Thursday, 21 October 2021

 


Team Roster for 2021

No. Name Pos. Height Weight Games Goals
1 Dany Carvajal GK 188 85 0 0
2 Yuya Torikai DF 172 62 0 0
3 Ryoji Fukui DF 181 74 0 0
4 Ryohei Okazaki DF 185 78 0 0
5 Felipe Tavares DF 182 75 0 0
6 Koki Kazama MF 177 71 0 0
7 Keita Tanaka DF 170 63 0 0
8 Koya Kazama MF 180 71 0 0
9 Lee Yong Jick DF 187 75 0 0
10 Yu Tomidokoro MF 175 70 0 0
11 Kazaki Nakagawa MF 175 68 0 0
13 Koki Kiyotake MF 175 67 0 0
14 Keigo Numata DF 170 65 0 0
15 Tetsuya Chinen DF 178 70 0 0
16 Takuma Abe FW 171 72 0 0
17 Keisuke Tsumita GK 184 81 0 0
18 Shintaro Shimizu FW 175 72 0 0
19 Takuya Hitomi FW 175 66 0 0
20 Kazumasa Uesato MF 172 70 0 0
21 Shinya Uehara FW 186 78 0 0
22 Makito Uehara DF 182 78 0 0
23 Ren Ikeda MF 177 68 0 0
24 Shingo Akamine FW 180 78 0 0
25 Reo Yamashita DF 171 68 0 0
26 Junto Taguchi GK 181 77 0 0
27 Shunsuke Motegi MF 168 64 0 0
28 Ramon MF 162 62 0 0
29 Mizuki Ichimaru MF 174 66 0 0
30 Yusuke Murase DF 186 78 0 0
31 Kosuke Inose GK 185 76 0 0

Team Roster for 2020

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Danny Carvajal GK 188 85 0 0
2 Yuya TORIKAI DF 172 62 0 0
3 Ryoji FUKUI DF 181 74 0 0
4 Ryohei OKAZAKI DF 185 78 0 0
5 Felipe TAVARES DF 182 75 0 0
6 Koki KAZAMA MF 177 71 0 0
7 Shinji ONO MF 175 74 0 0
8 Koya KAZAMA MF 180 71 0 0
9 LEE Yong-Jick DF 187 75 0 0
10 Yu TOMIDOKORO MF 175 70 0 0
11 Keita TANAKA MF 170 63 0 0
13 Shuto KAWAI MF 170 62 0 0
14 Keigo NUMATA DF 170 65 0 0
15 Tetsuya CHINEN DF 178 70 0 0
16 Takuma ABE FW 171 72 0 0
17 Keisuke TSUMITA GK 184 81 0 0
18 Kazuki YAMAGUCHI MF 155 50 0 0
19 Takuya HITOMI FW 175 66 0 0
20 Kazumasa UESATO MF 172 70 0 0
21 Shinya UEHARA FW 186 78 0 0
23 Ren IKEDA MF 177 68 0 0
24 Daisei SUZUKI DF 182 78 0 0
25 LEE Ji-Seong MF 180 71 0 0
26 Junto TAGUCHI GK 181 77 0 0
27 Shunsuke MOTEGI MF 168 64 0 0
28 Yoshio KOIZUMI MF 172 63 0 0
29 RAMON de Araújo Siqueira MF 162 62 0 0
30 Daniel Sanches DF 185 76 0 0
31 Kosuke INOSE GK 185 76 0 0

Old Data

Team Roster for 2017

No. Name Pos. Height Weight Games
J1/J2 (J3)
Goals
J1/J2 (J3)
1 Park Il Gyu GK 180 74 0/0 (91) --
2 Kosuke Masutani DF 172 62 0/0 (28) 0/0 (1)
3 Taishi Nishioka DF 180 73 0/0 0/0
4 Yutaro Chinen MF 174 65 0/0 (25) 0/0 (1)
5 Kang Ju Kwang MF 182 75 0/0 0/0
6 Keisuke Tanabe MF 170 67 0/0 (89) 0/0 (4)
7 Park Riki MF 177 68 0/0 (41) 0/0 (6)
8 Noritaka Fujisawa MF 170 64 0/0 (89) 0/0 (11)
9 Yuta Togashi MF 173 68 0/0 (27) 0/0 (4)
10 Yu Tomiodokoro MF 175 70 0/7 (95) 0/0 (7)
11 Ryuji Saito FW 176 73 0/0 (49) 0/0 (7)
13 Katsuhiro Hamada DF 175 72 0/0 (8) 0/0 (0)
14 Satoki Uejo FW 166 58 0/0 (8) 0/0 (0)
15 Tatsuya Mochizuki MF 175 66 0/0 0/0
16 Tatsuro Yamauchi FW 177 71 0/0 (8) 0/0 (0)
17 Keisuke Tsumita GK 184 81 0/0 --
18 Hiroki Maeda FW 178 78 0/0 0/0
19 Cho Byeong Il MF 179 72 0/0 0/0
20 Aio Fukuda FW 184 82 0/0 0/0
21 Taisuke Konno GK 179 74 0/0 (38) 0/0 (0)
22 Shuhei Takizawa DF 182 77 0/0 (25) 0/0 (1)
23 Desheun Ryo Yamakawa FW 179 68 0/0 (1) 0/0 (0)
24 Kim Hyun Beom DF 185 75 0/0 0/0
25 Yu Tamagawa DF 185 68 0/0 0/0
26 Mikihito Arai DF 175 68 0/0 0/0

 

Team Roster for 2016

Team Roster for 2015

Team Roster for 2014

Team Roster 2013

Team Roster 2012

Team Roster 2011

Team Roster 2010