Wednesday, 17 July 2024

 


Team Roster for 2023

No. Name Pos. Born D.O.B. Ht/Wt Games Goals
1 Keiki Shimizu GK Gunma 1985/12/10 183/80 0 0
2 Hayate Shirowa DF Chiba 1998/8/25 187/77 37 1
3 Hiroto Hatao DF Tokyo 1990/9/16 183/79 37 2
4 Yuki Kawakami DF Kanagawa 1997/7/18 184/72 21 0
5 Chie Kawkami MF Saitama 1998/4/21 167/68 11 0
6 Tatsuya Uchida MF Hyogo 1992/2/8 177/70 13 1
7 Riyo Kawamoto FW Shizuoka 2001/6/11 178/70 10 1
8 Yuzo Iwakami MF Ibaraki 1989/7/28 170/69 36 3
9 Shuto Kitagawa FW Mie 1995/6/1 180/74 25 2
10 Ryo Sato FW Tokyo 1997/11/24 171/63 33 8
13 Hayate Take FW Kanagawa 1995/7/17 175/77 39 4
14 Tomoyuki Shiraishi MF Gunma 1993/6/10 174/63 10 0
15 Koki Kazama MF Hiroshima 1991/6/19 177/71 30 0
17 Atsuki Yamanaka MF Saitama 2001/5/6 173/68 29 0
18 Luna Iwamoto FW Kagoshima 2001/3/29 173/66 1 0
19 Kazuma Okamoto DF Kanagawa 2003/9/19 175/70 17 0
20 Yudai Nakata MF Osaka 2003/1/21 183/73 0 0
21 Masatoshi Kushibiki GK Aomori 1993/1/29 186/85 38 -
22 Yuriya Takahashi DF Miyagi 1999/3/24 181/72 4 0
23 Shu Hiramatsu FW Niigata 1992/11/20 184/80 34 8
24 Shuichi Sakai DF Kumamoto 1996/5/13 184/79 9 0
27 Koji Okamura MF Saitama 1998/7/29 175/65 27 2
28 Motoki Nagakura FW Saitama 1999/10/7 177/72 9* 8*
30 Toranosuke Onozeki FW Gunma 2004/7/22 168/63 0 0
33 Hajime Hosogai MF Gunma 1986/6/10 177/69 20 1
36 Daiki Nakashio DF Saitama 1997/6/8 181/67 10* 0
38 Taiki Amagasa MF Gunma 2000/5/11 176/70 25 1
39 Akito Takagi FW Osaka 1997/8/4 175/68 22 1
41 Yu Tabei MF Gunma 1999/6/25 175/67 0 0
42 Ryo Ishii GK Gunma 2000/7/11 191/84 14 -
44 Koji Yamada GK Tokyo 1998/12/31 179/75 4 -
50 Kenta Kikuchi DF Tokyo 2000/5/28 171/71 0 0

*Played for a different team last season

Team Roster for 2022

Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Keiki Shimizu GK 183 80 0 0
2 Hayate Shirowa DF 187 77 0 0
3 Hiroto Hatao DF 183 79 0 0
4 Yuki Kawakami DF 184 72 0 0
5 Yuta Fujii DF 180 75 0 0
6 Tatsuya Uchida MF 177 70 0 0
7 Junya Kato MF 166 62 0 0
8 Yuzo Iwakami MF 170 69 0 0
9 Shuto Kitagawa FW 180 74 0 0
10 Shota Aoki FW 182 73 0 0
11 Toshiya Tanaka MF 175 65 0 0
13 Hayato Abe DF 166 64 0 0
14 So Hirao DF 170 68 0 0
15 Justin Toshiki Kinjo MF 181 71 0 0
16 Kazune Kubota MF 170 62 0 0
17 Atsuki Yamanaka MF 173 68 0 0
18 Kohei Shin FW 172 67 0 0
19 Tomoyuki Shiraishi MF 174 63 0 0
20 Yudai Nakata MF 183 73 0 0
21 Shuhei Matsubara GK 185 87 0 0
22 Yuriya Takahashi DF 181 72 0 0
24 Yuya Mitsunaga DF 178 68 0 0
25 Masaya Kojima DF 170 64 0 0
26 Ryuichi Ichiki FW 185 74 0 0
27 Koji Okumura MF 175 65 0 0
32 Kodai Watanabe DF 180 78 0 0
36 Shoi Yoshinaga DF 175 73 0 0
37 Keita Toyama GK 183 78 0 0
38 Taiki Amagasa MF 176 70 0 0
39 Akito Takagi FW 175 68 0 0
41 Yuto Nakayama MF 163 56 0 0
44 Koji Yamada GK 179 75 0 0
50 Genki Omae FW 167 68 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Keiki SHIMIZU GK 183 80 0 0
2 Tetsuya FUNATSU DF 178 68 0 0
3 Junya SUZUKI DF 182 78 0 0
4 Daihachi OKAMURA DF 183 82 0 0
6 Nanasei IINO MF 173 65 0 0
7 Junya KATO FW 166 62 0 0
8 Yuzo IWAKAMI MF 170 69 0 0
9 Shohei OKADA FW 169 68 0 0
10 Shota AOKI FW 182 73 0 0
11 Toshiya TANAKA MF 175 65 0 0
14 So HIRAO DF 170 68 0 0
15 Justin Toshiki KINJO MF 181 71 0 0
17 Atsuki YAMANAKA MF 173 68 0 0
18 Kohei SHIN FW 172 67 0 0
19 Tomoyuki SHIRAISHI MF 174 63 0 0
21 Shuhei MATSUBARA GK 185 87 0 0
23 Go IWASE MF 171 70 0 0
24 Yuya MITSUNAGA DF 178 68 0 0
25 Masaya KOJIMA DF 170 64 0 0
32 Kodai WATANABE DF 180 78 0 0
33 Hayate TSUTA GK 182 72 0 0
39 Yuko TAKASE DF 172 68 0 0
35 Masaki MIYASAKA MF 169 68 0 0
37 Keita TOYAMA GK 183 78 0 0
40 Tatsuya UCHIDA MF 177 70 0 0
41 Yuto NAKAYAMA MF 163 56 0 0
46 Yuki KAWAKAMI DF 184 72 0 0
50 Genki OMAE FW 167 68 0 0

