Thursday, 21 October 2021

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Masataka Nomura GK 188 78 0 0
2 Tomoki Fujisaki DF 177 74 0 0
3 Tatsuya Anzai DF 173 72 0 0
4 Akira Osako DF 174 65 0 0
5 Kosuke GOto DF 179 76 0 0
6 Ryoma Kita MF 175 72 0 0
7 Kosei Uryu MF 166 63 0 0
8 Kenshiro Suzuki MF 177 75 0 0
9 Yusuke Imamura FW 180 71 0 0
10 Ryo Watanabe FW 179 71 0 0
11 Kazuki Someya MF 166 66 0 0
13 Ryusuke Otomo GK 186 72 0 0
17 Shunichiro Nishikawa GK 184 77 0 0
14 Kotaro Tokunaga MF 165 60 0 0
15 Takuya Sugai MF 170 67 0 0
16 Kota Suzuki FW 172 66 0 0
19 Ryusei Ito FW 180 72 0 0
20 Naoki Sato MF 172 67 0 0
21 Yuma Mori MF 170 73 0 0
22 Masayuki Tokutake DF 175 72 0 0
23 Haruto Kawamae DF 182 70 0 0
24 Yuki Fukai DF 167 64 0 0
25 Teruyoshi Ito MF 168 70 0 0
26 Terukazu Shinozaki DF 183 70 0 0
27 Hadi Fayyadh FW 186 78 0 0
28 Koki Inoue DF 190 73 0 0
29 Taiga Sugimoto FW 172 64 0 0
38 Takumi Hama DF 174 70 0 0
31 Kazuki Kijima MF 176 68 0 0
33 Junya Takahashi FW 178 78 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 PARK Seung-Ri GK 190 81 0 0
2 Tomoki FUJISAKI DF 177 74 0 0
3 Tatsuya ANZAI DF 172 69 0 0
4 Akira OSAKO DF 174 65 0 0
5 Shusuke SAKAMOTO FW 183 78 0 0
6 Kenshiro SUZUKI MF 177 72 0 0
7 Tomoki TANIGUCHI MF 185 74 0 0
8 Makoto FUKOIN MF 170 63 0 0
9 Naoki TANAKA FW 181 77 0 0
10 Kazuki SOMEYA MF 165 64 0 0
11 Koki MAEZAWA MF 175 68 0 0
13 Yuya NAGASAWA GK 185 87 0 0
14 Yuki NAKAYAMA FW 174 73 0 0
15 Takuya SUGAI MF 170 67 0 0
16 Kota SUZUKI FW 172 66 0 0
18 Eiichiro OZAKI DF 172 69 0 0
20 Naoki SATO MF 172 67 0 0
21 Yuma MORI MF 170 60 0 0
22 Masayuki TOKUTAKE DF 175 72 0 0
23 Kosuke GOTO DF 178 75 0 0
24 Yuki FUKAI DF 167 64 0 0
25 Teruyoshi ITO MF 168 70 0 0
26 Seiji SHINDO MF 167 66 0 0
28 Koki INOUE DF 190 73 0 0
29 Yusuke IMAMURA FW 180 71 0 0
32 Ryusuke OTOMO GK 186 72 0 0
34 Kotaro TOKUNAGA MF 165 60 0 0
35 Ryo WATANABE FW 178 68 0 0
38 Takumi HAMA DF 174 70 0 0
39 Masashi NAKAYAMA FW 178 72 0 0

 (Past Data)

Team Roster for 2018

 

Team Roster for 2017

 

Team Roster for 2015

 

Team Roster for 2014