kiyama MF 179 74    
13 Keita Goto DF 183 75 20/2 1/0
15 Masaki Miyasaka MF 169 68    
16 Hiroshi Tetsuto DF 168 68    
17 Ryutaro Iio MF 174 69    
18 Takefumi Toma DF 178 72 25/2 1/0
19 Hiroki Yamamoto FW 178 70    
20 Takayoshi Ishihara MF 172 67 36/1 4/1
21 Tomoyuki Suzuki GK 185 80    
23 Kohei Kudo MF 166 63 42/1 11/1
24 Masahiro Nasukawa DF 176 70 20/0 1/0
25 Yuto Shirai GK 184 78    
26 Han Seung-Hyeong FW 191 83    
27 Ryutaro Shibata MF 178 74    
29 Hiroyuki Takasaki FW 188 78 37/1 16/1
30 Ryusuke Sakai DF 182 75    
33 Yu Yasukawa DF 183 73    
35 Niall Killoran GK 187 80    
37 Takaaki Shichi MF 177 70    
38 Daizen Maeda FW 173 67    
42 Masanori Tamo MF 174 66    
43 Shun Sugiyama MF 174 63    
41 Daiki Yagishita FW 180 70    
44 Ren Komatsu FW 183 77    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010