Wednesday, 17 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Birthplace D.O.B. Height/Weight Games Goals
1 Takanori Sugeno GK Saitama 1984/5/3 179/75 27 -
2 Shunta Tanaka DF Osaka 1997/5/26 183/73 32 1
3 Seiya Baba DF Chiba 2001/10/24 181/76 31 0
4 Daiki Suga FW Hokkaido 1998/9/10 171/78 31 4
5 Akito Fukumori DF Kanagawa 1992/12/16 183/80 29 1
6 Toya Nakamura DF Hokkaido 2000/7/23 186/78 12 0
7 Lucas Fernandes MF Brazil 1994/4/24 174/66 28 3
8 Kazuki Fukai MF Hokkaido 1995/3/11 180/80 23 2
9 Takuro Kaneko MF Saitama 1997/7/30 178/75 27 1
10 Hiroki Miyazawa MF Hokkaido 1989/6/28 182/76 25 3
11 Ryota Aoki MF Tokyo 1996/3/6 174/72 31 8
13 Kim Gun-Hee FW S.Korea 1995/2/22 186/79 8 2
14 Yoshiaki Komai MF Kyoto 1992/6/6 168/67 31 3
18 Yuya Asano MF Mie 1997/2/17 173/72 12 0
19 Tsuyoshi Ogashiwa FW Gunma 1998/7/9 167/68 13 2
21 Shuhei Matsubara GK Hokkaido 1992/8/11 185/87 0 0
22 Daigo Nishi DF Hokkaido 1987/8/28 176/72 13 0
23 Shingo Omori FW Fukuoka 2001/2/9 181/77 0 0
25 Gu Sung-Yun GK S.Korea 1994/6/27 195/82 15* 0
28 Yamato Okada DF Shimane 2001/6/17 180/78 0 0
27 Takuma Arano MF Hokkaido 1993/4/20 181/76 2 0
30 Hiromu Tanaka MF Gunma 1999/4/15 174/68 1 0
32 Milan Tucic FW Slovenia 1996/8/15 186/77 14 0
44 Shinji Ono MF Shizuoka 1979/9/27 175/75 1 0
45 Taika Nakashima FW Osaka 2002/6/8 188/88 15 2
47 Shota Nishino DF Hokkaido 2004/5/28 182/79 0 0
48 Koki Otani GK Kumamoto 1989/4/8 186/87 4 0
49 Supachok MF Thailand 1998/5/22 169/66 7 0
50 Daihachi Okamura DF Tokyo 1997/2/15 183/85 26 1
99 Yuki Kobayashi MF Tokyo 1992/4/24 182/72 9* 3*

* Played for a different team last season

 


Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Takanori Sugeno GK 179 75 0 0
2 Shunta Tanaka DF 183 68 0 0
3 Takahiro Yanagi DF 185 80 0 0
4 Daiki Suga FW 171 69 0 0
5 Akito Fukumori DF 183 75 0 0
6 Tomoki Takamine MF 177 74 0 0
7 Lucas Fernandes MF 174 65 0 0
8 Kazuki Fukai MF 179 80 0 0
9 Takuro Kaneko MF 178 68 0 0
10 Hiroki Miyazawa MF 182 72 0 0
11 Anderson Lopes FW 185 78 0 0
14 Yoshiaki Komai MF 168 64 0 0
18 Chanathip Songkran MF 158 56 0 0
20 Kim Min Tae DF 187 78 0 0
21 Shunta Awaka GK 188 77 0 0
22 Koki Otani GK 186 90 0 0
23 Yoshihiro Nakano MF 176 66 0 0
24 Toya Nakamura DF 186 78 0 0
26 Gabriel FW 188 72 0 0
27 Takuma Arano MF 180 72 0 0
28 Ryota Aoki MF 174 68 0 0
33 Douglas Oliveira FW 188 88 0 0
34 Kojiro Nakano GK 200 90 0 0
35 Tsuyoshi Ogashiwa FW 167 67 0 0
44 Shinji Ono MF 175 74 0 0
45 Taika Nakashima FW 188 77 0 0
48 Jay Bothroyd FW 190 89 0 0
50 Daihachi Okamura DF 183 82 0 0

 Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Takanori Sugeno GK 179 75 0 0
2 Naoki Ishikawa DF 180 74 0 0
3 Ryosuke Shindo DF 183 74 0 0
4 Daiki Suga FW 171 69 0 0
5 Akito Fukumori DF 183 75 0 0
7 Lucas Fernandez MF 174 65 0 0
8 Kazuki Fukai MF 179 80 0 0
9 Musashi Suzuki FW 185 74 0 0
10 Hiroki Miyazawa MF 182 72 0 0
11 Anderson Lopes FW 185 78 0 0
14 Yoshiaki Komai MF 168 64 0 0
15 Taiyo Hama DF 182 73 0 0
16 Ren Fujimura FW 176 68 0 0
17 Riku Danzaki MF 174 63 0 0
18 Chanathip Songkran MF 158 56 0 0
19 Kosuke Shirai MF 165 63 0 0
20 Kim Min-Tae DF 187 78 0 0
21 Shunta Awaka GK 188 77 0 0
23 Yoshihiro Nakano MF 176 66 0 0
25 Gu Sung-Yun GK 195 82 0 0
26 Ryota Hayasaka MF 183 73 0 0
27 Takuma Arano MF 180 72 0 0
30 Takuro Kaneko MF 178 68 0 0
31 Tomoki Takamine MF 177 74 0 0
32 Shunta Tanaka DF 183 68 0 0
48 Jay Bothroyd FW 190 89 0 0

Team Roster for 2019

 