 

Team Roster for 2019

Team Roster for 2018

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Keiki Shimizu GK 183 75 10/42 --
2 Tetsuya Funatsu DF 178 68 12/191 0/14
3 Yusuke Kawagishi DF 187 81 0/19 0/0
4 Shusuke Tsubouchi DF 180 75 169/95 4/3
5 Takumi Abe DF 168 68 1/127 0/3
6 Tatsuki Kobayashi MF 162 60 1/198 0/22
7 Shunta Takahashi FW 173 68 0/42 (45) 0/11 (6)
8 Takafumi Suzuki MF 170 67 0/66 (63) 0/9 (19)
9 Yuya Yamagishi MF 183 80 0/33 0/5
10 Mattheus Maximiano MF 185 77 0/16 0/0
11 Yuichiro Nagai FW 184 75 288/91 52/15
13 Yosuke Komuta FW 187 76 0/36 0/1
14 Masatoshi Ishida FW 178 69 0/19 (20) 0/2 (2)
15 Shohei Okada FW 169 68 50/47 2/14
16 Keita Ichikawa DF 179 75 0/26 0/0
17 Masato Fujiwara DF 180 75 0/0 0/0
18 Kento Kawata FW 170 61 0/0 0/0
19 Yugo Ichiyanagi DF 184 80 14/117 1/2
20 Park Kun MF 184 79 0/90 (21) 0/2 (1)
21 Yuta Suzuki GK 188 79 0/0 --
22 Sho Murata MF 178 70 0/74 0/1
23 Park Seung Ri GK 190 81 0/0 --
24 Yuko Takase DF 172 68 2/34 0/1
25 Takuya Iwata FW 177 75 0/0 0/0
26 Kazuma Takai MF 178 75 0/0 0/0
27 Daiki Deoka MF 179 72 0/0 0/0
28 Yuki Okaniwa MF 172 65 0/0 0/0
29 Junki Sato MF 177 62 0/0 0/0
30 Yuki Matsushita MF 174 72 23/409 0/26
32 Toshiki Nakamura DF 182 78 0/0 0/0
34 Shunta Shimura MF 171 66 0/1 0/0
35 Yuta Kobayashi FW 164 67 0/0 0/0
38 Lee Kang Uk FW 180 75 0/9 0/1
39 Ryunosuke Hayasaka MF 167 65 0/0 0/0
40 Kohei Morita FW 189 86 175/115 8/8
41 Ayumi Niekawa GK 195 90 0/0 (21) --
42 Han Ho Dong GK 191 86 0/0 --

 

Team Roster for 2016

No. Name Pos. Height Weight Games
(Lg/Cup)
Goals
(Lg/Cup)
1 Keiki Shiumizu GK 183 75 42/1 --
2 Tetsuya Funatsu DF 178 68 40/1 2/0
3 Ryota Aoki DF 182 74    
4 Shusuke Tsubouchi DF 180 75 34/2 2/0
5 Daichi Inui DF 184 73    
6 Tatsuki Kobayashi MF 162 60 34/1 3/0
8 Thiago de Lima MF 179 80    
9 Clayton "Boka" dos Santos FW 190 92    
10 Matheus Maximiano MF 185 77 16/0 0/0
11 Yuichiro Nagai FW 184 75 10/0 0/0
13 Shunta Takahashi FW 173 68 42/1 11/0
14 Lim Jung-Bin MF 179 76    
15 Ryohei Yoshihama MF 172 68    
16 Yusuke Kawagishi DF 187 81    
17 Satoshi Tokiwa FW 172 64    
18 Yosuke Komuta FW 187 76 19/0 1/0
19 Yugo Ichiyanagi DF 184 80 15/0 0/0
20 Hironori Ishikawa DF 170 65    
21 Yuta Suzuki GK 188 79    
22 Nobuyuki Kawashima DF 183 77    
24 Yuko Takase DF 172 68 33/0 1/0
25 Yuya Yamagishi MF 183 80 33/1 5/0
26 Yusuke Segawa MF 170 67    
28 Shunta Shimura MF 171 66 1/0 0/0
29 Shuto Hira FW 170 66    
30 Yuki Matsushita MF 174 72 41/1 3/0
32 Shun Nakamura MF 178 70    

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster for 2013

Team Roster for 2012

Team Roster for 2011

Team Roster for 2010

Team Roster for 2009

Team Roster for 2008

Team Roster for 2007

Team Roster for 2006

Team Roster for 2005