Team Roster for 2018

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Takanori Sugeno GK 179 75 0 0
2 Tomonobu Yokoyama DF 184 75 0 0
3 Yudai Tanaka DF 169 68 0 0
4 Ryuji Kawai DF 183 75 0 0
5 Akito Fukumori DF 183 75 0 0
6 Shingo Hyodo MF 172 68 0 0
7 Julinho MF 184 78 0 0
8 Kazuki Fukai MF 177 72 0 0
9 Ken Tokura FW 187 80 0 0
10 Hiroki Miyazawa MF 182 72 0 0
11 Reis FW 182 78 0 0
13 Yoshihiro Uchimura FW 174 67 0 0
14 Yoshiaki Komai MF 168 64 0 0
15 Naoya Kikuchi DF 181 74 0 0
17 Junichi Inamoto MF 181 77 0 0
18 Chanathip MF 158 56 0 0
19 Kosuke Shirai MF 165 63 0 0
20 Kim Min-Tae DF 187 78 0 0
21 Shunta Awaka GK 188 77 0 0
25 Gu Sung-Yun GK 195 82 0 0
26 Ryota Hayasaka MF 183 73 0 0
27 Takuma Arani MF 180 60 0 0
31 Takumi Miyayoshi FW 172 66 0 0
32 Naoki Ishikawa DF 180 74 0 0
35 Ryosuke Shindo DF 183 74 0 0
37 Taiyo Hama DF 182 73 0 0
38 Daiki Suga FW 171 69 0 0
40 Ren Fujimura FW 176 68 0 0
41 Koji Miyoshi MF 167 64 0 0
44 Shinji Ono MF 175 76 0 0
48 Jay Bothroyd FW 190 89 0 0

 Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/ Cup)
Goals
(Lg/ Cup)
1 Junki Kanayama GK 186 80 0/85 --
2 Tomonobu Yokoyama MF 184 75 136/41 5/3
3 Yudai Tanaka DF 169 68 18/110 0/6
4 Ryuji Kawai MF 183 75 171/147 9/2
5 Takahiro Masukawa DF 191 93 288/87 11/5
6 Shingo Hyodo MF 172 68 268/0 32/0
7 Julinho MF 184 78 0/34 0/12
8 Kazuki Fukai MF 177 72 0/62 0/0
9 Ken Tokura FW 187 80 64/191 12/74
10 Hiroki Miyazawa MF 182 72 29/249 1/20
11 Jonathan Reis FW 182 78 0/24 0/7
13 Yoshihiro Uchimura FW 174 67 57/314 4/85
14 Shinya Uehara DF 186 72 11/161 3/16
15 Naoya Kikuchi MF 181 74 220/52 7/0
16 Hiroyuki Mae MF 173 70 0/31 (4) 0/2 (0)
17 Junichi Inamoto MF 181 77 217/39 19/1
19 Kengo Ishii MF 178 73 9/309 0/40
20 Kim Min Tae MF 187 78 19/0 4/0
21 Shunta Awaka GK 188 77 0/1 (5) --
22 Hidetaka Kanazono FW 184 78 99/10 26/1
23 Macedo dos Santos MF 173 61 0/23 0/0
24 Akito Fukumori DF 183 75 16/78 1/7
25 Gu Sung Yun GK 195 82 0/66 --
26 Ryota Hayasaka MF 183 73 126/73 6/14
27 Takuma Arano MF 180 60 3/107 0/11
29 Yuto Nagasaka DF 186 77 0/5 (7) 0/0 (0)
30 Tetsu Sugiyama GK 184 78 11/38 --
35 Ryosuke Shindo DF 181 70 0/23 (14) 0/0 (2)
37 Taiyo Hama DF 182 73 0/0 0/0
38 Daiki Suga FW 171 69 0/5 0/0
44 Shinji Ono MF 175 76 178/63 29/9

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Junki Kanayama GK 186 80 9/0 --
4 Ryuji Kawai MF 183 75 15/2 0/0
5 Kazuki Kushibiki DF 180 72    
6 Takayuki Mae DF 172 62 2/0 0/0
7 Julinho Catole MF 184 78    
8 Kazuki Fukai MF 177 72 25/0 0/0
9 Ken Tokura FW 187 80 40/1 19/1
10 Hiroki Miyazawa MF 182 72 31/1 1/0
11 Jonathan Reis FW 182 78 24/0 7/0
13 Yoshihiro Uchimura FW 174 67 42/1 11/0
14 Shinya Uehara DF 186 72 22/1 1/1
16 Hiroyuki Mae MF 173 70 18/2 0/0
17 Junichi Inamoto MF 181 77 8/0 1/0
18 Takahiro Masukawa DF 191 93 33/0 1/0
19 Kengo Ishii MF 178 73 27/1 1/0
20 Kazumasa Uesato MF 172 70    
21 Shunta Awaka GK 188 77 1/2 --
22 Irfan Bachdim MF 172 66    
23 Macedo dos Santos MF 173 61 23/1 0/0
24 Akito Fukumori DF 183 75 39/1 3/0
25 Gu Sung Yun GK 195 82 33/0 --
27 Takuma Arano MF 180 60 18/0 2/0
28 Yumemi Kanda MF 170 63    
29 Yuto Nagasaka DF 186 77    
30 Tetsu Sugiyama GK 184 78    
31 Yuto Horigome MF 168 60    
32 Shogo Nakahara MF 177 68    
35 Ryosuke Shindo DF 181 70    
37 Yuki Uchiyama DF 183 69    
38 Daiki Suga FW 171 69 5/0 0/0
44 Shinji Ono MF 175 76 15/2 0/0

 

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005

Team Roster for 2004

Team Roster for 2003

Team Roster for 2002

Team Roster for 2001